ในระยะเวลานี้ ให้นักเรียนติดตามประกาศอนุมัติให้ Update คะแนนที่ Facebook กลุ่มชื่อ "ต.พ. วิทยาการคำนวณ 2561 " หรือลิงก์ https://www.facebook.com/groups/607701079589112 หลังจากนั้นติดตามคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.comsci.info