http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

ทีมนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม
ได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย
ในการประกวดหนังสั้น โครงการ Youth in Action :
Little Green Film Award หัวข้อต้นไม้


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบัน
-21/04/2556 : ขอแสดงความยินดีเด็กชายธิษณิน พินิชกชกร เด็กชายตะวัน ละครจุ่น ร่วมกับนางสาวธนาพร อุงศิริสาโรช   เข้าการประกวดหนังสั้น 1 นาที Little Green Film Award ประจำปี 2556 ในนามโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลThe winner of Little Green Film Award 2013 from Thailand! และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Youth in Action ที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมนี้ ดูผลงานและวิดีทัศน์ทั้งหมดที่เว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษที่นี่ http://www.comsci.info/tps/
  -21/04/2556 : แสดงความยินดีกับโรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งทีมนักเรียนได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ไปศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในการประกวดหนังสั้น โครงการ Youth in Action : Little Green Film Award หัวข้อต้นไม้ พร้อมโล่,ประกาศนียบัตรและรางวัล 15,000บ.

                เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556  เวลา 9.15 น. นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนตากพิทยาคม ได้แก่

1.  เด็กชายธิษณิน พินิชกชกร

2.  เด็กชายตะวัน ละครจุ่น

ซึ่งนักเรียนทั้งสองได้ร่วมกันสร้างผลงานกับ นางสาวธนาพร อุงศิริสาโรช  ซึ่งเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม)   ในโครงการ Youth in Action: Little Green Film Award

ในวันประกาศผลวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 นั้น ทางทีมโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย  The Best of Thailand Youth in Action: Little Green Film Award  ที่ห้อง 301 อาคารสิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 


                รายละเอียดรางวัลชนะเลิศที่ทีมนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมได้รับจากโครงการ Youth in Action : Little Green Film Award  มีดังนี้ 
                             1. ได้ร่วมเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ Youth in Action: Discuss Understand Change Environment   ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556
                             2. ได้รัแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ Samsung Galaxy Tabจำนวน เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท (หรือเทียบเท่า)
                           3.  ได้รับโล่ และประกาศนียบัตร

ครูที่ปรึกษาคือ  นางสาวสายพาน   ทับนิลดูผลงานทั้งหมดที่นี่

ผลงานหนังสั้นแหล่งที่ 1)  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=464298026976658&id=119183459500&comment_id=397

ผลงานหนังสั้นแหล่งที่ 2) 
http://www.youtube.com/watch?v=E2SdMVDTWJA&feature=youtu.be 

แหล่งที่มารูปภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.358676797576585.1073741833.100003028043930&type=1

คณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานผู้ทรงคุณวุฒิรอบสุดท้าย    ได้แก่
                 1. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
                 2.  ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
                 3.  คุณอโณชา สุวิชากรพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Electric Eel Films เจ้าของผลงาน Mundane History (เจ้านกกระจอก)
                 4.  อาจารย์ James Haft, professor and program coordinator of the Communication Management International Programs, นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 5.  คุณรัชพล สุวรรณโชติ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ตัวแทนประเทศไทย
                 6.Gao Yonghui  อาจารย์ประจำ Beihang University,Beijing ตัวแทนจากประเทศจีน
                 7. Giedrius Daubaris  ตัวแทนจากประเทศลิทัวเนีย

                8. Jure Kreft นักทำหนังอิสระ ตัวแทนจากประเทศสโลเวเนีย 

ที่มาของโครงการประกวดหนังสั้นความยาว นาที  Youth in Action : Little Green Film Award ในหัวข้อ "ต้นไม้" คือ   :  http://www.rajapruek.org/ps_uploads/Little%20Green.pdfเข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม