วิชาการสร้างเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
งานชิ้นที่ 2 ข้อมูลส่วนตัว (profile) สร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML
ประวัติส่วนตัว
1. ชื่อ-นามสกุล ธนารัชย์ สุรินท์
2. ชั้น ม.5/11 เลขที่15
3. งานอดิเรกที่ชอบเล่นฟุตบอล
4. ใส่รูปส่วนตัวด้านล่าง