http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   


สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMAT)
โรงเรียนตากพิทยาคม
ปีการศึกษา 2557
เพื่อเก็บคะแนนในหลักสูตร สสวท. ปกติล่วงหน้าและเตรียมความพร้อม
ในการสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2557
(ให้เวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมประมาณ 1 เดือน 15 วัน )
(ปีการศึกษาแห่งการเข้มงวดด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Computer Programming)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันที่สำคัญ
คำแนะนำ  -  นักเรียนต้องติดตามคะแนนอย่างต่อเนื่อง เพราะมีปรับคะแนน (Update)ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซด์แห่งนี้...
----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายหน้า Webpage ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อ <-----


-11 พ.ค. 2557 แนะนำศิษย์เก่าที่มีความพิเศษด้านภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือเฉพาะทางภาษาซี คลิกที่นี่
-11 พ.ค. 2557 ทางเว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม จะปิดระบบบันทึกคะแนนเรียนภาษาซีทางออนไลน์อัตโนมัติ ในวันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.59 น. ดูสถานะปัจจุบันด้านล่างนี้ หรือที่นี่ http://tps.comsci.info/index-c-countdown-tps-13-05-2557.php  
-28 เม.ย. 2557 ประกาศย้ำเพิ่มเติม!    นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมทุกคนทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2557 ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ค. 2557   สำหรับ ม.4 ปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. 2557    ซึ่งต้องมาเข้าแถวหน้าเสาธงเวลา 7.30 น. ณ อาคาร 111 ปี(อลูซิงค์) ประชาสัมพันธ์ย้ำให้ทราบจากฝ่ายแนะแนวและฝ่ายวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม

-29 เม.ย. 2557 ประกาศผลการทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนภาษาซีด้วยตนเองทางออนไลน์ล่วงหน้า สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (SMAT) โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 เพื่อเก็บคะแนนในหลักสูตร สสวท. ปกติล่วงหน้าและเตรียมความพร้อม ในการสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย1/2557 หรือคัดเลือกเข้าสู่ศูนย์ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( http://tps.comsci.info/posn2555.htm ) ให้เวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมประมาณ 1 เดือน 15 วัน
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 21.00 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 22.43 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.18 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.20 น.
- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.40 น.    
-29 เม.ย. 2557 .กำหนดการทดสอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 สำหรับ ม.1/1 - ม.1/3 ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2557 (กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) แนวข้อสอบมาจากเว็บไซด์ http://www.programming.in.th/ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เนื้อหาภาคทฤษฎีในแต่ละคำสั่ง ตอนที่ 2 คือสุ่ม Source Code หรือรหัสคำสั่งของภาษาซีจากคำถามผ่านด่านในแต่ละบทเรียน . สำหรับ ม.4/1 จะดำเนินการสอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2 หลังสอนเนื้อหาครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรปกติของ สสวท. เสร็จสิ้นแล้ว(ประมาณ 2-3 สัปดาห์)

-29 เม.ย. 2557 .กำหนดการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่าย 1 ทุกสาขาวิชา ประมาณเดือนสิงหาคม 2557 รับสมัครทางออนไลน์ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557 อ่านรายละเอียดกำหนดการย้อนหลังเมื่อปีการศึกษา 2556 ที่นี สำหรับเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบเข้า สอวน. ทุกสาขาวิชาดูรายละเอียดที่นี่ http://tps.comsci.info/posn2555.htm  

-29 เม.ย. 2557 หากนักเรียนต้องการ Update คะแนนหรือพบว่าข้อมูลชื่อผู้ใช้งานตามที่ประกาศผลนี้ไม่ถูกต้องหรือพบ Error หากจำรหัสไม่ได้ให้ลงทะเบียนใหม่โดยตั้งชื่อใหม่ แล้วให้แจ้งชื่อผู้ใช้งาน(Login) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น ภายในอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.59 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202907735607030&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=1&relevant_count=1

-30 เม.ย. 2557 ครูวัชระ วงษ์ดีขอแนะนำใบความรู้เก่าเมื่อปีการศึกษา 2551 (มีรุ่นพี่หลายรุ่นผ่านหลักสูตร สสวท. อย่างเข้มนี้เมื่อ5-6ปีที่แล้ว) นำมาใช้ได้ในการเรียนเสริมในหลักสูตร สสวท. ปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันนะครับ ให้นักเรียนอ่านเพื่อจำและเข้าใจรูปแบบคำสั่งล่วงหน้าที่เว็บไซด์นี้ http://tps.comsci.info/programming/lesson1to3c.htm (เปิดเทอม 1-2557 นี้ เราจะมาประยุกต์นำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์โจทย์ปัญหาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการลงทะเบียนศึกษาภาษาซีด้วยตนเองทางออนไลน์
- ก่อนลงทะเบียน
ให้เข้าเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/ แล้วคลิกลิงก์วันที่ 29 มี.ค. 2557 เพื่อโพสต์รายงานตัวทาง Facebook โดยระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เช่น ด.ญ.วัชรี วงษ์ดี ม.4/1 ชื่อเล่น หญิงลี (Watcharee Wongdee: Yinglee ) เป็นต้น


- เริ่มต้นลงทะเบียน
1. เข้าเว็บไซด์ http://www.programming.in.th/ แล้วคลิก "ลงทะเบียนสมาชิกใหม่"


2.กรอกข้อมูลของนักเรียนเอง ตามรูปแบบนี้ พร้อมคลิก Checkbox ให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน"
ซึ่งรูปแบบชื่อผู้ใช้งาน (Login) คือ tps-57-(เลขห้อง)-(ชื่อจริงภาษาอังกฤษตัวเล็ก)  รหัสผ่านคือ tps
ตัวอย่างกรณีชื่อผู้ใช้งาน (Login) ในห้อง ม.4/1 เช่น tps-57-41-watchara 
ตัวอย่างกรณีชื่อจริงในห้องซ้ำกันมากกว่า 2 คน ให้ตกลงกันเอง แล้วแก้ปัญหาโดยเติมเลขต่อท้าย เช่น คนที่ 1 ใช้ tps-57-41-watcharee1 , คนที่ 2 ใช้ tps-57-41-watcharee2


3. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือ tps


4. คลิกเมนู "TUTORIAL" เพื่อศึกษาบทเรียนภาษาซีทางออนไลน์5. คลิกลิงก์ "บทเรียน Step by Step" ในกรณีศึกษาเริ่มต้น หรือคลิกที่หัวข้อบทเรียนที่ต้องการหรือล่าสุด


6. อ่านเนื้อหาในแต่ละบทเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วอ่านโจทย์คำถามผ่านด่าน แล้วคลิกปุ่ม "คลิกปุ่มนี้เพื่อทำการตอบคำถาม"


7. ตอบคำถามโดย
7.1 ใส่รหัสภาษาซี (Source Code of The C Programming Language) ตามที่โจทย์ต้องการ
7.2 คลิกปุ่ม "Compile & Run"
7.3 ดูผลลัพธ์ของโปรแกรม หากผิดพลาดให้กลับไปข้อ 7.1
7.4 ถ้าถูกต้องจะสามารถคลิกลิงก์ "ที่นี่" เพื่อไปหน้าถัดไปหรือบทเรียนถัดไป แต่ถ้าไม่ปรากฏให้กลับไปข้อ 7.1 อีกครั้ง


8. ดูประกาศผลด้านล่างนี้ วิธีการคิดคะแนน 0 - 50% ได้ 0 คะแนน สำหรับ 51% - 99 % จะได้ 1 คะแนน สำหรับ 100% เต็มจะได้ 2 คะแนนเต็ม
คำเตือน! นักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ดูเฉลยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และไม่ควรให้เพื่อนทำแบบทดสอบให้หรือไม่ควรอ่านเนื้อหารวมทั้งตอบคำถามแบบผ่านๆ โดยไม่จำคำสั่งและไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจส่งผลต่อการทดสอบข้อเขียนซึ่งเก็บ 8 คะแนน ทำให้ได้คะแนนน้อยมากๆ

----> วิธีการใช้งานย่อหรือขยายคือ - หากต้องการขยายหน้า Webpage ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือกดปุ่ม - เมื่อต้องการย่อ <-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนภาษาซีด้วยตนเองทางออนไลน์ล่วงหน้า
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (Update) ครั้งที่ 6 วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 21.49 น. ดังนี้
(นักเรียนต้องติดตามคะแนนตลอดเวลา ครูจะ Update ตามโอกาสเหมาะสม
อย่างน้อยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์หรือครูคลิกถูกใจที่นักเรียนโพสต์แจ้ง Update คะแนนที่นี่ )

ชั้น ม. ห้อง เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านคือ tps ออนไลน์ ออนไลน์ สอบ1 ปฏิบัติการวิทย์ รวม สรุป Update Time up 
      เปอร์เซ็นต์หรือคะแนนเต็ม -->   100% 2 28 40 70 สอบ1>20    
4 1 1 นายกลวัชร  คำแปง tps-57-41-konlawat 100% 2 10 14 26 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 2 นายกษิดิศ  แสงอรุณ tps-57-41-kasidit 100% 2 4 6 12 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 3 นายชยุตพงษ์  ครุธแก้ว tps-57-41-chayutphon 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 4 นายตะวัน  ละครจุ่น tps-57-41-Tawan 100% 2 9 13 24 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 5 นายธิษณิน พินิชกชกร tps-57-41-thisanin 100% 2 2 3 7 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 6 นายนราวิชญ์  ศิริยานนท์ tps-57-41-narawit 100% 2 4 6 12 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 7 นายพรรษชนม์  บัวทอง tps-57-41- 100% 2 10 14 26 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 8 นายภาณุพงศ์  พิพัฒนานิมิตร tps-57-41-phanuphong  100% 2 2 3 7 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 9 นายวสุวัฒน์ เที้ยวพันธ์ tps-57-41-wasuwat 100% 2 3 4 9 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 10 นายกรินทร์  อ่อนวงศ์ tps-57-41-karin 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 11 นายจิรวัฒน์ งามสมฤทธิ์ tps-57-41-jirawat 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 12 นางสาวณิชารีย์   ครองแก้ว tps-57-41-nicharee 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 13 นางสาวนิติรัตน์  เอี่ยมทุเรียน tps-57-41-nitirat 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 14 นางสาวนิพัทธา  อ๊อดทรัพย์ tps-57-41-niphattha 100% 2 4 6 12 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 15 นางสาวปทิตตา  สุยะผัน tps-57-41-patitta 100% 2 3 4 9 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 16 นางสาวพรรณพิมล  ตรีธรรมพินิจ Tps-57-41-Panpimon 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 17 นางสาวพิมพ์มินตร์   บุญสุข tps-57-41-pimmin 100% 2 3 4 9 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 18 นางสาวภัคธีมา  อยู่เย็น tps-57-41-pakteemar 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 19 นางสาวมนัสวรรณ  มูลทองสุข tps-57-41-ploym 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 20 นางสาวศศิญาพร  กาวี tps-57-41- 100% 2 3 4 9 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 21 นางสาวสลิลทิพย์  หลวงมณี tps-57-41-salintip 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 22 นางสาวเหมรัตน์  ถาไชย tps-57-hemmarat 100% 2 9 13 24 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 23 นางสาวปานหทัย ปานแดง tps-57-41-panhathai 100% 2 6 9 17 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 24 นางสาวพรรณกาญจน์  อยู่สวัสดิ์ tps-57-41-Phannakhan 100% 2 5 7 14 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 25 นางสาวพัชราภา  พงษ์นุช tps-57-41-pucharapa 100% 2 9 13 24 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 26 นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ tps-57-41-engawee 100% 2 5 7 14 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 27 นางสาวอุรัสยา  ชื่นมี tps-57-41-urassaya 100% 2 7 10 19 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 28 นางสาวปัญชลี  โพธิ์สวัสดิ์ tps-57-41-panchalee 100% 2 3 4 9 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 29 นางสาวศุภางค์วดี   ศิริโยธา tps-57-41-supangwadee 100% 2 7 10 19 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  
4 1 30 นางสาวอรทัย ครุฑหุ่น tps-57-41-orathai 100% 2 9 13 24 ไม่ผ่าน 1 ต.ค. 2557  

ชั้น ม. ห้อง   ชื่อ - นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านคือ tps ออนไลน์ ออนไลน์ สอบ1 ปฏิบัติการวิทย์ รวม สรุป Update Time up 
      เปอร์เซ็นต์หรือคะแนนเต็ม -->   100% 2 30 40 70 x>40    
1 1 1 เด็กชายจิรวัชร   บุญคุ้ม tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 2 เด็กชายธนสิน หมื่นอาจ tps-57-11-thanasin 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 3 เด็กชายธนาธิป ศรีกาวี tps-57-11-thanathip 19.04% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 4 เด็กชายธามทอง ทองดี tps-57-11-thamthong 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 1 5 เด็กชายธีรภัทร  บุตรนุช tps-57-11-terapat 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 1 6 เด็กชายนิธิวัฒน์  ศิระศุภนิมิต tps-57-11-nitivad 100% 2     2.0 รอสอบฯ 09 พ.ค. 2557  
1 1 7 เด็กชายพุฒิพงศ์   พิพัฒนานิมิตร tps-57-11-phuttipong 100% 2     2.0 รอสอบฯ 30 เม.ย. 2557  
1 1 8 เด็กชายเพล์รวี โพธิ์สวัสดิ์ tps-57-11-paerawee 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 9 เด็กชายภคิน กูลศิริศรีตระกูล tps-57-11-pakin 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 10 เด็กชายภัทรนิษฐ์   แสงเงิน tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 11 เด็กชายลัทธพล  เลาหพิบูลรัตนา tps-57-11-lathaphol 71.42% 1     1.0 รอสอบฯ 05 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 1 12 เด็กชายวศิน สายรัศมี tps-57-11-wasin 76.19% 1     1.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 13 เด็กชายสหรัฐ   รัตนภิรมย์ tps-57-11-saharath 76.19% 1     1.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 1 14 เด็กชายอชิระ สอนไว tps-57-11-achira 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 1 15 เด็กหญิงกนกพร  สารสุวรรณ์ tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 16 เด็กหญิงกมัยธร เงินแย้ม tps-57-11-kamaithon 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 17 เด็กหญิงกานต์ธีรา   ใจวงษา tps-57-11-kantheera 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 18 เด็กหญิงชนันภรณ์   ยิ้มสิน tps-57-11-chananporn Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 1 19 เด็กหญิงชิษณุชา  วิชาราช tps-57-11-chitsanucha Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 1 20 เด็กหญิงณฐินี  สินรัชตานันท์ tps-57-11-nathinee 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 21 เด็กหญิงณัฐกนก พิมพาสอน tps-57-11-natkanok Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 1 22 เด็กหญิงณัฐณิชา   ภู่นวล tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 23 เด็กหญิงณัฐลดา มูลสวัสดิ์ tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 24 เด็กหญิงณิชนันท์  บุญทอ tps-57-11-Nichanan 76.19% 1     1.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 1 25 เด็กหญิงธัญวรัตม์   มั่นเมือง tps-57-11-thanwarat 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 26 เด็กหญิงนวภัทร  รอดสังข์ tps-57-11-nawapat 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 27 เด็กหญิงปภาดา บัวแก้ว tps-57-11papada 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 28 เด็กหญิงประภาพรรณ   ลอยจิระ tps-57-11-prapapan  0.00% 0     0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 29 เด็กหญิงประภารัตน์ ทิพพะหา tps-57-11-phaparat 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 30 เด็กหญิงปริญญาใจ แซ่กือ tps-57-11-parinyaja 85.71% 1     1.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 1 31 เด็กหญิงปรีชนันท์  ทองเต็ม tps-57-11-preechanan  100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 1 32 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บัญญัติ tps-57-11-pitcha 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 33 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์ไฝแก้ว tps-57-11-patharawadee 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 34 เด็กหญิงรดา   ตันนุกิจ tps-57-11-rada 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 35 เด็กหญิงรวิสรา พงษ์เขตคาม tps-57-11-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 1 36 เด็กหญิงรสริน อ่ำอุ่น tps-57-11-rosarin 66.66% 1     1.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 37 เด็กหญิงรัฐนันท์  ซ้อนอาภารัตน์ tps-57-11-rattanan 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 38 เด็กหญิงวรรณฤดี ประการแก้ว tps-57-11-wanrudee  100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 1 39 เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มั่นเมือง tps-57-11-supapit 4.76% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 1 40 เด็กหญิงอุบลวรรณา  ไชยวงค์ tps-57-11-ubonwanna 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 2 1 เด็กชายชนสิทธิ์ ธรรมเลอศักดิ์ tps-57-12-chanasit Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 2 เด็กชายณัฐภัทร กองห้าห้อง tps-57-12-nuttapat 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 3 เด็กชายทัตต์ดนัย มหาวรรณ tps-57-12-tatdanai 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 4 เด็กชายนภพล   จิตกรนานา tps-57-12-napaphol 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 5 เด็กชายนิธิภูมิ แสนแก้ว tps-57-12-nitipoom Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 6 เด็กชายพัสกร  แสงประชุม tps-57-12-patsakorn 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 7 เด็กชายภัทรพล เดชขันธ์ tps-57-12-phattharaphol Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 8 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญมั่น tps-57-12-phanuwit 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 9 เด็กชายภานุวัฒน์   คำใจ tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 10 เด็กชายรัชชานนท์ เชียงคำ tps-57-12- Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 11 เด็กชายวิชชากร สายวงษ์ tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 12 เด็กชายสพล  ปานแดง tps-57-12-sapon 100% 2     2.0 รอสอบฯ 30 เม.ย. 2557  
1 2 13 เด็กชายอรุณโรจน์ เอื้อฉัตรเพชร tps-57-12-aroonrode 4.76% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 14 เด็กหญิงกมลชนก ยะอุดม tps-57-12-kamonchanok Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 15 เด็กหญิงกัญษารัตณ์   บุญยืน tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 16 เด็กหญิงกิตติกา   วงษ์กาวิน tps-57-12-kittika 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 17 เด็กหญิงเกิตร์สิริ ทิอุด tps-57-12-kerthsiri 47.61% 0     0.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 18 เด็กหญิงคุณาภรณ์ เหลืองอรุณ tps-57-12-kunaporn 38.09% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 19 เด็กหญิงชฎารัตน์ รุ่งเรือง tps-57-12-chadarat Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 20 เด็กหญิงญาณิศา   เต็มเปี่ยม tps-57-12-yanisa 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 21 เด็กหญิงฐานิดา บัวงาม tps-57-12-thanida 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 22 เด็กหญิงฐานุตรา ศิลปศรแก้ว tps-57-12-thanutra 19.04% 0     0.0 รอสอบฯ 05 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 23 เด็กหญิงฐิดากร  เขียวแก้ว tps-57-12-thidakorn 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 24 เด็กหญิงณัฐนันท์  เครือมี tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 25 เด็กหญิงธญานี นิ่มวิลัย tps-57-12-thayanee 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 26 เด็กหญิงนภัสวรรณ เกตุด้วง tps-57-12-napatsawan 28.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 27 เด็กหญิงนภัสวรรณ หล้าเครือ tps-57-12-napatsawan2 Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 2 28 เด็กหญิงนันทัชพร  หนูส่ง  tps-57-12-nantatcha 9.52%       0.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 29 เด็กหญิงบุญสิตา คงโพธิ์ tps-57-12-bunsita 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 30 เด็กหญิงปณิดา กุลเกียรติ์ tps-57-12-panida 4.76% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 31 เด็กหญิงปิยวรรณ รื่นอุรา tps-57-12-piyawan 19.04% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 32 เด็กหญิงพนัชกร  การะเกษ tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 33 เด็กหญิงพัชรพร   กันคุ้ม tps-57-12-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 34 เด็กหญิงมารยาท ธรรมรัตนาภรณ์ tps-57-12-marayad 28.57%       0.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 35 เด็กหญิงลักษิกา สุวรรณวงศ์ tps-57-12-laksika 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 36 เด็กหญิงวรเกษ    ใจสอาด tps-57-12-woraket 19.04% 0     0.0 รอสอบฯ 05 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 37 เด็กหญิงศิริญทิพย์   เกิดแสง tps-57-12-sirinthip         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 2 38 เด็กหญิงสิรภัทร   วงษ์จ่า tps-57-12-sirapat 38.09% 0     0.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 2 39 เด็กหญิงสุคนธา  ชอบธรรม tps-57-12-sukontha 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 2 40 เด็กหญิงอลีนา ต๊ะตา tps-57-12-areena 9.52% 0     0.0 รอสอบฯ 29 เม.ย. 2557 หมดเวลา!
1 3 1 เด็กชายกนกพล ขำสุวรรณ tps-57-13kanokpol 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 2 เด็กชายคณิศร เพ็ชรพินิจ tps-57-13-khanisorn 0.00% 0     0.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 3 3 เด็กชายเจษฎากร มุ่ยทุม tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 4 เด็กชายชญานนท์   คำมั่น tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 5 เด็กชายธนภัทร มานัสฤดี  tps-57-13-thanapat 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 6 เด็กชายนาวิน  ระบอบ tps-57-13-navin 28.57% 0     0.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 3 7 เด็กชายเนติ   เพิ่มเพ็ง tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 8 เด็กชายพีรพัฒน์   พงษ์สุวรรณ tps-57-13-peerapat 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 9 เด็กชายรัชชานนท์   คำพุ่ม tps-57-13-ratchanon 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 3 10 เด็กชายวิทวัส  ดีอ่ำ tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 11 เด็กหญิงกชกร  แสนหาญ tps-57-13-kotchakorn Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 3 12 เด็กหญิงเจณิสา ศรีวัตถา tps-57-13janisa 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 3 13 เด็กหญิงชญาณี   ตันจันทร์ tps-57-13-chayanee 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 14 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุระวาศรี tps-57-13-chutikan 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 15 เด็กหญิงญาณิศา     ภุมรินทร์ tps-57-13-yanisa Error       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 3 16 เด็กหญิงญาดา   ละครจุ่น tps-57-13-yada 100% 2     2.0 รอสอบฯ 30 เม.ย. 2557  
1 3 17 เด็กหญิงฐิติมา   อยู่เบิก tps-57-13-Thitima  100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 18 เด็กหญิงณัฐริการ์  วงษ์เสนสะ tps-57-13-nuttairka 0.00%       0.0 รอสอบฯ โปรดลงทะเบียนใหม่ หมดเวลา!
1 3 19 เด็กหญิงดลนภา   จำปาหอม tps-57-13-dolnapa 100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 3 20 เด็กหญิงธญานี  วัดแดง tps-57-13-thayanee 28.57% 0     0.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 3 21 เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ tps-57-13-panpailin 100% 2     2.0 รอสอบฯ 30 เม.ย. 2557  
1 3 22 เด็กหญิงปุณรดา  สุจริตจันทร์ tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 23 เด็กหญิงพชรพร พรมอ้าย tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 24 เด็กหญิงพิมพิศา   พิมสาร tps-57-13-pimpisa 19.04% 0     0.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 3 25 เด็กหญิงภัทรวี   อินทรกุญชร tps-57-13-         0.0 รอสอบฯ ลงทะเบียนไม่เสร็จ หมดเวลา!
1 3 26 เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวผัน tps-57-13-siriluk  100% 2     2.0 รอสอบฯ 13 พ.ค. 2557  
1 3 27 เด็กหญิงสกุลกาญจน์   ศรีจริยา tps-57-13-sakulkan 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 28 เด็กหญิงสิรภัทร  สุทธิพัฒน์อนันต์ tps-57-13-sirapat 0.00% 0     0.0 รอสอบฯ 05 พ.ค. 2557 หมดเวลา!
1 3 29 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์บุรี tps-57-13-sudarat 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  
1 3 30 เด็กหญิงฮามีดา น้อยทับทิม tps-57-13-hameeda 100% 2     2.0 รอสอบฯ 12 พ.ค. 2557  -29 เม.ย. 2557 .หากนักเรียนต้องการ Update คะแนนหรือพบว่าข้อมูลชื่อผู้ใช้งานตามที่ประกาศผลนี้ไม่ถูกต้องหรือพบ Error หากจำรหัสไม่ได้ให้ลงทะเบียนใหม่โดยตั้งชื่อใหม่ แล้วให้แจ้งชื่อผู้ใช้งาน(Login) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น ภายในอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 23.59 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202907735607030&set=a.4362478832774.166667.1611951067&type=1&relevant_count=1

คำเตือน! นักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ดูเฉลยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และไม่ควรให้เพื่อนทำแบบทดสอบให้หรือไม่ควรอ่านเนื้อหารวมทั้งตอบคำถามแบบผ่านๆ โดยไม่จำคำสั่งและไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจส่งผลต่อการทดสอบข้อเขียนซึ่งเก็บ 8 คะแนน ทำให้ได้คะแนนน้อยมากๆ

(นักเรียนต้องติดตามคะแนนตลอดเวลา ครูจะ Update ตามโอกาสเหมาะสม อย่างน้อยประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์หรือครูคลิกถูกใจที่นักเรียนโพสต์แจ้ง Update คะแนนที่นี่ )เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม