http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

กลับไปหน้าหลัก tps.comsci.info | กลับไปหน้าหลักวิชาการเขียนโปรแกรม | เลือกกลุ่มกระทู้ของเว็บบอร์ด ตรวจผลการเรียน    

ประกาศผลสำหรับนักเรียนที่ได้รับเอกสาร
คำนิยมและใบรับรองชิ้นงานหรือผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรม
ของนักเรียน ม. 6 ที่ผ่านหลักสูตรวิชาการเขียนโปรแกรม 1 - 2
ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนตากพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public relations)
       17/11/2552 : - สวทช. ชวนน้อง ม.ปลาย สมัครชิงทุนเรียนถึง ป.เอก เยาวชนที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp และ http://www.jstp.org พร้อมทั้งส่งมาที่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ เด็กและเยาวชน ศูนย์การพัฒนากำลังคน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-8000 หรืออีเมล jstp@nstda.or.th หมดเขตการรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 52 อ้างอิงจาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000137226

       12/11/2552 : - โครงการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับ ป.เอก ในมหาวิทยาลัยของไทย (เงินทุนหลายล้านบาทหรือประมาณ 2,000,000 บาทขึ้นไป ต่อนักศึกษาหนึ่งคน)  สำหรับนักเรียนที่จะวางแผนศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ในอนาคตข้างหน้านี้ ซึ่งต้องอัจฉริยะภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงมากและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ(ระดับนานาชาติ)...   เป็นแนวทางสำหรับการรับทุนในโอกาสต่อไป  ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาโครงการนี้ล่วงหน้าในอนาคตได้ที่เว็บไซด์  
 http://rgj.trf.or.thนับเวลาถอยหลังวันปีใหม่ พ.ศ. 2553   หรือปี ค.ศ. 2010
(Countdown : เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ  กรุณาตั้งเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  ให้ตรงกับเวลามาตรฐานในประเทศไทย)


Welcome to the Appreciation and Certification Documents Management System.
     -  25 ตุลาคม 2552 :
เปิดโอกาสและเปิดบริการสำหรับนักเรียนปีการศึกษา 2551 ที่ต้องการเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงาน สำหรับชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง หรือผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรม ครั้งที่ 1-2 ให้ตรวจสอบ สถานะการส่งเอกสารที่นี่
      - 29 ตุลาคม 2552 : ข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บเพ็จนี้คือข้อมูลชิ้นงานคุณภาพที่ค้นพบได้จากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/programming/index2.php    และอีเมลล์ watcom610@hotmail.com ซึ่งมีหลักฐานชิ้นงานที่มีคุณภาพคงอยู่   สำหรับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฎข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีหลักฐานชิ้นงานที่มีคุณภาพ กรุณาแนบไฟล์เอกสาร MS-Word มาที่อีเมลล์  watcom610@hotmail.com
      - 31 ตุลาคม 2552 : ตรวจสอบเอกสารทางไปรษณีย์ที่ http://tps.comsci.info/programming/certificate-post.php (ยกเว้นกลุ่ม E, F, I, M ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้... แต่หากยังไม่ได้รับกรุณาแจ้งมาที่ อีเมลล์ watcom610@hotmail.com)
      - 7 พฤศจิกายน 2552 :
เปิดโอกาสและเปิดบริการ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการขอเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงานสำหรับชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง กำหนดให้หมดเขตในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 น. ซึ่งระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ   กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่าง...
(Announcements in English :  Now! Open the Opportunities and Services to the System 3 (time 3), This is the
final time for the Appreciation and Certification Documents Management System of Computer Programming work (Project) quality. The System 3 will be closed at 5:00 p.m. on Sunday, November 15, 2009 that is turned off automatically. Please read the details below.)
      - 15 พฤศจิกายน 2552 : ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงานอย่างเป็นทางการ
อ่านรายละเอียดด้านล่าง...


คำกล่าวก่อนปิดการดำเนินการของ Web page แห่งนี้ อย่างเป็นทางการ...
        ...ถึงเวลาหมดเขตอย่างเป็นทางการในการขอเอกสารคำนิยมทั้งหมดทุกระบบ... ภายในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 น.     ซึ่งเปิดโอกาสและบริการหลายครั้ง เป็นระยะเวลานานกว่า 20 วันหรือเกือบ 1 เดือน ถึงเวลาแล้วที่ทางเว็บไซด์จะปิดดำเนินการและปิดบริการถาวร   และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์ของโรงเรียน จากอีเมลล์ที่ส่งให้ และเว็บไซด์แห่งนี้ ซึ่งยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการขอเอกสาร พร้อมทั้งได้รับรางวัลของที่ระลึกหรือทุนการศึกษาจากเว็บไซด์ในโอกาสนี้ด้วย
       ขอให้นักเรียนจงอดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ต่อสู่ฝ่าฝันอุปสรรค์ต่างๆ ต่อไปข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านี้   และขอให้สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการเทอญ...About the Appreciation and Certification System 1-3.
1. ขั้นตอนวิธีการยื่นคำของ่ายๆ ไม่ซับซ้อนของระบบครั้งที่ 1-3   
( The Algorithms or Process of The applicant is not complicated of System 3. )

     1.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อมีสถานะ "รอยื่นคำขอ..."หรือ "Pending requests" ให้ตัวแทนกลุ่มส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้มาที่อีเมลล์ watcom610@hotmail.com
          1.2.1 ตัวแทนกลุ่มที่..... ,   ชื่อ-นามสกุล .............................
          1.2.2 ที่อยู่..................................... และรหัสไปรษณีย์............

     1.2 ขั้นตอนที่สอง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารด้านล่าง จนกว่าจะมีสถานะ "
รอตรวจสอบเอกสาร" หรือ "Pending review" หลังจากนั้นเข้าไปตรวจดู (Check) ในอีเมลล์ของนักเรียน ซึ่งจะปรากฎหัวข้ออีเมลล์ว่า " tps.comsci.info แจ้งสถานะที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร" ในหัวข้อเรื่องของอีเมลล์นี้ จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล เพื่อยืนยันความถูกต้องของเอกสาร จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ


Program of the Appreciation and Certification System 1-3.
2. กำหนดการต่างๆ
  2.1 กำหนดการขอเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงาน ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ผ่านการประกวด... (อ้างอิงจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info )
                    2.1.1 หมดเขตยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารคำนิยม...  
 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 23.59 น.
                    2.1.2 รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2552   ให้ตรวจสอบสถานะด้านล่างเช่นกัน
  2.2 กำหนดการขอเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงาน ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ผ่านการส่งชิ้นงานคุณภาพสูง
                    2.2.1 หมดเขตยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารคำนิยม...   ภายในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 18.00 น.
                    2.2.2 รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้ตรวจสอบสถานะด้านล่างเช่นกัน

  2.3 กำหนดการขอเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงาน ครั้งที่ 3
ครั้งสุดท้ายสำหรับผู้ผ่านการส่งชิ้นงานคุณภาพสูง
                    2.3.1  7/11/2552  หมดเขตยื่นคำขอและตรวจสอบเอกสารคำนิยม...   ภายในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 น.
                    2.3.2 รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้ตรวจสอบสถานะด้านล่างเช่นกัน

คำแนะนำ ควรดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก่อนหมดเขต
อ้างอิงข้อมูลอีเมลล์ที่น่าเชื่อถือและถูกต้องจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/programming/index2.php
---> ปิดบริการครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโอกาสครั้งสุดท้าย ภายในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00 น. <---


Check who is entitled to receive about appreciation and certification documents with the status here.
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเอกสารคำนิยมพร้อมใบรับรองและสถานะการส่งเอกสารที่นี่


       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหรือนักศึกษาในอนาคตทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการขอเอกสารคำนิยมและใบรับรองชิ้นงานหรือผลงานการพัฒนาโปรแกรม   พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาหรือรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ที่มีคุณค่าและความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ประเมินค่ามิได้จากเว็บไซด์แห่งนี้   ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้...

 

Automatic... Service was closed.
(ปิดระบบและปิดบริการแล้ว)

Deadline date. = Sunday, November 15, 2009
Time out = Yes ( 5:00:00 PM)
Email of System = Disconnected (Not Reply)
Request to Appreciation... = Closed
Wait... Check Documents = Canceled
System 1 - 3 = Closed
Service = Closed
Summary = All Closed...
ชื่อ - ชื่อสกุล
(Name - Surname)
ชั้น
(C.)
กลุ่ม
(G.)
ชื่อย่อของชิ้นงาน
(Title work or project.)
ครั้งที่
(Time)
E-mail address of representative groups. วันยื่นคำขอ
(Applicant)
วันตรวจสอบ
(Check)
วันอนุมัติจัดส่ง
(Approval)
นายอิศรา   นวมปั้น ม. 6/2 D2 หารูปร่างโมเลกุลเส้นตรง 1 D2 = OK D2 = OK D2 = OK Sent = 28/10/2009
นางสาวธัญญรัตน์    หิรัญวงษ์ ม. 6/2 D2 หารูปร่างโมเลกุลเส้นตรง 1 tawi...@hot… October 25, 2009  October 26, 2009  October 27, 2009
นางสาวเปรมฤทัย  อุ่นมี ม. 6/2 D2 หารูปร่างโมเลกุลเส้นตรง 1 D2 = OK D2 = OK D2 = OK Sent = 28/10/2009
นางสาวพิชญา    รุ่งน้อย ม. 6/2 E2 หาความดันของสาร 1 melo...@hot… October 25, 2009  October 28, 2009  October 29, 2009
นางสาวสุพัตรา    โพธิ์กาศ ม. 6/2 E2 หาความดันของสาร 1 E2 = OK E2 = OK E2 = OK Sent1 = 30/10/2009
Sent2 = 9/11/2009
นางสาวรัฐภรณ์    สกุลเดช ม. 6/2 E2 หาความดันของสาร 1 E2 = OK E2 = OK E2 = OK Sent1 = 30/10/2009
Sent2 = 9/11/2009
นายประพัทธ์    รุ่งศรี ม. 6/2 F2 คำนวณความสูง
(ตรีโกณมิติ : tan )
1 F2 = OK F2 = OK prap...@hot... Sent = 30/10/2009
นายกิตติศักดิ์    กองคำสุข ม. 6/2 F2 คำนวณความสูง
(ตรีโกณมิติ : tan )
1 best…@hot… October 27, 2009 October 28, 2009 October 29, 2009
นายวิชชา    หนูส่ง ม. 6/2 F2 คำนวณความสูง
(ตรีโกณมิติ : tan )
1 F2 = OK F2 = OK F2 = OK Sent = 30/10/2009
นายณัฐนนท์    พรมมา ม. 6/2 I2 หาความดันแก๊ส 1 I2 = OK I2 = OK I2 = OK Sent = 30/10/2009
นายเตวิช   ศรีกาวี ม. 6/2 I2 หาความดันแก๊ส 1 I2 = OK I2 = OK I2 = OK Sent = 30/10/2009
นางสาวณิชกานต์    คำภาพันธ์ ม. 6/2 I2 หาความดันแก๊ส 1 e_ve…@hot… October 25, 2009  October 28, 2009 .October 29, 2009
นายอภิชัย   เครือใย ม. 6/2 J2 เปลี่ยนองศา C เป็น K 1 J2 = OK J2 = OK J2 = OK Sent = 28/10/2009
นายฐาปนา   กาวิละมูล ม. 6/2 J2 เปลี่ยนองศา C เป็น K 1 J2 = OK J2 = OK J2 = OK Sent = 28/10/2009
นางสาววันวิสาข์   รัตนไพบูลย์วิทย์ ม. 6/2 J2 เปลี่ยนองศา C เป็น K 1 sa_k…@hot… October 27, 2009 October 27, 2009 October 28, 2009
นายเฉลิมพล    ตาทิพย์ ม. 6/2 M2 วิเคราะห์โรคที่ขาดน้ำ 1 ping…@hot… October 25, 2009  October 28, 2009  October 29, 2009
นายดรัณภพ    ธรรมราช ม. 6/2 M2 วิเคราะห์โรคที่ขาดน้ำ 1 M2 = OK M2 = OK M2 = OK Sent = 30/10/2009
นางสาววชิราภรณ์    ทักขิณะ ม. 6/2 M2 วิเคราะห์โรคที่ขาดน้ำ 1 M2 = OK M2 = OK M2 = OK Sent = 30/10/2009
นายเจตรัฐ   วัฒนาวงษ์ ม. 6/3 C3 วิเคราะห์จำนวนเฉพาะ 1 indy…@hot… October 25, 2009  October 26, 2009 October 27, 2009
นายนพดล   แสงอรุณ ม. 6/3 C3 วิเคราะห์จำนวนเฉพาะ 1 C3 = OK C3 = OK C3 = OK Sent = 28/10/2009
นายสุทธิภัทร   แสนเมือง ม. 6/3 C3 วิเคราะห์จำนวนเฉพาะ 1 C3 = OK C3 = OK C3 = OK Sent = 28/10/2009
นายพีระพงษ์    สมฟั่น ม. 6/2 A2 หา%การประหยัดน้ำมัน 2 mmpv...@hot... November 03, 2009 November 03, 2009 November 04, 2009
นางสาวหทัยชนก    อินพรหม ม. 6/2 A2 หา%การประหยัดน้ำมัน 2 A2 = OK A2 = OK A2 = OK Sent = 5/11/2009
นางสาวณัฐณิชา    หาชะนะ ม. 6/2 A2 หา%การประหยัดน้ำมัน 2 A2 = OK A2 = OK A2 = OK Sent = 5/11/2009
นางสาวเจนจิรา  ยิ้มแย้ม ม. 6/2 B2 อ่านค่าตัวต้านทาน 3 jeje...@hot... November 03, 2009 November 07, 2009 November 09, 2009
นางสาวชุติมา   วงษ์คำ ม. 6/2 B2 อ่านค่าตัวต้านทาน 3 B2 = OK B2 = OK B2 = OK Sent = 9/11/2009
นางสาวนันทพร   เย็นเอี่ยม ม. 6/2 B2 อ่านค่าตัวต้านทาน 3 B2 = OK B2 = OK B2 = OK Sent = 9/11/2009
นายคมสัน    จันทร์ธิยะ ม. 6/2 H2 หา DET เมทริกสองมิติ 3 H2 = OK H2 = OK H2 = OK Sent = 16/11/2009
นางสาวอาริษา    ศรีบรรเทา ม. 6/2 H2 หา DET เมทริกสองมิติ 3 H2 = OK H2 = OK H2 = OK Sent = 16/11/2009
นางสาวปาเจรา    การกล้า ม. 6/2 H2 หา DET เมทริกสองมิติ 3 pek_...@hot... November 09, 2009 November 12, 2009 November 13, 2009


I wish all students good luck in the Undergraduate Quota Admission , The Admissions Center of the Commission On Higher Education and job application in Thailand or abroad and Success in Study and Work.

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสมัครสอบโควต้า... การสอบแอดมิสชั่นกลาง การสมัครงานและการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ... และประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานด้วย


------------------------------------------------
ความหมายของคำว่า "คำนิยม"
คำนิยม คือข้อเขียนของผู้อื่น ซึ่งยกย่องชื่นชม ผลงาน และรายงานเล่มนั้น เป็นการรับรองคุณภาพ หรือรับรองผู้เขียนไปในตัว จึงนิยมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เขียนรายงาน เป็นผู้เขียนคำนิยม ควรเขียนไว้ก่อนคำนำและลงชื่อไว้ด้วย
อ้างอิงจาก www.geocities.com/thaibrains99/myfiles/report.doc

อ่านเพิ่มเติมจาก www.google.co.th คีย์เวิร์ดคือ "คำนิยม"
-------------------------------------------------


แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์
และกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ