http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนปกติ
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนตากพิทยาคม   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบัน

-26/03/2556 :
ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.1 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 21.17 น. ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-normal-results-level1-2556.pdf (ไฟล์นี้ดาวน์โหลดได้ตามปกติ)
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.4 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 23.47 น. ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-normal-results-level4-2556.pdf  (ไฟล์นี้ดาวน์โหลดได้ตามปกติ)


-27/03/2556 : ข้อมูลเพิ่มเติมคือ กำหนดการในการประกาศผลการจัดห้องยังไม่แน่นอน  แต่จะประกาศก่อนวันมอบตัว คือ ผลการจัดห้องของ ม.1 จะประกาศก่อนวันที่ 6 เมษายน 2556
สำหรับผลการจัดห้องของ ม.4 จะประกาศก่อนวันที่ 7 เมษายน 2556     สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 055-511134 

-01/04/2556 : (ประกาศเพิ่มเติม) ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 และกำหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกที่นี่  http://tps.comsci.info/calendar2556.htm 


 ผู้ชมเว็บไซด์ท่านใดไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้หรือต้องการดูประกาศฉบับเต็มเป็นรูปภาพทั้งหมด ซึ่งได้จัดเรียงเป็นไฟล์รูปภาพ(ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ต่างๆจากการดาวน์โหลดได้) ให้ดูไฟล์รูปภาพที่ด้านล่างนี้ของเว็บเพ็จ

- ...ประกาศเกี่ยวกับผลการคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งกำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ม. 1 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลประกาศที่สำคัญ นักเรียน ม.1 ที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว ที่อาคาร 111 ปี ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และนักเรียน ม.1 จะต้องมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ในวันที่ 6 เมษายน 2556 หากไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิฯ ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเรียน.....
-----------------------------------------------------------------------


ข้อมูลประกาศที่สำคัญ นักเรียน ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ ให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับเอกสารการมอบตัว ที่อาคาร 111 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. และนักเรียน ม.4 จะต้องมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ในวันที่ 7 เมษายน 2556 หากไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิฯ ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน


.......................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
-26/03/2556 : *โครงการสำคัญมากจากแหล่งวิชาการเว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษ www.comsci.info : ประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้ในการสอบ*โครงการ สอวน. หรือ*โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ในระดับศูนย์แข่งขัน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ คลิกที่นี่  http://www.comsci.info/comsci_curriculum.php และ**วิชาที่สำคัญใน สอวน. โอลิมปิกคอมพิวเตอร์ค่าย2 คือ http://www.comsci.info/comsci_data_structure.php (**เป็นเนื้อหาตัวอย่างแกนหลักส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติ) *ดูประกาศผลสอบหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ สอวน. ที่นี่ http://www.posn.or.th/


เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม