http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

( Computer Science for Takphitthayakhom School )
ประกาศผลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและการสอบต่างๆ
ของบางรายวิชาในกลุ่มคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันที่สำคัญ
*-04/March/2015 , 04 มี.ค. 2558 : เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม จะกำหนดให้หมดเขตส่งงานทุกรายวิชาและปิดระบบการส่งงานทางออนไลน์ผ่านระบบ FTP ของ URL: ftp://tak.comsci.info/ ในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ภายในเวลา 17.00 น. เพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลและเตรียมประกาศคะแนนเก็บที่เว็บไซด์แห่งนี้

-10/Feb./2015 , 10 ก.พ. 2558 : นโยบายการตรวจสอบคะแนน : คะแนนทุกวิชาจะปรากฏต่อสาธารณชนชั่วคราวประมาณ 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบและปรับปรุงคะแนนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นคะแนนจะถูกเข้ารหัสผ่าน เพื่อรักษาความลับของข้อมูลในระยะยาว

-28/Jan./2015 , 28 ม.ค. 2558 : อยู่ระหว่างการปรับปรุงคะแนน Update... โปรดกรุณากดปุ่น F5 หรือคลิกขวาเพื่อรีโหลดหรือ Refresh ข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซด์แห่งนี้...

- ม.6/1 วิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี (ภาษาซี)
-10/Feb./2015 , 10 ก.พ. 2558 : เหลือชิ้นงานสุดท้ายคือ สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาซีใช้ในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจมา 1 โปรแกรม ห้ามคัดลอกจากเว็บไซด์หรือบุคคลอื่นๆ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลและลิงก์ URL of Facebook ของที่ปรึกษาพิเศษด้วย (โควต้าที่ปรึกษาพิเศษ 1 ท่านต้องไม่ซ้ำกันเกิน 2 ชิ้นงาน พิจารณาจากวันที่ส่งเป็นหลัก) ส่งแก้ไขผลงานล่าสุดของนักเรียนเพื่อขอ Update คะแนนได้ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204609630633342&set=a.10204609627513264.1073741897.1611951067&type=3&theater (ชิ้นงานเขียนโปรแกรมฯภาษาซีนี้คะแนนเต็ม 10 คะแนน บวกกับปรับซ่อมคะแนนให้ผ่านกลางภาค 12 คะแนน รวมการเพิ่มคะแนนสูงสุดในครั้งนี้ถึง 22 คะแนน ดูผลล่าสุดด้านล่างนี้)
- Update ล่าสุดวันที่ 6 มี.ค. 2558 เวลา 16.33 น.
--> ม.6/1 ปีการศึกษา 2557 โปรดกรุณาตรวจสอบการอ้างอิงส่งงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีทางออนไลน์ที่นี่    http://tak.comsci.info/Computer-Algorithms-C-programming-tps-2557/
หมายเหตุ ตามนโยบายการประกาศคะแนน ขณะนี้วันที่ 1 เมษายน 2558 ทางเว็บไซด์จึงปิดการแสดงผลคะแนนบางส่วน เพื่อเข้ารหัสความปลอดภัยของข้อมูล หากต้องการดูคะแนนย้อนหลัง ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง

ประเภท -->         คะแนนเก็บ กลางภาค กลางภาค
ห้อง ม. กิจกรรม -> ภาษาซี1 ภาษาซี 2 ภาษาซี 3 ภาษาซี 4 ซีล่าสุด Algo. + ภาษาซี Algo. + ภาษาซี
  คะแนนเต็ม-> 20 20 20 20 20 20 20
  รหัสช่อง --> C1 C2 C3 C4 C Mid Mid
6/1   1 3  -  - 3 ไม่ผ่าน 10
6/1   1 3  -  - 3 ไม่ผ่าน 10
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 9 12 12 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 9 12 12 ผ่าน 16
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 9 12 12 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 9 12 12 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 9 12 12 ผ่าน 14
6/1   1 3 9 12 12 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - - 3 ไม่ผ่าน 10
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3  - 10 10 แก้แล้ว 12
6/1   1 3 5 11 11 แก้แล้ว 12

--> ม.6/1 ปีการศึกษา 2557 โปรดกรุณาตรวจสอบการอ้างอิงส่งงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีทางออนไลน์ที่นี่    http://tak.comsci.info/Computer-Algorithms-C-programming-tps-2557/


- ม. 1/1 - ม. 1/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 หรือ IT1 (Update 10 ก.พ. 2558)
หมายเหตุ ตามนโยบายการประกาศคะแนน ขณะนี้วันที่ 1 เมษายน 2558 ทางเว็บไซด์จึงปิดการแสดงผลคะแนนบางส่วน เพื่อเข้ารหัสความปลอดภัยของข้อมูล หากต้องการดูคะแนนย้อนหลัง ติดต่อครูผู้สอนโดยตรง


ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และ
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ