http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

กลับไปหน้าหลัก tps.comsci.info | กลับไปหน้าหลักวิชาการเขียนโปรแกรม | เลือกกลุ่มกระทู้ของเว็บบอร์ด ตรวจผลการเรียน    

โครงการแนะนำหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เพื่อพัฒนาการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า          เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศนโยบายให้โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 500 โรง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นี้ โรงเรียนที่มีความพร้อมให้ทยอยเปิดห้องเรียน 2 วิชาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ             ดังนั้นทางเว็บมาสเตอร์  www.comsci.info  จึงขอแนะนำสำหรับโรงเรียนชั้นนำและโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย ที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ต้องการนำเนื้อหาภาษาอังกฤษด้านคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ นำไปใช้สอนในโรงเรียนของท่าน   ซึ่งสามารถศึกษาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาการภาษาอังกฤษ ที่เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศสำหรับประชาชน (เว็บไซด์ www.comsci.info เปิดเว็บไซด์เฉพาะภาคภาษาอังกฤษ แต่ภาคภาษาไทยยังไม่เปิดบริการขณะนี้)   เป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและทฤษฎีการคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งเนื้อหาภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ในระยะยาว

          วิชาที่เปิดบริการแล้วได้แก่
                    -
Programming ภาษา C, Java ฯลฯ เนื้อหาจากต่างประเทศ ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ ชัดเจน เข้าใจง่ายและเข้าใจรวดเร็ว กว่าภาษาไทยมาก
                    -
Data Structure (เนื้อหากำลังปรับปรุง)

          เนื้อหาที่ทางเว็บมาสเตอร์กำลังพัฒนาขึ้นเอง ได้แก่
Algorithms for Science and Mathematics, Theory of Computation, Information Technology, Foundation of System Analysis , Computer Architecture, Database, etc. เนื้อหาดังกล่าวมีแนวคิดที่จะแบ่งเป็นหลายระดับ คือ สายสามัญหรือระดับมัธยมศึกษาและสายอาชีพ , ระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท  และสำหรับปริญญาเอก จะเป็นในเชิงแนะนำแนวทางสำหรับงานวิจัยระดับสูง Advance ซึ่งต้องใช้เงินทุนมากและเป็นประโยชน์ใน การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น (ส่วนใหญ่จะนำไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ เป็นต้น)

หมายเหตุ บางวิชาของหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษยังไม่เปิดบริการ เพราะต้องใช้เวลาศึกษาภาษาอังกฤษและสร้างสื่อการเรียนการสอน แบบเข้าใจง่ายๆขั้นพื้นฐานเป็นเวลานานหลายปี แหล่งที่มา : http://www.comsci.info

สำหรับเนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ฉบับเก่าภาคภาษาไทย(ไม่สมบูรณ์และอยู่ระหว่างปรับปรุง) แนะนำที่เว็บไซด์ http://tps.comsci.info หรือเว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม


อ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์เว็บไซด์ต่างๆ ดังนี้
1. กระทรวงสั่งเด็กไทยโกอินเตอร์ สอนวิทย์-เลข เป็นอังกฤษ 500 มัธยม เริ่มต้นปีหน้า!!
ที่มา : http://www1.dek-d.com/board/view.php?id=1531717&pageno=1
2. ศธ.วางเกณฑ์คุณสมบัติ"ร.ร.ดี3ระดับ" ฝันไกลสอน"คณิต-วิทย์"ภาษาอังกฤษ
ที่มา : http://www.kruthai.info/main/board03_/show.php?Category=newsedu&No=632
3. รมว.ศธ.สั่ง รร.มัธยมชั้นนำสอน "เลข-วิทย์" เป็นภาษาอังกฤษ
ที่มา : http://tnews.teenee.com/etc/44859.html
4. สั่ง 500 รร.มัธยม สอนเลข-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ ปีหน้า
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/44375----------------------------------------------------------------------------
(ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์กระบวนการ คือทักษะการเขียนโปรแกรม)
กรุณาเลือกวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยคลิก Link ดังต่อไปนี้
1.  วิชาการเขียนโปรแกรม 1    รหัสวิชา ง 40203   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  

2.  วิชาการเขียนโปรแกรม 2    รหัสวิชา ง 40204   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551
 


(การที่เราจะเรียนวิชาต่างๆ ได้อย่างมีความสุขและเกิดพัฒนาการในการเรียนรู้  
ควรมีแนวคิดในการมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของวิชานั้น)


แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์
และกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ