http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ
โครงการ EIS และ ASEAN (รวมทั้งประกาศเพิ่มเติมฯ สายศิลป์)
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตากพิทยาคม   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก
(ฉบับสมบูรณ์ซึ่งแสดงผลเป็นรูปภาพและแสดงทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันที่สำคัญ
คำแนะนำ  -  นักเรียนต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานตัวและมอบตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะมีประกาศเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่เว็บไซด์แห่งนี้...
----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายรูปภาพให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อรูปภาพ <-----


-02/04/2557 ประกาศด่วนเพิ่มเติม!    ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม จะดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)  ในแผนการเรียนสายศิลป์ จำนวน 50 คน  โดยให้นักเรียนที่สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 เมษายน 2557  เวลา 08.30 -  16.00 น.   


-02/04/2557 ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนปกติ ฯ ฉบับปรับปรุงให้แสดงผลรูปภาพและแสดงทุกไฟล์ได้สมบูรณ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 21.00 น. :
ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 โครงการ EIS และ ASEAN รวมทั้งแผนการเรียนสายศิลป์

- *ผลสอบฯ ม.1 สำหรับไฟล์ความละเอียดต่ำ(ดาวน์โหลดเร็ว) 7.9 MB คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-normal/tps-announcement-type-normal-level1-low.pdf

- *ผลสอบฯ ม.1 สำหรับไฟล์ความละเอียดสูง(ดาวน์โหลดช้า) 22.0 MB คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-normal/tps-announcement-type-normal-level1-high.pdf

- *ผลสอบฯ ม.4 สำหรับไฟล์ความละเอียดต่ำ(ดาวน์โหลดเร็ว) 6.9 MB คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-normal/tps-announcement-type-normal-level4-low.pdf

- *ผลสอบฯ ม.4 สำหรับไฟล์ความละเอียดสูง(ดาวน์โหลดช้า) 18.8 MB คลิกที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-normal/tps-announcement-type-normal-level4-high.pdf

*คำแนะนำ   ท่านใดไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารนามสกุล pdf ของ Acrobat  ได้   โปรดกรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe  Reader   ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรมอ่านเอกสารฟรีได้ที่นี่  http://get.adobe.com/reader/  


      - ในการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 โปรดอ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=113&path=web/news

      - อ้างอิงหนังสือราชการประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม  เรื่องกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทต่างๆ หรือดูทุกไฟล์จากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/  


 ผู้ชมเว็บไซด์ท่านใดไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้หรือต้องการดูประกาศฉบับเต็มเป็นรูปภาพทั้งหมด ซึ่งได้จัดเรียงเป็นไฟล์รูปภาพ(ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์นามสกุล pdf ) ให้ดูไฟล์รูปภาพที่ด้านล่างนี้ของเว็บเพ็จ

- ...ประกาศเกี่ยวกับผลการคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งกำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ม. 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลประกาศที่สำคัญ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองชั้น ม.1 ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัวการเข้าศึกษา ชั้น ม.1 ณ อาคาร 111 ปี ในวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.       และให้มามอบตัวฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2667 ณ อาคาร 111 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. (ซึ่งในเอกสารฯ ต้องติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกฉบับ)    

ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน ม.1
- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายรูปภาพให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อรูปภาพ <-----

- ....ประกาศเกี่ยวกับผลการคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งกำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ม. 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557

 ข้อมูลประกาศที่สำคัญ     นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองชั้น ม.4 ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัวการเข้าศึกษา ชั้น ม.4 ณ อาคาร 111 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.     และให้มามอบตัวฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2667 ณ อาคาร 111 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. (ซึ่งในเอกสารฯ ต้องติดรูปถ่ายและกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกฉบับ)  
ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
        -
 ด้วยโรงเรียนตากพิทยาคม จะดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)  ในแผนการเรียนสายศิลป์ จำนวน 50 คน  โดยให้นักเรียนที่สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 เมษายน 2557  เวลา 08.30 -  16.00 น.   

- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ  โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายรูปภาพให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อรูปภาพ <-----
----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายรูปภาพให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อรูปภาพ <-----


เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม