ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม
(ASEAN Studies Center of Takphitthayakhom School)

<-- กรุณาคลิกเลือกเมนูหรือรายการด้านซ้ายมือที่ท่านสนใจจะศึกษา


ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด
- รูปภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนตากพิทยาคม ณ วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม คลิกชมรูปภาพที่นี่ http://tps.comsci.info/asean/web1-6-activity-asean-tps-08-August-2013.htm

            คลิกที่นี่เพื่อชมรูปภาพกิจกรรมนี้