http://tps.comsci.info  เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

(Computer Science for Takphitthayakhom School)
สนับสนุนโดย www.comsci.info
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ...  คือทักษะการเขียนโปรแกรม
ประกาศผลการประกวดชิ้นงานเขียนโปรแกรมอย่างเป็นทางการ


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ

18/May/2021 : 18 พ.ค. 2564 : วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ได้มอบหมายให้ นายวัชระ วงษ์ดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding core Trainer : CCT) มัธยม รุ่นที่ 2.1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING ในโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน จัดการอบรมโดย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำในการเป็นต้นแบบและช่วยขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ครูวัชระ วงษ์ดี ได้นำเสนอสื่อการสอนเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ ทางเลือก และวนซ้ำด้วยเครื่องมือ Flowgorithm และเว็บไซต์ replit.com พร้อมทั้งเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ (Grader System) ในบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CodeRunner การแปลง Coding เป็นผังงานด้วยโปรแกรม Visustin v8 Flow chart generator และการแปลงรหัสจำลองเป็นผังงานทางออนไลน์ อัตโนมัติด้วยแอป code2flow ดาวน์โหลดสื่อการสอนต่างๆฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคมลิงก์นี้ https://www.tps.ac.th/th/grouppage/4/detail-news/N0000104.html   หรือเว็บไซต์หลัก :   www.tps.ac.th    
2/April/2019 : 2 เม.ย. 2562 : ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคมเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=50   หรือเว็บไซต์หลัก :   www.tps.ac.th    20/February/2019 : 20 ก.พ. 2562 : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากพิทยาคม สำหรับระดับชั้น ม.1 - ม.5 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562 ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/?name=news&file=readnews&id=47   หรือที่มาของแหล่งเก็บข้อมูล :   http://tps.comsci.info/data/tps-2-2561/exam-schedule/final/exam-table-final-term2-2561-tps-(Level1-5)    

- 15/January/2019 : 15 ม.ค. 2562 : ใบความรู้สรุปบทที่ 1-3 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ว21104 ม.1/1-1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยครูวัชระ วงษ์ดี รร.ตากพิทยาคม ดาวน์โหลดไฟล์ที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/wat/wat612/Design-Technology2-2560 (หมายเหตุ ก่อนสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ส่งสมุด ส่งหนังสือ และส่งเอกสารสรุป)


- 28/September/2018 : 28 ก.ย. 2561 : ประกาศผลคะแนนเก็บวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4/2-4/11 และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) ม.4/1 (Update ล่าสุด 28 กันยายน 2561 เวลา 5.00น.) ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตามคะแนนล่าสุดได้ที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/wat/wat611/computing-science/score (หมายเหตุ สำหรับหลักฐานการลงชื่อของนักเรียน พร้อมระบุการขาดเรียนและการไม่ส่งหนังสือเรียน ครูได้ถ่ายเอกสารสำเนาเตรียมแจกหัวหน้าและรองหัวหน้าห้องทุกห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว)


- 18/September/2018 : 18 ก.ย. 2561 : ขณะนี้ทางเจ้าภาพได้อนุมัติเปิดระบบฐานข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตร EP/MEP Open House 2018 (ภาคเหนือ) เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านโปรดศึกษาคู่มือการใช้ระบบฯ ที่ลิงก์นี้ http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=39 หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่ลิงก์นี้     http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card     หากท่านใดพบข้อมูลเกียรติบัตรผิดพลาดหรือปัญหาต่างๆ โปรดแจ้งฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com


- 11/September/2018 : 11 ก.ย. 2561 : เว็บมาสเตอร์ www.comsci.info หรือผู้ที่ดูแลเว็บไซต์หลัก สั่งปิดเว็บไซต์ย่อยฉุกเฉินภายใต้เมน comsci.info ระหว่างวันที่ 11 - 30 กันยายน 2561 และเปิดทุกระบบอย่างเป็นทางการวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อการปิดบริการบางเว็บเพจ เพื่อตรวจสอบหรือกำจัดมัลแวร์ Malware หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แฝงหรือโจมตีจากระบบภายในและภายนอก และเพิ่มการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้สูงขึ้น สำหรับเว็บไซต์ http://tps.comsci.info หรือ เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม จะเปิดระบบให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงาน EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 หรืออาจรวดเร็วกว่านั้น (หากท่านต้องการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ในระยะนี้ ควรใช้เว็บเบราว์เซอร์ชื่อ IE หรือ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ) ทุกท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดระบบฐานข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตรอย่างไม่เป็นทางการที่ลิงก์นี้ http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=39     สำหรับเว็บไซต์ทางการคือ http://www.tps.ac.th/EP-MEP     ติดต่อฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com ขอความกรุณาโปรดกรุณางดโทรศัพท์หรือติดต่องานนอกฯ ในช่วงที่มีการเรียนการสอน ตามนโยบายรัฐบาลฯ- 27/August/2018 : 27 ส.ค. 2561 : ประกาศผลผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ให้ตรวจสอบระหว่างเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลฯ   http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card/     กับเว็บไซต์ทางการ http://www.tps.ac.th/EP-MEP     หากท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงกันหรือปัญหาต่างๆ ให้แจ้ง Admin หรือฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com

- 19/August/2018 : 19 ส.ค. 2561 : พิมพ์บัตรประจำตัวหรือป้ายชื่อสำหรับคล้องคอ EP-MEP Northern 2018 ที่ลิงก์นี้   http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card

- 12/July/2018 : 12 ก.ค. 2561 : เว็บไซต์ระบบกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก คลิกที่ลิงก์นี้   http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือลิงก์ระบบสำรองข้อมูลของเว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ที่นี่ http://tps.comsci.info/EP-MEP ( การลงทะเบียนการแข่งขันบันทึกในระบบและชำระค่าลงทะเบียน รวมทั้งการลงทะเบียนจัดนิทรรศการ/Talent Showและสั่งเสื้อ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นเปิดระบบแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2561 และแก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 31 ก.ค. 2561 ) ด่วน! หมดเขตลงทะเบียนฯต่างๆ ภายในวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 16.30 น.

- 14/July/2018 : 14 ก.ค. 2561 : ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากพิทยาคม ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=38   หรือที่มาของแหล่งเก็บข้อมูล :   http://tps.comsci.info/data/tps-1-2561/exam-schedule/mid-term     ( ซึ่งในช่วงวันที่ดังกล่าวถ้าวันใดไม่มีในตารางสอบ ให้นักเรียนอ่านทบทวนบทเรียนหรือเตรียมสอบอยู่ที่บ้านหรือที่พักของนักเรียนเอง)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด-11/January/2018 : 11 ม.ค. 2561 : เข้าสู่ระบบบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่ลิงก์นี้   http://moodle.comsci.info/moodle/enrol/index.php?id=3 (<-- The development of e-Learning Using Transactional Strategies Instruction and the Automatic Applications Grader System on C Language Programming for Grade 10 Students at Takphitthayakhom School.)

22/April/2018 : 22 เม.ย. 2561 : ประกาศด่วน! รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) ต.พ. ปีการศึกษา 2561 *เข้าร่วมงานวิจัยบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โรงเรียนตากพิทยาคม (*หมายเหตุ การรับเงินทุนการศึกษาจากผู้วิจัย หลังเข้าร่วมวิจัย ตามเงื่อนไขของประเภทกลุ่มต่างๆ แหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยคือ โครงการ สควค. สังกัด สสวท. สกอ. และ สพฐ.) หากนักเรียนสนใจขอรับเงินทุนฯ คลิกอ่านรายละเอียดที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/research


13/February/2018 : 10 ก.พ. 2561 : ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม ( ในระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2561) ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=27   หรือที่มาของแหล่งเก็บข้อมูล :   http://tps.comsci.info/data/tps-2-2560/exam-schedule/final-term/    

-11/December/2017 : 11 ธ.ค. 2560 : แบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากใช้ซอฟท์แวร์เกมคุณธรรมบนโมบายแอปพลิเคชัน คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsvxzdwKwm6cGc-_uUtq15L2kVowzGUuLxOWXVVr4Ff3K01g/viewform


-10/December/2017 : 10 ธ.ค. 2560 : ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม ( ในระหว่างวันที่ 18–22 ธันวาคม 2560) ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=22   หรือที่มาของแหล่งเก็บข้อมูล :   http://tps.comsci.info/data/tps-2-2560/exam-schedule/mid-term/    


-14/september/2017 : 14 ก.ย. 2560 : ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม ( ในระหว่างวันที่ 18–25 กันยายน 2560) ที่มาของประกาศ : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=17   หรือที่มาของแหล่งเก็บข้อมูล :   http://tps.comsci.info/tps-1-2560/exam-schedule/final-term/    


-7/July/2017 : 23 ก.พ. 2560 : ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม (17 ก.ค. 2560 ถึง 21 ก.ค. 2560) http://www.tps.ac.th/   หรือดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-1-2560/exam-schedule/mid-term    

-17/June/2017 : 17 มิ.ย. 2560 : ประกาศจากระบบสำรองข้อมูลฯและ*ระบบตรวจจับและป้องกันแฮกเกอร์ฯ(*ดำเนินคดีตามกฎหมาย) จากเว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตากพิทยาคม แจ้งในระยะนี้ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tps.ac.th อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยฯ บางช่วงเวลา หากท่านต้องการข้อมูลรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งล่าสุดและย้อนหลัง คลิกที่นี่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008696617110&ref=ts&fref=ts        สำหรับลิงก์สำรองข้อมูลเอกสารฯ ต่างๆทั่วไป ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1710057825960755&set=a.1379053322394542.1073741828.100008696617110&type=3&theater    


-12/June/2017 : 12 มิ.ย. 2560 : นักเรียนที่จะเรียนหลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดดังนี้ 1. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องการวิเคราะห์ผังงาน Flowchart Analysis ที่นี่ http://www.comsci.info/flow.rar        2. โปรแกรมเขียนผังงานด้วย Raptor Flowchart คลิกที่นี่    http://raptor.martincarlisle.com/raptor_2009.msi    


-23/Feb./2017 : 23 ก.พ. 2560 : ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม (27ก.พ.2560 ถึง 6 มี.ค. 2560) http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=351&path=web/news   หรือดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-2-2559/examination-table/final-term/    
-13/Feb./2017 : 13 ก.พ. 2560 : การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=40&path=web/news_other&show_h=0   กรณีเข้าลิงก์แรกของโรงเรียนไม่ได้ โปรดเข้าลิงก์สำรองที่นี่   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1408462859166912&substory_index=0&id=1380739601939238    
  สำหรับลิงก์เว็บเพจระบบรับสมัครออนไลน์ที่นี่   http://21ess.net/Pages/StudentRegister.aspx?schoolid=6301B    

-31/Jan./2017 : 31 ม.ค. 2560 : ประกาศผลสอบกลางภาค วิชา IT1 ม.1/1-1/3 ปีการศึกษา 2559 ที่นี่ http://tps.comsci.info/score/score-2559-term2/   ศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ที่นี่   http://www.nrw.ac.th/peerawich/start.swf    


-27/Dec./2016 : 27 ธ.ค. 2559 : ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม (5-11 ม.ค. 2559) อ่านรายละเอียดที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=334&path=web/news   หรือดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-2-2559/examination-table/mid-term/    


-20/Oct./2016 : 20 ต.ค. 2559 : เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th เชิญชวนทุกท่านทดลองใช้ระบบ "ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน" โดยคลิกที่เมนูด้านขวามือของโฮมเพจ เช่น คลิกดูวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 26 ต.ค. 2559 เป็นต้น สำหรับตารางเรียนตารางสอน 2/2559 ดูเมนูด้านขวามือของโฮมเพจ ในกลุ่ม "ข้อมูลทั่วไป" ดังรูปภาพ อ้างอิงที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=25&path=web/news_other&show_h=0        สำหรับการสำรองข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตารางเรียนตารางสอน ปฏิทินปฏิบัติงาน ใบรายชื่อนักเรียน โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-2-2559/    
-19/Sep./2016 : 19 ก.ย. 2559 : คู่มือการตรวจสอบแก้ไขหรือเปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลอื่นๆ   http://north66.sillapa.net/sm-tak1    


-12/Sep./2016 : 12 ก.ย. 2559 : คู่มือการลงทะเบียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าระบบโรงเรียน 2. คลิกเมนู "ลงทะเบียนแข่งขัน" 3. เลือกหมวดหมู่ฯ 4. เช็คถูกเพื่อเลือกรายการฯแล้วกดปุ่ม"ตกลง" 5. เลือกลิงก์รายการ แล้วป้อนชื่อ-นามสกุลนักเรียนหรือครู แล้วกดปุ่ม "เพิ่ม" ซึ่งหมดเขตลงทะเบียนแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 23.59 น. คลิกที่นี่   http://north66.sillapa.net/sm-tak1    


-12/Sep./2016 : 12 ก.ย. 2559 : คู่มือการลงทะเบียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าระบบโรงเรียน 2. คลิกเมนู "ลงทะเบียนแข่งขัน" 3. เลือกหมวดหมู่ฯ 4. เช็คถูกเพื่อเลือกรายการฯแล้วกดปุ่ม"ตกลง" 5. เลือกลิงก์รายการ แล้วป้อนชื่อ-นามสกุลนักเรียนหรือครู แล้วกดปุ่ม "เพิ่ม" ซึ่งหมดเขตลงทะเบียนแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 23.59 น. คลิกที่นี่   http://north66.sillapa.net/sm-tak1    


-12/Sep./2016 : 12 ก.ย. 2559 : ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ปิดระบบ tak1 เพื่อให้ทุกโรงเรียนแก้ไขรหัสผ่าน ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มหรือยกเลิกการแข่งขันได้ตลอดเวลา ซึ่งหมดเขต วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 23.59 น. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 ที่มา :   http://north66.sillapa.net/sm-tak1    


-02/Sep./2016 : 02 ก.ย. 2559 : กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 กลุ่มตาก1 (กิจกรรมล่าสุดหมดเขตลงทะเบียนแข่งขัน วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 23.59 น.) คลิกที่นี่   http://north66.sillapa.net/sm-tak1    


-05/Sep./2016 : 05 ก.ย. 2559 : ตารางสอบปลายภาค 1/2559 โรงเรียนตากพิทยาคม (สอบระหว่างวันที่ 12-20 ก.ย. 2559 ) ดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/tps-1-2559/examination-table/final-term/  ประกาศเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งปิดบริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่อง Server หากท่านใดต้องการดูข้อมูลอื่นๆ เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ใบรายชื่อ ปฏิทินปฏิบัติงาน ฯลฯ ของภาคเรียนที่ 1/2559 ที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/tps-1-2559.php


-08/May/2016 : 08 พ.ค. 2559 : แจ้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ทุกท่านทราบ ในระยะนี้ทางเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม ( www.tps.ac.th )อยู่ระหว่างการปรับปรุงและถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าไปยังเว็บไซต์ใหม่ หากเสร็จสมบูรณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ดังนั้นจึงแนะนำให้ทุกท่านเข้าเว็บเพจข้อมูลทั่วไปและระบบสารสนเทศเดิมที่นี่   http://webold.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=288&path=web/news หรือเข้าเว็บไซต์สำรองที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-1-2559.php   


-23/April/2016 : 23 เม.ย. 2559 : ข้อมูลทั่วไปและระบบสารสนเทศ โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ตารางเรียนตารางสอน ใบรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ปฏิทินปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ ไฟล์แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่นี่ http://webold.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=288&path=web/news&path=web/news  หรือ *เว็บไซต์สำรองฯ ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-1-2559.php *หมายเหตุ เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ปัจจุบันปี 2559 สามารถสำรองข้อมูลขนาดใหญ่มากกว่า 2 GB และรองรับปริมาณรับส่งข้อมูลฯ(Traffic usage)ขนาด 200 GB ต่อเดือน-22/April/2016 : 22 เม.ย. 2559 : ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียน(ห้องเรียนปกติ) ชั้น ม.1/4-1/10 และ ม.4/5-4/11 ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 9 หรืออาคาร 115 ปี ศรีตากพิทยาคม ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=287&path=web/news หรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพสำรองที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-1-2559/timetable-1-2559/scheduled-pretreatment-baseline/normal/-01/April/2016 : 01 เม.ย. 2559 : หากท่านรอการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ทั่วไป โควต้าโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ที่นี่ --> สำหรับ ม.1 สถานะปัจจุบันคือ " ม.1 การ SCAN และจัดไฟล์เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้า 100 %" และสำหรับ ม.4 สถานะปัจจุบัน คือ " ม.4 การ SCAN และจัดไฟล์เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้า 100 %" สำหรับลิงก์ที่จะส่งข้อมูลคือลิงก์นี้ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=280&path=web/news

-17/Mar./2016 : 17 มี.ค. 2559 : ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558 ถึง ภาคเรียนที่ 1/2559  ฉบับแก้ไขใหม่ล่าสุดวันที่ 17 มีนาคม 2559  แจ้งเตือน!  กิจกรรมล่าสุดคือ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559   อ่านเพิ่มเติมที่นี่    http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=272&path=web/news 


-18/Mar./2016 : 18 มี.ค. 2559 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2559 ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=273&path=web/news   หมายเหตุ นักเรียนที่มีผลการพิจารณาคัดเลือกฯ โควตาฯ ให้นักเรียนซื้อใบสมัครเพื่อสอบจัดห้องเรียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ได้ที่ห้องแนะแนว


-18/Mar./2016 : 18 มี.ค. 2559 : ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม 2559 และระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึง 6 พฤษภาคม 2559 ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=274&path=web/news

-14/Mar./2016 : 14 มี.ค. 2559 : ประกาศคะแนนเก็บ 80 คะแนน ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1-1/3, ม.4/1 และ ม.5/9-5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่นี่ http://tps.comsci.info/score-com-2-2558.htm (ด่วน! หมดเขตปรับปรุงคะแนนหรือ Update ภายในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 23.59 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องรีบส่งเกรดด่วน! )

-9/Mar./2016 : 9 มี.ค. 2559 : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งรองรับการเข้าชมเว็บไซต์และปริมาณรับส่งข้อมูลหรือการถ่ายโอนข้อมูล Traffic Usage or Data Transfer ได้มากกว่า 400 GB ต่อ 1 เดือนหรือมากกว่า 1,000 ครั้งต่อวัน หากท่านรอการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ที่นี่ --> สำหรับ ม.1 สถานะปัจจุบันคือ "การ SCAN และจัดไฟล์เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้า 100% คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ " และสำหรับ ม.4 สถานะปัจจุบัน คือ "การ SCAN และจัดไฟล์เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ความคืบหน้า 100% คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ "

-7/Mar./2016 : 7 มี.ค. 2559 : คะแนนเก็บกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1-1/3, ม.4/1 และ ม.5/9-5/11 ปีการศึกษา 2558 ไม่สามารถปรากฏบนเว็บไซต์ http://tps.comsci.info เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบคะแนน ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการทราบคะแนนล่าสุด ให้ติดต่อครูวัชระ วงษ์ดี ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 อาคารวิทยาศาสตร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 11 มี.ค. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ในกรณีที่นักเรียนมีงานค้าง หรือยังไม่ได้สอบซ่อมกลางภาค ให้ติดต่อเพื่อนของนักเรียนที่มาในเวลาดังกล่าวทางโทรศัพท์ Facebook หรือช่องทางอื่นๆ หากคะแนนเสร็จสมบูรณ์ จะรีบแสดงผลคะแนนเก็บทันที สำหรับการส่งงานทางออนไลน์จะหมดเขตในวันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งส่งไฟล์ที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/system/


-21/Feb./2016 : 21 ก.พ. 2559 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2559 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-2-2558/exam-schedule  หรือดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารฯนามสกุล pdf (Portable Document Format by Adobe System) โปรดดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-2-2558/exam-schedule/pictures-pdf-to-png-of-tps-final-exam-schedule-for-term2-year2558/  อ้างอิงจากเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคมที่นี่  http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=268&path=web/news 

-06/Jan./2016 : 06 ม.ค. 2559 : ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-1-2559/  หรือติดตามประกาศอื่นๆ ที่เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=266&path=web/news 

-15/Feb./2016 : 15 ก.พ. 2559 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ "แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์" ในวันนักประดิษฐ์ ปี 2559 จัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่นายกันตพงศ์ เจือจันทร์ และ นายภัทรภณ บุญปาล ม.4/1 ครูที่ปรึกษาหลักได้แก่ นางสาวพุธชาติ มั่นเมือง นางนิภา แหวเมือง และครูที่ปรึกษาร่วมหรือครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน ได้แก่ นายวัชระ วงษ์ดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ Thailand Inventors' Day 2016 at Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)    ที่มา1: http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=267&path=web/news    ที่มา2: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207498021201301&set=a.10203878710000783.1073741892.1611951067&type=3&theater 

-02/Feb./2016 : 02 ก.พ. 2559 : คาบที่ 8-9 ให้นักเรียน ม.4/1 ดำเนินการต่อไปนี้ 1. สรุปเนื้อหาเรื่องพีชคณิตบูลีน โดยค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต พร้อมยกตัวอย่างโดยคิดขึ้นมาเองไม่ซ้ำในเอกสารหรือตัวอย่างทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ ดังนี้ 2. จงยกตัวอย่างการใช้พีชคณิตบูลีนลดรูปสมการลอจิก มา 3 ตัวอย่าง 3. จงยกตัวอย่างการใช้ทฤษฎีของเดอร์มอร์แกนออกแบบวงจรลอจิกโดยใช้แนนด์เกตหรือนอร์เกตเพียงชนิดเดียว มา 3 ตัวอย่าง เขียนลงในกระดาษสมุดของนักเรียน ส่งที่โต๊ะหน้าห้อง (ตัวอย่างเนื้อหาเช่น หน้า 114 - 124 ของลิงก์นี้ --> http://www.kruarcheewa.com/data/student1.pdf

-01/Feb./2016 : 01 ก.พ. 2559 : นักเรียนชั้น ม.5/9 , ม.5/10 และ ม.5/11 ในคาบวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัส ง30246 ให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเองเป็นภาษา HTML ทำลงในกระดาษสมุดหรือกระดาษรายงาน ส่งภายในคาบเรียนที่โต๊ะหน้าห้องเรียน (ส่งภายในระหว่างวันที่ 1-5 ก.พ. 2559) สำหรับตัวอย่าง Profile ให้คลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง "ดูรห้สต้นฉบับ" หรือ "View Source" หรือ "View Page Source" คลิกดูตัวอย่างที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/system/file/student/web58/2send/class511/work2-profile/work2-profile-c511-n15-id32170-tanart-surin.htm

-26/Jan./2016 : 26 ม.ค. 2559 : แอพพลิเคชั่น เพื่อการศึกษาดาราศาสตร์ คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/ASTRO2/

-21/Jan./2016 : 21 ม.ค. 2559 : ระบบชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/system/club58/user_login.php
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดทั่วไป
-03/Dec./2015 : 03 ธ.ค. 2558 : ม.1/1 - ม.1/3  ให้นักเรียนศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ที่นี่ http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/ แล้วทำแบบฝึกหัดที่แจกให้ในชั้นเรียน ถ้าหากทำหายหรือยังไม่ได้ สามารถดาวน์โหลดใหม่เพื่อไปพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ที่นี่ http://tps.comsci.info/ex-it1-mid2-2558.doc

-03/Dec./2015 : 03 ธ.ค. 2558 : ม.5/10 คาบ2-3 ให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคำสั่ง HTML โดยรวบรวมชุดคำสั่งภาษา HTML ไม่ต่ำกว่า 30 คำสั่งพร้อมระบุหน้าที่แต่ละคำสั่งลงในกระดาษสมุดของนักเรียนส่งโต๊ะหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 เช่น ชุดคำสั่งภาษา HTML ได้แก่ 1. <BR> คือ กำหนดจุดสิ้นสุดบรรทัด (ขึ้นบรรทัดใหม่) 2. <IMG> คือ แสดงรูปภาพกราฟิก 3. <CENTER> คือ คำสั่งจัดให้ข้อความอยู่กึ่งกลาง ... เป็นต้น

*-16/Nov./2015 , 16 พ.ย. 2558 : -
ระบบรับ-ส่งงานทางออนไลน์ของระบบงานควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA) โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/system/


*-16/Nov./2015 , 16 พ.ย. 2558 : - ขั้นตอนการเข้าเว็บไซต์เตรียมสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปี 2558
1. เข้า google.com  
2. พิมพ์คำว่า project oxford university press 3. คลิกที่ลิงก์นี้ https://elt.oup.com/student/project3rdedition

*-16/Nov./2015 , 16 พ.ย. 2558 : - ระบบรับ-ส่งงานทางออนไลน์ ได้แก่วิชา 
1.การสร้างเว็บไซต์ http://web258.comsci.info   (Usename คือ web258@web258.comsci.info ) 
2.คอมพิวเตอร์1  http://com258.comsci.info   (Usename คือ com258@com258.comsci.info )   
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ1

หมายเหตุ รหัสผ่านให้สอบถามครูประจำวิชา
ดูผลการส่งงานหรือรับงานที่นี่ http://tps.comsci.info/system/file/student/ แล้วเลือกชื่อวิชาที่ต้องการดูผล

*-16/Nov./2015 , 16 พ.ย. 2558 : - แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.38 อ้างอิง
https://docs.google.com/forms/d/1DbBtGhtUTmkah6aUACGbczN0HayodNm_f9PAyUlgZ4s/viewform?c=0&w=1

*-09/Oct./2015 , 09 /10/ 2558 : -
The timetable for students and teachers of Takphitthayakhom School, In the second semester of academic year 2015 (2/2558), Website : http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=254&path=web/news or http://tps.comsci.info/tps-2-2558/timetables/

You can find more information about The number of regular classrooms in plan of school, Website : http://tps.comsci.info/tps-2-2558/timetables/students/The-number-of-regular-classrooms-in-plan-of-school/

Note : Because the website of Computer Science for Takphitthayakhom School that can not show a messages of Thai Language, A webmaster has been taken in the preparation, implementation, arrangements, an Overseas Study Visit , or who living in the Republic of Korea, October 21-25, 2015. Sorry! for the inconvenience.*-08/Oct./2015 , 08 ต.ค. 2558 : - กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประกาศผลการเรียน แผนผังและตารางห้องประชุมผู้ปกครองโรงเรียนตากพิทยาคม วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=252&path=web/news หรือลิงก์โดยตรงที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-1-2558/parents-meeting/ (หมายเหตุ แนะนำการค้นหาหมายเลขห้อง โดยกดปุ่ม Ctrl+f หรือคำสั่งค้นหาของโปรแกรมอ่านไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นามสกุล pdf หรือ Adobe Acrobat Reader Program)


*-07/Oct./2015 , 07 ต.ค. 2558 : - ดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก (กิจกรรมล่าสุด : ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558ในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558) ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-2-2558/practice-calendar
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=251&path=web/news


*-01/Oct./2015 , 01 ต.ค. 2558 : ประกาศคะแนนในบางรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หมดเขตยกระดับผลสัมฤทธิ์หรือปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นได้ (Upgrade) ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 สำหรับ ม.6/8 - ม.6/9 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลคำ ช่วงเวลา 8.00 น. - 12.30 น. และสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์1และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.4/1 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 น. ตรวจสอบคะแนนล่าสุดได้ที่นี่ ตรวจสอบคะแนนล่าสุดได้ที่นี่    http://tps.comsci.info/581/tps-scores-1-2558.php 


*-05/Sep/2015 , 05 ก.ย. 2558 : ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนตากพิทยาคม จะดำเนินการปิดระบบการลงทะเบียนชื่อกิจกรรมชุมนุมทางออนไลน์โดยอัตโนมัติ ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 23.59 น. นักเรียนและคุณครูสามารถดูคู่มือการใช้งานและผลการลงทะเบียนล่าสุดได้ที่นี่ http://tps.comsci.info/system


*-06/May/2015 , 06 พ.ค. 2558 : ข้อมูลทั่วไปและระบบสารสนเทศประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้แก่ ตารางสอบ ตารางเรียนตารางสอน  รายชื่อครูที่ปรึกษา ใบรายชื่อนักเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ติดตามหรือตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/tps-1-2558.php หรือ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=207&path=web/news


*-04/March/2015 , 04 มี.ค. 2558 : เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม จะกำหนดให้หมดเขตส่งงานทุกรายวิชาและปิดระบบการส่งงานทางออนไลน์ผ่านระบบ FTP ของ URL: ftp://tak.comsci.info/ ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ภายในเวลา 17.00 น. เพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและเตรียมประกาศคะแนนเก็บที่เว็บไซต์นี้ http://tps.comsci.info/572/tps-scores-2-2557.php  

-17/Feb/2015 : 17 ก.พ. 2558 : ม.4 แนะนำโปรแกรมจำลองการนำความรู้คณิตศาสตร์เรื่องพีชคณิตบูลีนและวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการสร้างวงจรคอมบิเนชั่น โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Digital Logic Circuit Design simulator Software ดาวน์โหลดได้ที่นี่ URL : http://www.electronicecircuits.com/electronic-software/digital-logic-circuit-design-simulator-software

-16/Feb/2015 : 16 ก.พ. 2558 : ม.1 และ ม.6 ทดสอบส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษาซี ที่นี่ http://tps.comsci.info/572/cs.rar และทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่นี่ http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/

-16/Feb/2015 : 16 ก.พ. 2558 : ม.1 ทดสอบหน่วยที่ 2 - 3 ข้อมูลสารสนเทศและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นี่ http://www.nrw.ac.th/peerawich/start.swf-13/Feb./2015 , 13 ก.พ. 2558 : ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้ที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=175&path=web/news หรือ http://tps.comsci.info/tps-2-2557/tps-2-2557-final-examination-table.pdf

-10/Nov/2014 : 10 พ.ย. 2557 ในวันนี้ ให้นักเรียน ม.1/3 คาบที่ 3 แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยสรุปลงในกระดาษสมุด 1 แผ่น เรื่องความสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดาวน์โหลดจากสไลด์ Ms-PowerPoint ที่เว็บไซต์นี้ (ส่งบนโต๊ะครูหน้าห้อง) http://tps.comsci.info/it1.ppt-19/Aug/2014 :
19 ส.ค. 2557: *กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สพม. 38  จ.ตาก กลุ่มที่ 1  จุดการแข่งขันที่ 3
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานของผู้บริหารทุกโรงเรียน  วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
2.  แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการ  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ดูประกาศผลที่นี่ 
3. แต่ละโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่ ICT อย่างน้อย 1-2 คน  เข้าอบรมวิธีการใช้งานของโปรแกรมลงทะเบียนฯ  ในวันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00 น. - 16.30 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   อาคารวิทยาศาสตร์  ชั้น 2  โรงเรียนตากพิทยาคม
4. เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2557
5. เจ้าหน้าที่ ICT  ในแต่ละโรงเรียนแจ้งจำนวนเกียรติบัตรที่ต้องใช้พิมพ์ทั้งหมด ภายในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
6. แต่ละโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและคณะกรรมการ วันที่ 3 - 11 กันยายน 2557 
7. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพม. 38 จ.ตาก กลุ่ม 1 จุดการแข่งขันที่ 3 วันที่ 12-13 กันยายน 2557
8. โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
9. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
10. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
11. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
12. การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 
*หมายเหตุ  กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โปรดติดตามข้อมูลล่าสุดได้ที่นี่   http://www.north64.sillapa.net/sm-tak1/   

-13/Aug/2014 :
13 ส.ค. 2557: ประกาศผลโรงเรียนที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ทุกโรงเรียนในเขต สพม. 38 จังหวัดตากกลุ่ม 1 ที่เว็บไซต์นี้ http://tps.comsci.info/art64 (ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคมอยู่ระหว่างการปิดเครื่อง Server เพื่อซ่อมกระแสไฟฟ้า จึงไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ http://www.tps.ac.th/ )

-18/July/2014 :
18 ก.ค. 2557:  - . - ครูวัชระ วงษ์ดีสั่งงาน : ในคาบที่ 8 - 9 สิ่งที่นักเรียนต้องส่งครูมีงาน 3 ชิ้น ให้ น.ส. ภัคธีมา อยู่เย็น แจกกระดาษ A4 เปล่า 2 แผ่นต่อ 1 คน เพื่อทำงานชิ้นที่1-2 ส่งแยกเป็น 2 กอง บนโต๊ะครูหน้าห้องเรียน สำหรับชิ้นที่ 3 ให้โพสต์ส่งงานในลิงก์ที่ครูแจ้งใน Facebook
ชิ้นงานที่ 1 ให้นักเรียนคัดลอก Source Code ภาษาซีทุกแบบฝึกหัดในเว็บไซต์  www.programming.in.th (ใช้ Username หรือ Password เดิมหรือลงทะเบียนใหม่ก็ได้ ) ลงในกระดาษ A4 ทำด้วยตนเอง ไม่ควรลอกจากเพื่อนหรือจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยไม่เข้าใจการทำแบบฝึกหัดภาษาซี 
ชิ้นงานที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากชิ้นงานที่ 1 ให้นักเรียนสรุปคำสั่งภาษาซีตั้งแต่ คำสั่งกลุ่มที่ 1 คำสั่งวนลูปหรือทำงานซ้ำ จนถึง คำสั่งกลุ่มที่ 2 คำสั่งทดสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ พร้อมยกตัวอย่างซึ่งไม่ซ้ำ จากเว็บไซต์นี้http://tps.comsci.info/programming/lesson1to3c.htm ลงในกระดาษ A4 เช่นเดียวกัน 
ชิ้นงานที่ 3 ให้นักเรียนนำไฟล์ชิ้นงานภาษาซีที่เคยทำไว้แล้ว นำมาแก้ไข Source Code ให้แสดงข้อความหลังจากแสดงผลที่ได้จากการคำนวณ ว่า "Are you Exit Program! y/n" ถ้าป้อน n ให้รับข้อมูลใหม่ ถ้าป้อน y ก็คือออกจากโปรแกรม แล้วโฟสต์ในเฟสบุคของครูวัชระ วงษ์ดีhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203671903830758&set=a.1271790087487.38470.1611951067&type=1&relevant_count=1 โดย Souce Code ภาษาซีจะอยู่หลังชื่อ-นามสกุล เลขที่ ที่เธอรายงานตัวนี้
-----------------------------------------------------------------------
สำหรับแนวข้อสอบกลางภาค ครูจะโพสต์ในภายหลัง

-02/June/2014 : 02 มิ.ย. 2557:  - . -  ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่  http://tps.comsci.info/tps_db_meeting/tps_tb_rally.php?order=atps_fi_rally_update   ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว และติดตั้งระบบสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ และยกเลิกปุ่ม Add new ในขั้นตอนที่ 5 เพื่อป้องกันระบบล่ม และให้ค้นหาชื่อกิจกรรมชุมนุมในช่อง Quick Search แล้วคลิกที่ลิงก์ edit ที่หน้ารหัสกิจกรรมชุมนุม เพื่อแก้ไขข้อมูลตั้้งแต่ขั้นตอนที่ 5.2 เป็นต้นไป   จึงขอให้นักเรียน ม.6 หรือตัวแทนผู้ก่อตั้งชุมนุมดำเนินการ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มรูปภาพกิจกรรม ภายในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 21.00 น.   สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watcom610
ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ต.พ.
1. ขอรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนหน้าห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีหมายเลขรหัสชุมนุม 5 หลัก คือ 57xxx
2. เข้าเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก ที่นี่ www.tps.ac.th หรือ tps.comsci.info
3. เข้าระบบโดยที่มุมบนขวามือ "Login" หรือคลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps_db_meeting/login.php
โดยป้อน Username และ Password ที่แจ้งไว้ในเอกสาร
4. คลิกที่มุมบนซ้ายมือเลือก "Tps-tb-rally"
5. คลิกที่ปุ่มบนซ้ายมือเลือก "Add new" (ยกเลิกการ Add new ให้ค้นหาชื่อกิจกรรมชุมนุมในช่อง Quick Search แล้วคลิกที่ลิงก์ edit ที่หน้ารหัสกิจกรรมชุมนุม เพื่อแก้ไขข้อมูลตั้้งแต่ขั้นตอนที่ 5.2 เป็นต้นไป )
- 5.1 rally-code คือเลือกรหัสชุมนุมที่ได้ลงทะเบียนในเอกสารแล้ว
ซึ่งจะมีหมายเลขรหัสชุมนุม 5 หลัก คือ 57xxx
- 5.2 rally-name คือป้อนชื่อกิจกรรมชุมนุม
- 5.3 rally-detai คือป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมนี้
- 5.4 rally-1president คือ เลือกรหัสประจำตัวของประธานฯ
- 5.5 rally-2vice-president คือ เลือกรหัสประจำตัวของรองประธานฯ
- 5.6 rally-3committee คือ เลือกรหัสประจำตัวของคณะกรรมการคนที่1ฯ
- 5.7 rally-teacher คือ ป้อนชื่อครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
- 5.8 rally-place คือ ป้อนชื่อสถานที่จัดทำกิจกรรมชุมนุม
- 5.9 rally-step คือ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม
ขั้นตอนต่อไปนี้ให้คลิกปุ่ม Replace แล้วกดปุ่ม Choose File
เพื่อเลือกรูปภาพนามสกุล jpg ขนาดไม่ควรเกิน 200 KB
- 5.10 rally-photo1-logo ใส่รูปภาพ Logo หรือสัญลักษณ์ชุมนุม
- 5.11 rally-photo2-member ใส่ภาพถ่ายสมาชิกผู้ก่อตั้งชุมนุมทั้งหมด
- 5.12 rally-photo3-other ใส่รูปภาพอื่นๆหรือรูปใดก็ได้ที่เกี่ยวกับชุมนุมของนักเรียน
- 5.13 rally-photo4-other ใส่รูปภาพอื่นๆหรือรูปใดก็ได้ที่เกี่ยวกับชุมนุมของนักเรียน
- 5.14 rally-file-other (ส่วนนี้ไม่ต้องใส่ไฟล์)
- 5.15 Tps-fi-rally-comment (ส่วนนี้ไม่ต้องใส่หมายเหตุ)
- 5.16 แล้วคลิกปุ่ม Save
6. คลิกที่มุมบนซ้ายมือเลือก "Tps-tb-student"
7. คลิกที่มุมบนขวามือคำว่า Quick Search แล้วพิมพ์หมายเลขประจำตัวนักเรียนแล้ว Enter
8 เมื่อพบชื่อนักเรียนให้คลิกลิงก์ Edit เพื่อป้อนข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่
8.1 ช่อง "tel" เบอร์โทรศัพท์ เช่น 08412334567 เป็นต้น
8.2 ช่อง "facebook" ใส่ลิงก์สังคมออนไลน์ เช่น https://www.facebook.com/watcom610 เป็นต้น
8.3 ช่อง "email" อีเมล เช่น watcom610@gmail.com เป็นต้น
8.4 ช่อง "Tps-fi-rally-code" พิมพ์ชื่อชุมนุมหรือเลือกชุมนุมของนักเรียนเอง
8.5 กดปุ่ม "Save"
9. เมื่อบันทึกครบทุกคนแล้ว ที่มุมบนขวามือเลือกปุ่ม Logout เพื่อออกจากระบบ
10. ดูผลการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-db-meeting/tps-tb-rally.php?order=dtps-fi-rally-update หรือ www.tps.ac.th หรือ tps.comsci.info
11. เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

-29/May/2014 :
29 พ.ค. 2557:  - . -  ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ต.พ. คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-db-meeting/tps-tb-rally.php?order=dtps-fi-rally-updateขณะนี้ระบบได้เปิดให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว และติดตั้งระบบสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งได้ติดตั้งระบบใหม่(และลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบเก่า เนื่องจากฐานข้อมูลได้พัฒนาขึ้นใหม่)    จึงขอให้ประธานชุมนุม ม.6 หรือตัวแทนชุมนุมทุกกิจกรรม  ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตใหม่อีกครั้งหนึ่ง     ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 อาคารวิทยาศาสตร์ ในคาบที่ 8 จนถึงเวลา 16.30 น.   เพื่อแจ้งลิงก์ใหม่และเริ่มป้อนข้อมูลตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม  ถึง วันอังคารที่  3 มิถุนายน 2557 สิ้นสุดเวลา 23.59 น.  สำหรับนอกเวลาราชการ สามารถลงทะเบียนได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต  สำหรับข้อมูลที่นักเรียนชั้น ม.6 หรือตัวแทนชุมนุมต้องเตรียมมีดังนี้....
1.  ชื่อพร้อมรายละเอียดชุมนุม  และรหัสประจำตัวนักเรียนของสมาชิกในชุมนุม  5  -  6  คน
2.  ไฟล์รูปภาพ Logo เกี่ยวกับชุมนุม 1 รูปภาพ เช่น ชุมนุมฟุตบอล ควรมีรูปภาพเกี่ยวกับการฝึกซ้อมฟุตบอล  เป็นต้น
3.  ไฟล์รูปภาพที่มีรูปถ่ายของประธานและสมาชิกผู้จัดตั้งชุมนุม 1 รูปภาพ อาจถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือเป็นต้น
4.  ไฟล์รูปภาพอื่นๆที่เกี่ยวกับชุมนุมจำนวน 2 รูปภาพ 
5.   จากข้อ 1 - 4 บันทึกลงในสื่อ เช่น  Flash Drive หรือ CD หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น  Facebook,  Email  เป็นต้น   หมายเหตุ ขนาดแต่ละรูปภาพไม่ควรเกิน 200 KB
 (สอบถามปัญหาการใช้งานที่ครูวัชระ วงษ์ดี หรือ  https://www.facebook.com/watcom610    ).


-27/May/2014 :
27 เม.ย. 2557:  - ไฟล์ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6  ต.พ. ดาวน์โหลดที่นี่    ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการสร้างฐานข้อมูลนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในหลายๆ ระบบได้แก่ ระบบชุมนุมออนไลน์ ระบบวิชาเลือกเสรี ระบบแจ้งนักเรียนมาสาย ระบบรูปภาพกิจกรรม ระบบต่างๆ มากมาย ฯลฯ พัฒนาโปรแกรมโดยทีมงานนักเรียนและคณะครู ต.พ. ร่วมกับ เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ติดตามการสร้างระบบต่างๆ ที่เว็บไซต์แห่งนี

-29/April/2014 :
29 เม.ย. 2557:  - ประกาศผลการทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนภาษาซีด้วยตนเองทางออนไลน์ล่วงหน้า สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMAT) โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 เพื่อเก็บคะแนนในหลักสูตร สสวท. ปกติล่วงหน้าและเตรียมความพร้อม ในการสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2557 คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-programming-2557.htm  
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 21.00 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 22.43 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.18 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.20 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.40 น.-02/April/2014 :
02 เม.ย. 2557:  - ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนตากพิทยาคม ฉบับสมบูรณ์ซึ่งแสดงรูปภาพและทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่  http://tps.comsci.info/tps-normal-results-announcement-2557.htm  

-29/March/2014 :
29 มี.ค. 2557:  - นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 รายงานตัวทางสังคมออนไลน์ Facebook (ระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น ชื่อเล่นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่นี่  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202907735607030&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=1&relevant_count=1
สำหรับ ม.4/1 ดาวน์โหลดการทดสอบขั้นตอนวิธีหรือ Algorithms เต็ม 20 คะแนนย่อย ที่นี่ http://tps.comsci.info/programming1-2556-test-13-08-2556.rar และสื่อการสอนที่นี่  http://tps.comsci.info/flow5.ppt   

-24/March/2014 :
24 มี.ค. 2557:  - กำหนดการกรอกข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม Scan Tools 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักเรียนใหม่ประเภทห้องเรียนพิเศษ) อ่านรายละเอียดทีนี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=111&path=web/news (ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสถานะหรือผลการกรอกข้อมูลฯ)-13/March/2014 :
13 มี.ค. 2557:  - ประกาศผลคะแนนประกาศผลคะแนนฯ วิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร1และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน1 ม.1/1-ม.1/7 ปีการศึกษา 2556 รหัสวิชา ง21104 และ ง21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ http://tps.comsci.info/score-tps-level1-com-it-13-March-2014-time23.07.xls  สำหรับรหัสผ่านสามารถสอบถามได้จากนักเรียนชั้น ม.1/1 - ม.1/7


-11/March/2014 :
11 มี.ค. 2557:  - ประกาศผลคะแนนเก็บ(60)และคะแนนสอบ(40)อย่างไม่เป็นทางการ ระดับชั้น ม.6/1 วิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี รหัสวิชา ง30254 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่  http://tps.comsci.info/score-30254-tps61-computer-algorithms-11-March-2014-time21.58.xls   สำหรับรหัสผ่านสามารถสอบถามได้จากนักเรียนชั้น ม.1/1 - ม.1/7 หรือ ม.6 บางคน ได้แก่ Watanyou Damrongbhokabhan , amonthep.suksun , Rachaporn Pangsapa หรือ ครูวัชระ วงษ์ดี
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับปีการศึกษาถัดไป เนื่องจากนักเรียนสอบตกภาษาซีจำนวนมาก หรือไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 96% ซึ่งอาจมีผลต่อการเรียนรู้ต่อยอดในระดับอุดมศึกษาในบางสาขา ดังนั้นจะเน้นพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อนในด้านขั้นตอนวิธี Algorithms และการเขียนโปรแกรม (Programming) ให้ดีขึ้น โดยกำหนดอัตราส่วนฝึกทักษะเขียนขั้นตอนวิธีและฝึกเขียนโปรแกรมภาษาซีร้อยละ 70% ขึ้นไปและมีการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคด้วย


-05/March/2014 :
05 มี.ค. 2557: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ โครงการ สสวท. และ สอวน(SMAT) , SME , PRE-ENGINEER และ MEP ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ฉบับสมบูรณ์ซึ่งแสดงผลเป็นรูปภาพและแสดงทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์นี้ -->  http://tps.comsci.info/tps-special-results-announcement-2557.htm


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/feb/2014 :
02 ก.พ. 2557: ขอแสดงความยินดีกับทีม "อยากผอม" โรงเรียนตากพิทยาคม ได้แก่ เด็กหญิงสุพิชญา ตันจันทร์ ม.3/2 , เด็กหญิงปานหทัย ปานแดง ม.3/2 และเด็กหญิงพนิตวีร์ ใยระย้า ม.1/2 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเข้าร่วมเวิร์คชอป และทุนผลิตผลงานจริง กับทีมงานและผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพในโครงการปิ๊งเด็กเฮ้วโปรเจก ความร่วมมือจากมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและการโภชนาการ รวมทั้ง สมาคมเคเบิ้ลแห่งประเทศไทย ที่มา: http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=105&path=web/news

-29/jan/2014 :
29 ม.ค. 2557: ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาค วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1และวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน1   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (20 คะแนน)
สอนโดยครูวัชระ วงษ์ดี (อนุมัติการประกาศผลโดย www.facebook.com/watcom610 ซึ่งต้องรายงานตัว ห้องละไม่ต่ำกว่า 10 คน มีดังนี้ ม.1/4= 0 คน, ม.1/7 = 0 คน )
ประกาศผลที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.comsci.info ดังนี้
- ม. 1/2 ประกาศผลแล้ว ณ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 19.37 น. ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/score-mid2-tps-com-it-01-feb-2014-time07.50.xls
- ม. 1/5 ประกาศผลแล้ว ณ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 21.58 น. ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/score-mid2-tps-com-it-01-feb-2014-time07.50.xls
- ม. 1/1 ประกาศผลแล้ว ณ วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 22.34 น. ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/score-mid2-tps-com-it-01-feb-2014-time07.50.xls
- ม. 1/3 ประกาศผลแล้ว ณ วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 19.02 น. ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/score-mid2-tps-com-it-01-feb-2014-time07.50.xls
- ม. 1/6 ประกาศผลแล้ว ณ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.50 น. ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/score-mid2-tps-com-it-01-feb-2014-time07.50.xls


-04/01/2557 :
4 ม.ค. 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างแผนฯเศรษฐกิจพอเพียงฯ ฉบับล่าสุด 4 ม.ค. 2557 ได้ดังนี้
1. แบบฟอร์มองค์ประกอบในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ฉบับ 4 ม.ค. 2557 ที่นี่ http://tps.comsci.info/suf/data/sufficient-form-tps-04-jan-2014.doc
2. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ชื่อหน่วย พออยู่พอกิน ของครูราตรี พัฒนานันท์ ที่นี่ http://tps.comsci.info/suf/data/sufficient-example-ratee-pattananun-04-jan-2014.doc
3. ตัวอย่างเอกสารจากการนิเทศเรื่องหน่วย-แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยฯ โดยครูนงค์นุช อุดกันทา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ที่นี่ http://tps.comsci.info/suf/data/sufficient-example-nongnuch-utkantha-04-jan-2014.zip  (วิธีการขยายไฟล์หรือแตกไฟล์หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว แล้วเลือกคำสั่ง Extract to  หากไม่มีโปรแกรมบีบหรือแตกไฟล์ให้คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่    http://software.thaiware.com/1523-WinRAR-Download.html    )
4. ดาวน์โหลดไฟล์แบบบีบอัดหรือไฟล์ Zip จากข้อ 1 - 3 ทั้งหมดที่นี่ http://tps.comsci.info/suf/data/sufficient-all-tps-04-jan-2014.zip หรือดาวน์โหลดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์บริการไฟล์ความเร็วสูง(Server) ได้ที่นี่ http://tps.comsci.info/suf/data/
- ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม ที่นี่    http://tps.comsci.info/suf/ 

 
-19/12/2556 : นักเรียน ม. 6/1 ต.พ. โปรดทราบแนวข้อสอบกลางภาค 2/2556 วิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี   ซึ่งสอบในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00-14.00 น. ออกข้อสอบปรนัย 20 ข้อ 5 คะแนน เติมคำ 12 ข้อ 6 คะแนน และอัตนัยจำนวน 2 ข้อใหญ่ 9 คะแนน โดยให้เขียน Problem Analysis , Pseudo Code , Flowchart รวมทั้งหมด 20 คะแนนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. จากหนังสือเรียนภาษาซี หลักสูตร สสวท. เน้นคำสั่งแบบมีเงื่อนไข (Condition) และคำสั่งวนรอบ (Loops) ซึ่งครูได้แจกหนังสือเล่มนี้ในสัปดาห์แรกของการเรียนวิชานี้
2. เรื่องการวิเคราะห์ผังงาน Flowchart Analysis จากเว็บไซต์ http://www.comsci.info/flow.rar
3. เนื้อหาภาษาซีซึ่งเก็บ 10 คะแนนเป็นแบบเติมคำจากเว็บไซต์ http://www.programming.in.th/
4. แนวข้อสอบอัตนัย 10 คะแนนอาจสุ่มจากผลงานการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของรุ่นพี่ ปีการศึกษา 2550-2551 ที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/programming/index2.php
        หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนหรือนัดติวเป็นกลุ่มหรือสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามแหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำดังกล่าว สำหรับ ม. 6/1 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงคะแนนเก็บ 60 คะแนน ในวันสอบกลางภาค โดยอาจเปลี่ยนภาระงานเป็นการสอบทางระบบอินเทอร์เน็ตบางส่วน (หลังสอบกลางภาค หากนักเรียนต้องการขอสอบซ่อมล่วงหน้าและขอสอบเก็บ 60 คะแนนทางระบบอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า รวมทั้งขอแนวข้อสอบปลายภาคไปศึกษาล่วงหน้า โปรดมาพบครูวัชระ ช่วงเวลาหลังสอบกลางภาควิชาสุดท้ายเป็นต้นไป เริ่มวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556 นี้ )

-17/12/2556 : กำหนดการสอบกลางภาค โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันจันทร์ ที่ 23 ธ.ค. 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 27 ธ.ค. 2556 ดาวน์โหลดที่นี่  http://tps.comsci.info/tps.ac.th/Midterm-tps-2-2556.doc   อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=93&path=web/news    

- 17/12/2556 : นักเรียน ม. 1/1 ถึง 1/7 โปรดทราบ แนวข้อสอบกลางภาค 2/2556 วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เก็บทั้งหมด 20 คะแนนดังนี้
ตอนที1. แบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ 10 ข้อ 5 คะแนน
ตอนที่2เติมคำ โดยมีชื่ออุปกรณ์ภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนจัดประเภทว่าอยู่ในหน่วยใดในส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในแต่ละข้อ ให้ตอบเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในกระดาษคำตอบ 20 ข้อ 5 คะแนน
ซึ่งทั้งตอนที่ 1-2 นั้นออกข้อสอบจากหนังสือเรียนเรื่องการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 5 หน่วย
ตอนที่ 3 แบบอัตนัยหรือแบบข้อเขียนบรรยาย 2 ข้อ คะแนน จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมิเดีย (CAI) ออนไลน์เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ เน้นความสัมพันธ์ของระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีการทำงานอย่างไรและการเปรียบเทียบหน่วยต่างๆกับร่างกายของมนุษย์ (ควรใช้บราวเซอร์ IE หรือ Firefox ) http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/  
ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากข้อสอบกลางภาค มี 4 ชุด ดังนั้น นักเรียนต้องเขียนตัวอักษรชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบใต้ชื่อของนักเรียนด้วย

-14/09/2556 : แนวข้อสอบปลายภาคและสรุปวิชาคอมพิวเตอร์ 1 เรื่องบทที่ 3 ระบบสื่อสารข้อมูลฯ ม.4/1 ปีการศึกษา 2556 ฉบับแก้ไข15 ก.ย. 2556 ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/final-exam-computer1-tps-edit15-09-2556.doc    ดูสรุปการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่นี่ http://tps.comsci.info/programming/lesson1to3c.htm  

-10/09/2556 : ประกาศผลคะแนนเก็บวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ม.4/1 ปีการศึกษา 2556  คะแนนล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 http://tps.comsci.info/score-com1-tps-12-09-2556-n2.xls ประกาศเพิ่มเติม : วิชาคอมพิวเตอร์1 รหัส ง31104 สอบวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 14.05 - 15.05 น. นักเรียนจะต้อง Login : tpsxxxxx-n1 เพื่อศึกษา E-learning และแบบฝึกหัดซึ่งตรวจข้อสอบอัตโนมัติของ สสวท. ที่เว็บไซต์ http://www.programming.in.th/ เก็บ 10 คะแนน คิด 10% ละ 1 คะแนน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. หลังจากนั้นจะประกาศผลการศึกษาที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/ สำหรับไฟล์ตารางสอบปลายภาค 1/2556 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tps.ac.th/

-04/09/2556 : สสวท. ขอเชิญชมรายการรายการ "Sci-Fighting วิทย์ สู้ วิทย์" : นักคิดจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี กับโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่จะมาพบกันในรายการ Sci-Fighting : “ วิทย์ สู้ วิทย์” พุธที่ 4 กันยายน นี้ เวลา 18.00 – 19.00 น. (ก่อนข่าวภาคค่ำ) ทางโมเดิร์นไนนท์ทีวี (ช่อง9) วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สสวท. สร้างเสริม ดูรายละเอียดที่นี่ http://www.ipst.ac.th/web/index.php/news-and-announcements/training-seminar/item/1068-sci-fighting หรือชมวิดีทัศน์ตัวอย่างรายการ ได้ที่ http://youtu.be/NBKBnh5K9_Y


-27/08/2556 : คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/north63.sillapa.net_sm-tak1.rar   ติดตามการลงทะเบียนและข้อมูลการแข่งขันได้ที่ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/
-25/08/2556 : สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตากพิทยาคม  รายงานตัวทางสังคมออนไลน์ Facebook (ระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ และชื่อเล่น) ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201376461806142&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=3&theater

-20/08/2556 : การทดสอบเก็บคะแนนย่อยครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 20 คะแนน เกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีในทางคอมพิวเตอร์ (Algorithms) สำหรับโครงการ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลดไฟล์กระดาษคำถามที่นี่ http://tps.comsci.info/posn-com-tps-test1-2556.doc
ผลการทดสอบคือ มีผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 2 คน จากทั้งหมด 28 คน ดังนี้ 1. ด.ช. สิรวิชญ์ บุญคุ้ม ม.3/1 และ 2. ด.ช. กลวัชร คำแปง ม.3/1 ซึ่งผ่านเกณฑ์ได้มากกว่า 10 คะแนนขึ้นไป (ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบเฉลยอย่างละเอียด)

-01/08/2556 :
ประกาศจากเว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ( http://tps.comsci.info )
ม.5/4 - ม.5/6 สายวิทย์-คณิตฯ โปรดทราบ กำหนดการสอบซ่อมแก้ตัวและยกระดับผลสัมฤทธิ์ 20 คะแนน(จำนวน 157 คนจากทั้งหมด 159 คน) วิชาการโปรแกรม1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ข้อสอบเกือบทุกข้อตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ(รู้ผลสอบทันทีที่ทำเสร็จ เขียนโปรแกรมโดยครูวัชระ วงษ์ดี) ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่ประเมินผลด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ยกเว้นการสอบเขียนผังงานโปรแกรมหรือ Flowchart ซึ่งต้องเขียนลงในกระดาษ ให้นำไม้บรรทัดมาด้วย สำหรับไฟล์ในการเรียนเขียนโปรแกรมปกติและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ม.4/1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ www.comsci.info/p13.rar
กำหนดการสอบมีดังนี้
- ม.5/5 สอบวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2556 คาบ 1-2
- ม.5/6 สอบวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 คาบ 8-9
- ม.5/4 เนื่องจากครูวัชระ วงษ์ดี ไปราชการ จึงเลื่อนสอบเป็นวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556 คาบ 3-4

-30/07/2556 : นักเรียน ม.4/1 ห้องเรียน สสวท. โปรดทราบ กำหนดการสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 20 คะแนน 13 สิงหาคม 2556 ได้แก่เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ (ใช้บราวเซอร์ IE เท่านั้น) http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/   และระบบสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์(ในเอกสารที่แจก) สำหรับกำหนดการสอบหลังกลางภาค 30 คะแนน ได้แก่ หลักการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ผังงาน 10 คะแนนจากเว็บไซต์ http://www.comsci.info/flow.rar และหลักการแก้ปัญหาโดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual C# และภาษาซี C 20 คะแนนจากการฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

-24/07/2556: หมดเขตส่งเอกสารแบบฝึกหัดก่อนกลางภาค เพื่อขอสอบซ่อมและยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาการโปรแกรม1 ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 บนตู้เหล็กหน้าห้องเรียน ภายในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201172327982924&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=1&permPage=1

-24/07/2556 : เนื่องจากการทดสอบก่อนกลางภาค พบนักเรียนจำนวนมาก สอบได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 99% หรือสอบตก 157 คน ผ่าน 2 คน จึงขอให้นักเรียนเกือบทุกคนเตรียมสอบซ่อมหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในช่วงหลังกลางภาคที่มีคาบเรียนปกติ สำหรับนักเรียนที่คาดหวังเกรด 1 - 4 ให้ศึกษาเนื้อหาจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)นี้ ให้เข้าใจอย่างละเอียดล่วงหน้าที่ลิงก์นี้ http://www.comsci.info/flow.rar ดูบทสัมภาษณ์เทคนิคการเรียนที่ดี จากศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตากและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ด้านล่างนี้

-24/07/2556 : ศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม ที่เคยเรียน ม.5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 - 2555 รายงานตัวทางสังคมออนไลน์ Facebook (ระบุชื่อ-นามสกุล ห้องเรียนเดิม) ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201172321822770&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=3&permPage=1

-24/07/2556 : ศิษย์โรงเรียนตากพิทยาคมปัจจุบันปีการศึกษา 2556 รายงานตัวทางสังคมออนไลน์ Facebook (ระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่) ที่นี่
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201172327982924&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=3&permPage=1

-24/07/2556 : สำหรับศิษย์ปัจจุบันที่ต้องการสอบถามเทคนิคการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิงก์นี้ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200227402280372&set=a.10200227401560354.177843.1611951067&type=1&theater

-24/07/2556 : บทสัมภาษณ์เทคนิคการเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ สัมภาษณ์โดยครูวัชระ วงษ์ดี ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1601950421289&set=a.1601949141257.83457.1611951067&type=1&theater

-06/06/2556 : 1. ไฟล์ตารางเรียนกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนโครงการ EIS ม.1-ม.5 (ฉบับแก้ไขวันที่ 5 มิ.ย. 2556)
2. ไฟล์ตารางการใช้ห้องเรียนโครงการEIS วันอังคาร พุธและวันเสาร์ ม.1-ม.5 (ฉบับแก้ไขวันที่ 30 พ.ค. 2556)
3. ไฟล์ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มไอคิว IQ ภาษาอังกฤษ ม.2 ม.3 และม.5 (ฉบับแก้ไขวันที่ 5 มิ.ย. 2556)

-27/05/2556 : ไฟล์ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่1/2556 ฉบับปัจจุบันล่าสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 (โดยกลุ่มงานวัดผลฯ ฝ่ายวิชาการ) ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่   http://tps.comsci.info/tps-students-1-2556-update-27-05-2556.xls  

-23/05/2556 : สำหรับครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้และไฟล์ปกพร้อมรองปกหรือหน้าอนุมัติแผนฯ หรือดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.tps.ac.th หรือ http://tps.comsci.info/plan-tps-2556.rar (โดยกลุ่มงานฝ่ายนิเทศฯ ฝ่ายวิชาการ)

-24/04/2556 : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 และกำหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2556 (จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2556) คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/calendar2556.htm

-21/04/2556 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ผู้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ช่วงระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ทั่วประเทศ
  อ่านรายละเอียดที่นี่  http://tps.comsci.info/posn2555.htm  ภาคภาษาอังกฤษที่นี่ http://www.comsci.info/tps/
-21/04/2556 : ขอแสดงความยินดีเด็กชายธิษณิน พินิชกชกร เด็กชายตะวัน ละครจุ่น ร่วมกับนางสาวธนาพร อุงศิริสาโรช   เข้าการประกวดหนังสั้น 1 นาที Little Green Film Award ประจำปี 2556 ในนามโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลThe winner of Little Green Film Award 2013 from Thailand! และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Youth in Action ที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมนี้
  อ่านรายละเอียดที่นี่  http://tps.comsci.info/Little-Green-Film-Award-2013.htm   ดูผลงานและวิดีทัศน์ทั้งหมดที่เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษที่นี่ http://www.comsci.info/tps/
  -26/03/2556 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่  http://tps.comsci.info/tps-normal-results-2556.htm (ขณะนี้ประกาศผลทั้ง ม.1 และ ม. 4 เรียบร้อยแล้ว...)

-26/03/2556 : *โครงการสำคัญมากจากแหล่งวิชาการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ www.comsci.info : ประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้ในการสอบ*โครงการ สอวน. หรือ*โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ในระดับศูนย์แข่งขัน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ คลิกที่นี่  http://www.comsci.info/comsci_curriculum.php และ**วิชาที่สำคัญใน สอวน. โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ค่าย2 คือ http://www.comsci.info/comsci_data_structure.php (**เป็นเนื้อหาตัวอย่างแกนหลักส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ) *ดูประกาศผลสอบหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ สอวน. ที่นี่ http://www.posn.or.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันทั่วไป

-14/02/2556 : ขอแสดงความยินดีกับนายวทัญญู ดำรงโภคภัณฑ์ นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโลิมปิกวิชาการและพัฒามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)สาขาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2555 และ
- ขอแสดงความยินดีกับครูวัชระ วงษ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจาก สพม.38 สุโขทัย-ตาก ให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ โครงการ สอวน. ค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 10-24 มีนาคม 2556 นี้ (เป็นเวลา 15 วัน)
   

-14/03/2556 : ประกาศผลการเรียนหรือคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ ของครูวัชระ วงษ์ดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (
ฉบับล่าสุด 14 มีนาคม 2556 เวลา 9.57 นาที) ได้แก่ วิชาคอมพิวเตอร์2 ม.4/1 , วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ม.4/11 , วิชาการโปรแกรม2 ม.5/6, วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ฯม.5/3 , วิชาคอมฯและขั้นตอนวิธี ม.6/1   เป็นต้น (สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์และทักษะการพิมพ์ เลือกเสรี ม.1 และวิชาโปรแกรมประยุกต์ เลือกเสรี ม. 2 อยู่ระหว่างจัดทำ)
หมายเหตุ ไฟล์นี้จะถูกป้องกันการเปิดไฟล์จากบุคคลภายนอกหรือเข้ารหัสผ่าน(Password) พร้อมทั้งปรากฏแสดงผลคะแนนเต็ม 100 รวมทั้งเกรดที่ได้ หลังวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ http://tps.comsci.info/score2-2555-date14-03-2556-time09.57.xls


-15/01/2556 : วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 คาบ 1-2 ให้นักเรียนชั้น ม.1 วิชาโปรแกรมประยุกต์(เลือกเสรี) ย่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ลงในกระดาษ 1 คู่ ตั้งแต่ความหมายของซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ระบบ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่งที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์3 โดยศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ http://www.rw.ac.th/~chaisak/pre-test.html และนักเรียนสอบกลางภาค 20 คะแนน ในวันอังคารหน้าที่ 22 มกราคม 2556 ออกข้อสอบจากเนื้อหาที่นักเรียนสรุปนี้ทั้งหมด 30 ข้อและข้อเขียนหรืออัตนัย 2 ข้อ

- 14/01/2556 :  - วิชาคอมพิวเตอร์ 2 (ม.4/1) คาบที่ 8-9 ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาจากใบความรู้เรื่องลอจิกเกต ตั้งแต่หน้า 51-66 ลงในสมุด พร้อมทั้งวาดภาพประกอบในแต่ละเรื่องด้วย โดยดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนทั้งหลักสูตรนี้คือ   http://www.kruarcheewa.com/data/student1.pdf   


-21/12/2555 : ม.6/1 คาบ 7-8 สอบเก็บคะแนน 30 คะแนนดังนี้ 1. ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ 20 คะแนนคลิกที่นี่ (ใช้บราวเซอร์ IE เท่านั้น) http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/   2. ทดสอบการวิเคราะห์ผังงานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 คะแนน คลิกที่นี่ http://www.comsci.info/flow.rar

-14/12/2555 : ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือและแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานบูรณาการกลุ่มสาระที่นี่ http://tps.comsci.info/project-tps-2-2555.rar (ไฟล์จากครูอรทัย ธิวงศ์คำ)

-13/12/2555 : วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555 คาบ 6-7 ให้นักเรียนชั้น ม.2 วิชาโปรแกรมประยุกต์(เลือกเสรี) ศึกษาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์นี้ http://www.rw.ac.th/~chaisak/pre-test.html พร้อมทำแบบทดสอบโดยลอกโจทย์พร้อมคำตอบลงในกระดาษสมุดของนักเรียน

-13/12/2555 : วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555 คาบ 1-2 ให้นักเรียนชั้น ม.4/11 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ2 ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์จาก http://tps.comsci.info/flow4.ppt แล้วลอกเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมลงในกระดาษสมุดของนักเรียน พร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดในหัวข้อโจทย์ จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม กำหนดตัวแปรให้ พื้นที่ฐานคือ base และความสูงคือ hight


-16/11/2555 : ม.6/1 คาบ 7-8 วิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 มีกิจกรรมให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนศึกษาความหมายของซอฟท์แวร์และประเภทของซอฟท์แวร์พร้อมทั้งอธิบายลงในสมุด ซึ่งสมุดอยู่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผังงาน(ขั้นตอนวิธี) จากเว็บไซต์ http://www.comsci.info/flow.rar เพื่อเตรียมสอบ ก่อนสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2555

-10/11/2555 :  นักเรียนชั้น ม. 5/6 ที่ประสงค์ต้องการเข้ารับการติววิชาการโปรแกรม 1-2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กำหนดการคือในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคาร 3 หรือตึกวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 สำหรับนักกิจกรรมกีฬาตั้งแต่ เวลา 9.30 - 10.45 น. สำหรับนักเรียน ม. 5/6 ทั่วไปและประเภทได้รับผลการเรียนเป็น 0 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

- 03/11/2555 :  - ประกาศผลกรณีพิเศษในการส่งตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ซ้ำซ้อน
หรือมีการแจ้งแก้ไขข้อมูล (ภายใน 7 พ.ย. 2555)
กรณีที่ 1 รายการ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 คือโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" นักเรียนคือนายเจนณรงค์ โตเอี่ยม ครูผู้ควบคุมคือนางอรุณพรรณ การกล้า
กรณีที่ 2 รายการ Impromptu Speech ม.4-ม.6 คือโรงเรียนผดุงปัญญา นักเรียนคือ นางสาวอิซาเบล ว้อยท์ซิก ครูผู้ควบคุมคือนางหทัยชนก ทองประศรี
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีพิเศษที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/art62.php- 02/11/2555 :  - หมดเขตตรวจสอบ แก้ไขในการลงทะเบียนครั้งที่ 2 ทางอินเตอร์เน็ตของตัวแทนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ภายในวันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2555 ซึ่งผู้ควบคุมระบบในระดับภาคเหนือ จะทำการปิดลงทะเบียนตามวันดังกล่าว อ่านรายละเอียดที่นี่ http://art62.sillapa.net/sm-tak1/   
หรือดูคู่มือสรุปการใช้งานทั่วไปที่นี่   http://tps.comsci.info/art62.php     
สำหรับข้อมูลศูนย์การแข่งขัน สพม.38 ตากกลุ่ม 1 อ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม http://www.tps.ac.th/

- 29/10/2555 :  - วิชาคอมพิวเตอร์ 2 (ม.4/1) เรียนเกี่ยวกับระบบตัวเลข การเปลี่ยนเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ ในทางคอมพิวเตอร์ และพีชคณิตบูลีนและออกแบบวงจรลอจิก ซึ่งใช้สื่อการสอนดังนี้
ไฟล์นำเสนอวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คือ http://tps.comsci.info/com02-num-base.ppt   
ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนทั้งหลักสูตรนี้คือ   http://www.kruarcheewa.com/data/student1.pdf   
โปรแกรมแปลงเลขฐานใช้ในการตรวจคำตอบและศึกษาระบบตัวเลขต่างๆ คือ http://tps.comsci.info/convert-base.exe

- 29/10/2555 :  - แสดงความยินดีกับทีมลูกท่านเทพประกายเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ในการแข่งขันหุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับประเทศ ในโครงการสปีดโซล่าเซลล์... ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์    ผลการแข่งขันคือได้อันดับที่ 4 จาก 16 ทีมทั่วประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงฟ้าอรุณ แสนเมือง เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขาวละออ เด็กหญิงสุขกัญญา แหงมงาม ที่ปรึกษาพิเศษ นายสุทธิภัทร แสนเมือง และคณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางมด)
อ่านรายละเอียดที่ภาคภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ http://www.comsci.info/comsci-webmaster-tps.php ( Congratulation! Takphitthayakhom School got the fourth prize. More than 16 teams participated (Country level of Thailand). in the The Speedway solar cells... Powered by solar Photovoltaics energy... Read the details. )
      

- 09/10/2555 :  - ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการล่าสุด ครั้งสุดท้าย(ที่ 6) วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 22.39 นาที ของวิชาการโปรแกรม1  ม.5/4- ม. 5/6 และวิชาการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ม. 5/3 ซึ่งเกรดและคะแนนเต็ม 100 จะปรากฏในช่องท้ายสุด หลังวันประกาศผลสอบเท่านั้น   ที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/std1-55-score09-10-22.39.xls  (หมายเหตุไฟล์นี้ถูกเข้ารหัสผ่าน Password แล้ว)

- 07/10/2555 :  - ประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุด ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 21.19 นาที ของวิชาการโปรแกรม1  ม.5/4- ม. 5/6 และวิชาการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ม. 5/3 สำหรับวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างกรอกคะแนน   ที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/std1-55-score07-10-21.19.xls  (หมายเหตุไฟล์นี้ถูกเข้ารหัสผ่าน Password แล้ว)

- 06/10/2555 :  - ประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุด ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 20.03 นาที ของวิชาการโปรแกรม1  ม.5/4- ม. 5/6 และวิชาการฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ม. 5/3 สำหรับวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างกรอกคะแนน  (หมดเขตปรับปรุงคะแนนภายในวันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 15.00 น. มิเช่นนั้นถือว่าคะแนนถูกต้องทุกประการ) และช่วงเวลาดังกล่าวก็เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนสายวิทย์-คณิตฯ ที่มีหลักฐานทำกิจกรรมของโรงเรียน เช่น นักกีฬาของโรงเรียน เป็นต้น รวมทั้งนักเรียนคนอื่นๆ ที่ประสงค์ต้องการปรับคะแนนเพื่อขอสอบการเขียนโปรแกรมใหม่ในช่องคะแนนก่อนสอบกลางภาค 20 คะแนน ภายในกำหนดการหมดเขตดังกล่าว
ดูคะแนนทั้งหมดที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/std1-55-score06-10-20.03.xls (หมายเหตุไฟล์นี้ถูกเข้ารหัสผ่าน Password แล้ว)

- 04/10/2555 :  - ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกท่านประกายเพชร โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก ที่ผ่านการสมัครและคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ทั่วประเทศ ได้แก่ ด.ญ. รินรดา ราศี, ด.ญ.ฟ้าอรุณ แสนเมือง, ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขาวละออ ในโครงการ “สปีดโซล่าเซลล์…ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” จัดโดย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี , บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะมีการอบรมก่อนแข่งขันในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 และดำเนินการแข่งขันในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 แหล่งอ้างอิงของโครงการจากเว็บไซต์ http://www.most.go.th/technomart/?p=1201
ข้อมูลหนังสือราชการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/tp_sun_2555.pdf
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ต.พ. ภาคภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ http://www.comsci.info/comsci-webmaster-tps.php
- เพิ่มเติม นายสุทธิภัทร แสนเมือง เป็นที่ปรึกษาพิเศษเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในโครงการ “สปีดโซล่าเซลล์…ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ปัจจุบันเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดูผลงานการเขียนโปรแกรมภาษาซี ได้ที่ 
http://tps.comsci.info/programming/project2551/C3_T2_V1.doc
- 21/09/2555 :  - ประกาศผลผู้ส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ได้คะแนน 30 เต็ม 30 คะแนน มีรายชื่อกลุ่มดังต่อไปนี้ ส่วนกลุ่มที่ส่งช้าก็จะหัก 2 วันต่อ 1 คะแนน(edit) หมดเขตส่งชิ้นงานวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น.
คลิกดูชิ้นงานทั้งหมดที่นี่ http://tps.comsci.info/easy-pro/

- 21/09/2555 :  - แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารตัวอย่างชิ้นงานที่ 1 หน้าที่ 2 เพิ่มเติมเป็น tides = (downstream-backwater)/2 ;
- 21/09/2555 :  - วันศุกร์นี้ ครูวัชระ นัดติววิชาการโปรแกรม1 ตั้งแต่เวลา 12.15 - 12.50 น. ณ ห้อง 4320 ตึกคณิตศาสตร์ ชั้น 3

- 23/08/2555 :  - สำหรับวิชาเลือกเสรี ม.2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555 คาบ 6 - 7 เวลา 12.50 - 14.30 น. ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบและประโยชน์ของสื่อประสม ประมาณไม่ต่ำกว่า 10 สไลด์ โดยให้เนื้อหามีข้อความที่สวยงาม มีรูปภาพประกอบ โดยดาว์นโหลดจากแบบฟอร์มนี้ที่เว็บไซต์ http://tps.comsci.info/c20-c20-c20-n01-n02-n03-name1-name2-name3.ppt  สำหรับการส่งงานให้ส่งที่อีเมล watcom610@hotmail.com หรือส่งผ่านอินเตอร์เน็ตระบบ FTP คือ
ftp://tak.comsci.info
User = tak@tak.comsci.info
pass = 1234
และส่งงาน ให้ส่งที่โฟล์เดอร์ free1-55/16-08-2555

- 13/08/2555 :  - สำหรับ ม.5/4 วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555 คาบ 8 - 9 เวลา 14.30 - 16.10 น. ครูฝากใบงานดังนี้
1.ให้นักเรียนคัดลอกเนื้อหาและตัวอย่างเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาและการจำลองความคิดจากเว็บไซต์ http://tps.comsci.info/flow3.ppt  ตั้งแต่สไลด์ที่ 2-11 ลงในสมุด* (ถ้าไม่มีให้ทำในกระดาษสมุด1คู่)
2. ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ปัญหา การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเขียนวิเคราะห์ปัญหา จำลองความคิดเป็นข้อความและผังงาน ลงในสมุด (ส่งบนโต๊ะครู หรือบริเวณหน้าห้อง)
(*ตัวแทนห้อง ม.5/4 ไปรับสมุดที่ห้อง ICT อาคาร 2 หรือตึก 4 ชั้น ชั้น 1 หน้าห้องธุรการ)

- 31/07/2555 :  - ม.5/4 - ม. 5/6 ตรวจสอบคะแนนเก็บ ที่เว็บไซต์นี้ http://tps.comsci.info/score-pro1-1-2555.htm (ขณะนี้ครูไปอบรมการผลิตผลงานเอนิเมชั่นฯ ที่กรุงเทพฯ ยังไม่ Update คะแนนในช่วงนี้)
โรงเรียนตากพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังที่สำคัญ
9/11/2551 เรียนโปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด... สาขาคอมพิวเตอร์ (สสวท.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.thอ่านรายละเอียดที่ http://www.programming.in.th/tutorial

- 24/09/2552 : - การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 The Sixth Thailand Olympiad in Informatics - 6th (TOI)   ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่  http://www2.cs.science.cmu.ac.th/toi6/index.php?lpage=regulation  )  (โครงการระดับชาติ)

- 21/01/2552 : สสวท.จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา (Young Thailand Online Programming Competition: YTOPC) ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ คลิกดูรายละเอียดที่นี่  (โครงการระดับประเทศหรือระดับนานาประเทศ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังทั่วไป
- 02/11/2554 :  - ม. 4/1 คาบ 8 - 9 งานสำหรับวันศุกร์ที่ 2 พ.ย. 2554
ให้นักเรียนแปลงเลขฐานดังต่อไปนี้ (คิดโจทย์เองข้อละ 2 ตัวอย่าง)
1. จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 2
2. จากเลขฐาน 8 เป็นฐาน 16
3. จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 8
4. จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 2
___ศึกษาด้วยตนเองได้จากไฟล์ Power Point ของลิงก์นี้ หรือจากอินเตอร์เน็ต (google)
สำหร้บการรับไฟล์เก่าจาก 4num10to2-8-16
ftp://tak.comsci.info/com02
User = tak@tak.comsci.info
pass = 1234
และส่งงาน ให้ส่งที่โฟล์เดอร์ 5num8and16

- 29/09/2554 :  - ประกาศผลสอบรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้แก่ ห้อง ม. 4/1 ง31104คอมพิวเตอร์1, ม. 5/2 ง30243 การโปรแกรม, ม. 5/6 ง30255การโปรแกรมและการประยุกต์ ,ม. 5/7 ง30245งานกราฟิก ดาวน์โหลดไฟล์ที่เว็บไซต์  http://tps.comsci.info/score-1-2554.xls

- 17/09/2554 :  - ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานหุ่นยนต์เก็บขยะ โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

- 17/09/2554 :  - ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ขึ้นบันได โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งได้ผ่านเข้ารอบอับดับที่ 22   ในการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

- 17/09/2554 :  - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกำลังแรงอัดลูกปูนคอนกรีต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ได้แก่ นายอรรถวิท คุ้มฤทธิ์, นายชัยณรงค์ แหมา, นายมนชิต อินตะกูล, นายธนกร สุภาโท้, นายชิษณุพงศ์ เจ้าทราย, นายยงยุท เทศฉาย, นางสาวนันนทนัน วิเชียรสาร และ นางสาวจันทิมา รอดคุ้ม ครูที่ปรึกษา ได้แก่ ครูบุญทาน สารเพ็ชร
    
  

- 15/09/2554 :  - 1. ม.4/1 หลังสอบปลายภาคของวิชานี้ ให้นักเรียนส่งหนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ที่หัวหน้าห้อง
2 . ม.4/1 , ม.5/2, ม.5/6     ให้เตรียมไม้บรรทัด เพื่อนำมาวาดผังงานในวันสอบปลายภาคด้วย
3. ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  http://tps.comsci.info/programming/index1.php

- 26/07/2554 :  - ประกาศคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 รายวิชา คอมพิวเตอร์1 รหัสวิชา ง 31104 ชั้น ม. 4/1 ดาวน์โหลดที่นี่  http://tps.comsci.info/score-com1.xls 

- 03/07/2554 :  -  ก่อนสอบกลางภาค นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่องสรุปเนื้อหาหลักจากการแปลภาษาอังกฤษเรื่องยุคของคอมพิวเตอร์ Generations of Computers และเนื้อหาทั้งหมดของวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่

- 21/06/2554 :  -  ให้นักเรียน ม. 5/7 ศึกษาใบความรู้ด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดไฟล์ เรื่อง แต่งรูปทำหน้าขาว เนียนใสและการสร้างตัวอักษร.doc  แล้วทำใบงานโดยให้นักเรียนหารูปภาพคนหรือดาราที่ชื่นชอบ (หน้าคล้ำๆ) มา 1 รูป แล้ว ตกแต่งให้สวยงามพร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ของนักเรียนโดยแต่งตัวอักษรตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจ แล้ว Save ไฟล์ทั้งนามสกุล *.psd และ *.jpeg โดย ตั้งชื่อโฟล์เดอร์และชื่อไฟล์ตามรูปแบบนี้ m57_เลขที่ของคนที่1_เลขที่ของคนที่2_ชื่อของคนที่1_ชื่อของคนที่2 ตัวอย่างเช่น m57_01_02_03_วัชระ_มานะ_ชูใจ
  แล้วส่งผ่านเครือข่าย LAN โดยดับเบิลคลิกที่ My Network Places --> View Workgroup Computer --> Com24 --> m57_21_06_2554

- 20/06/2554 :  - ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ แล้วสรุปเป็น My Mapping

- 24/10/2553 :  -  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ทีม DevilBlue ได้แก่ นางสาวคณิตนันท์ วงษ์กาวิน, นางสาวก่องกุล เย็นกาย และนางสาวสิรินาถ กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และทีม2หนุ่ม1สวย ได้แก่ ศุภลักษณ์ ศุภลักษณ์, นภกฤช , ไชยทัต ได้รับรางวัล skoolbuz awards 2010 พร้อมทั้งทุนการศึกษา ซึ่งได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ http://www.skoolbuz.com/awards2010/index.php
.

- 18/09/2553 :  - ร่วมกันโหวตผลงานสื่อ Flash แอนนิเมชั่นของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่ http://www.skoolbuz.com/awards2010/projectVote.php?pid=53
. ร่วมกันโหวตผลงานสื่อ Flash แอนนิเมชั่นของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่

- 03/05/2553 :  -  เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ยินดีต้อนรับเครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( http://skvk.comsci.info/cmru/ ) คณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติหรือผู้สนใจทุกท่าน ในการเสนอแนวทางการศึกษาหลักสูตร(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ที่เว็บไซต์นี้  http://tps.comsci.info/programming/Teaching-Plant-all.php 

- 25/04/2553 :  -  ขอแสดงความยินดีกับนายวรุตม์ เครือแก้ว และนายทรงภพ ทับนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้ายจากจำนวนผู้ส่งทั้งสิ้น 200 ทีมทั่วประเทศในโครงการ I-Board Creative Contest ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553  รายละเอียดคลิกที่นี่ ชมผลงาน คลิกที่นี่  


          - 19/03/2553 :  -  ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผลงานนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม   http://www.youtube.com/watch?v=hUxcHhF__XU  และ   http://www.youtube.com/watch?v=fUWwAbsRfEs    (สมัครเป็นสมาชิก youtube ก่อนโหวต)  ที่มาของโครงการประกวดการทำสื่อ การสอนคู่กับกระดาน i-Board คือ http://www.chinavut.com/   หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานนักเรียนที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=195

          - 19/03/2553 :  -  ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม นายสมเกียรติ มั่นเมือง ได้ลงนามทำ พันธะสัญญากับ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553  ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนสากลทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=200 และอ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่นี่ http://tps.comsci.info/programming/advancement.php

          - 16/03/2553 :  - ผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ลาศึกษาต่อในโครงการ สควค.   ณ ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     http://skvk.comsci.info/cmru 

          - 01/02/2553 :  - ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก ปีการศึกษา 2553   คลิกดูรายละเอียดที่นี่   http://tps.comsci.info/programming/tps-m1-m4-2553.php  

       - 29/01/2553 :  -  ด่วน !  สำหรับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสอบโควต้าสาขาแพทยศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว    ทางเว็บมาสเตอร์จึงแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์  ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยต่างๆ   (งบประมาณรัฐบาลหรือเงินทุนที่ส่งเสริมทุนของนักศึกษาแพทย์ทั้งหลักสูตรประมาณตั้งแต่หลักหลายแสนบาทจนถึงประมาณ 1,000,000 บาทขึ้นไป  ต่อนักศึกษาแพทย์ 1 คน)   อ่านรายละเอียดที่เว็บบอร์ดโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=145    หรือเว็บไซต์นี้ http://www.med.cmu.ac.th   หรือ http://www.med.nu.ac.th   
ประกาศทุนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:: Faculty of Medicine :: Naresuan University ::


- 30/12/2552 : - แนะนำสื่อการเรียนการสอนของทั้ง 8 กลุ่มสาระต่างๆของสถาบันหรือหน่วยงานในสังกัด สพฐสสวท. และกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งท่านสามารถเข้าชมสื่อวิชาต่างๆ ได้ที่ Digital Content Self Learning (โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา หรือเครือข่าย ICT กลุ่มที่ 3) , โครงการ SchoolNet , สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, (สำรองลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาคม   http://www.patwit.ac.th/MediaInstruction/math_04.html ,  http://www.patwit.ac.th/MediaInstruction/science_04.html ฯลฯ ) และสื่อการเรียนการสอนจาก สสวท. เช่น สาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้น (ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโปรแกรม Macromedia Flash)    สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ จะแนะนำให้กับนักเรียนและครูในภายหลัง

1. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ผู้พัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์โดย อ. พงศักดิ์ วุฒิสันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ดูตัวอย่างที่เว็บไซต์  http://www.krupongsak.net
www.krupongsak.net  เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาตร์  ระดับมัธยมศึกษา
www.krupongsak.net  เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนสาระคณิตศาตร์  ระดับมัธยมศึกษา


2. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)
ดูตัวอย่างที่ http://dcsl.srp.ac.th/content/sci/04.html
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.patwit.ac.th/MediaInstruction/science_04.html
Digital Content Self Learning : obec.go.th

3. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 - ม. 3)
ดูตัวอย่างที่ http://dcsl.srp.ac.th/content/math/03.html
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.patwit.ac.th/MediaInstruction/math_03.html


4. ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา (สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ มีคุณภาพดีมาก)
     สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     4.1 สื่อการ์ตูนคณิตศาสตร์  http://www3.ipst.ac.th/primary%5Fmath/vdo/vdo_cartoon.asp
     4.2 สื่อดิจิทัลคณิตศาสตร์ http://www3.ipst.ac.th/primary%5Fmath/ICT_material/mini_LO.asp
     4.3 สื่อ Learning Object http://www3.ipst.ac.th/primary%5Fmath/ICT_material/LO.asp
     (ก่อนเปิดไฟล์ ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player ก่อน  จึงจะสามารถเปิดดูสื่อเหล่านี้ได้)

5. ตัวอย่างสื่อวิดีทัศน์ของ สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา (โดยบุคลากรสาขาหรือนักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. )
ตัวอย่างสื่อวิดีทัศน์ของ สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
ที่มา : http://www3.ipst.ac.th/primary%5Fmath/vdo/vdo_etv.asp
(รูปภาพประกอบคือ อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ หรือนักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.)

สำหรับสื่อการเรียนการสอนจาก สสวท. ( http://www3.ipst.ac.th ) ของสาขาวิชาอื่นๆ ให้คลิกลิงก์ตามรูปด้านล่าง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


- 12/12/2552 : - สำหรับครู-อาจารย์ท่านใดที่มีความสนใจและต้องการนำเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษไปใช้สอนในโรงเรียนของท่าน  สามารถศึกษาเนื้อหาภาคภาษาอังกฤษได้ที่  www.comsci.info  หรืออ่านรายละเอียดที่นี่  http://tps.comsci.info/programming/advancement.php  (การแนะนำนี้ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ทั้งเนื้อหาภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ในระยะยาว)

- 9/12/2552 : - โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (เป้าหมายของโครงการ ตั้งแต่ปี 2553 - 2560)  คุณสมบัติ วท.บ. คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์   อ่านเพิ่มเติม-> คลิกที่นี่ 

- 15/11/2552 : -  ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงานอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์  http://tps.comsci.info/programming/certificate.php 

-12/11/2552 : -  โครงการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับป.เอก ในมหาวิทยาลัยของไทย (เงินทุนหลายล้านบาทหรือประมาณ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต่อนักศึกษาหนึ่งคน)  สำหรับนักเรียนที่จะวางแผนศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ในอนาคตข้างหน้านี้    ซึ่งต้องอัจฉริยะภาพ  มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงมากและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ)...   เป็นแนวทางสำหรับการรับทุนในโอกาสต่อไป ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาโครงการนี้ล่วงหน้าในอนาคตได้ที่เว็บไซต์ http://rgj.trf.or.th/

- 7/11/2552 : -  ประกาศสำหรับนักเรียนที่ต้องการเอกสารคำนิยมและใบรับรอง สำหรับชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง หรือผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรม ครั้งที่ 1-3
ให้ตรวจสอบ สถานะการส่งเอกสารที่นี่ (
http://tps.comsci.info/programming/certificate.php )
       - Now! Open the Opportunities and Services to the System 3 (time 3), This is the final time for the Appreciation and Certification Documents Management System of Computer Programming work (Project) quality. The System 3 will be closed at 5:00 p.m. on Sunday, November 15, 2009 that is turned off automatically. Please read the details here.

       - สำหรับนักเรียนที่ได้รับเอกสารคำนิยมและใบรับรองผลงานหรือชิ้นงานแล้ว  ก็สามารถนำไปใช้ในการสมัครสอบต่างๆ ในโอกาสต่อไปได้ และขอให้นักเรียนโชคดีทุกคน...


- 03/06/2552 (Complete) : ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ผ่านการประกวดชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง หรือผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่
           อันดับ 1 = กลุ่ม C3 โปรแกรมการคำนวณหาตารางแม่สูตรคูณพร้อมทั้งวิเคราะห์จำนวนเฉพาะ (คณิตศาสตร์)
           อันดับ 2 =   กลุ่ม D2 โปรแกรมหารูปร่างโมเลกุลเส้นตรง (เคมี)
           อันดับ 3 =   กลุ่ม J2  โปรแกรมแปลงอุณภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
           รางวัลชมเชย = 4.1 กลุ่ม E2 โปรแกรมคำนวณหาความดันของสารทำความเย็น (เคมี)

                                  4.2 กลุ่ม M2 โปรแกรมคำนวณการดูดน้ำกลับของไตและวิเคราะห์การสูญเสียน้ำและ
                                          โรคที่เสี่ยงต่อการขาดน้ำของร่างกาย (ชีววิทยาและทางการแพทย์)

           รางวัลชมเชยพิเศษ = 5.1  กลุ่ม I2 โปรแกรมการหาความดันแก๊สเพื่อหาจำนวนรถจักรยานยนต์ที่สามารถเติมลมยางได้ (ฟิสิกส์)
                                         5.2  กลุ่ม F2 โปรแกรมคำนวณความสูงและระดับของตึก (คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ ( tan ) )

 

ดังรายละเอียดดังนี้

กลุ่ม จำนวน process เงื่อนไขซับซ้อน (if) ความถูกต้อง การคำนวณ การวนรอบ (while do for ) รวมคะแนน อันดับที่
C3 40 70 100 60 10 280 1
D2 20 40 90 20 0 170 2
J2 20 30 95 10 0 155 3
E2 20 30 90 10 0 150 4
M2 20 20 95 10 0 145 5ขออภัยในความไม่สะดวกของการใช้งาน
เนื่องจากเว็บไซต์ http://tps.comsci.info 
อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์


ลิงค์ของเว็บไซต์ tps.comsci.info ที่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ได้แก่

 
1. การนำเสนอชีววิทยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปิดบริการ)

2. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจผลการเรียน (ปิดบริการ)

4.เว็บบอร์ดสำหรับปรึกษาปัญหาต่างๆ -->  คลิกที่นี่เพื่อเข้า Webboard (ปิดบริการ) 
แนะนำ Link ของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


Browser Refresh (Visitors) 28/08/2549 =  Error
Page Refresh (Hits) 28/08/2549=  "; $i++; endwhile; $i = 0; while ($i < $num) : $graphic = substr ($count, $i, 1); print "\"$graphic\""; $i++; endwhile; } ?>ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และ
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซต์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ