ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0041
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Teaching Innovative Technique Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Teacher Level     ( เธ„เธฃเธน )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
66
1   (Bronze Medal)

2
  PUTTISOPON SCHOOL
64.33
2   (Bronze Medal)

3
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0041
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Teaching Innovative Technique Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Teacher Level     ( ครู )