ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0038
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Sudoku Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

2
  TAPHANHIN SCHOOL
98
2   (Gold Medal)

3
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
96
3   (Gold Medal)

4
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

5
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

6
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

7
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

8
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

9
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

10
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

11
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

12
  TAPHANHIN SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

13
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

14
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

15
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

16
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

17
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

18
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

19
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

20
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

21
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
68
6   (Bronze Medal)

22
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

23
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

24
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

25
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

26
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

27
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

28
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

29
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

30
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

31
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

32
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

33
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

34
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

35
  CHOMTHONG SCHOOL
58
7   The Participation

36
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
58
7   The Participation

37
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
58
7   The Participation

38
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

39
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

40
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
58
7   The Participation

41
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
58
7   The Participation

42
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
58
7   The Participation

43
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
58
7   The Participation

44
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
58
7   The Participation

45
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

46
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

47
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

48
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
58
7   The Participation

49
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
58
7   The Participation

50
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
58
7   The Participation

51
  UDOMDARUNEE SCHOOL
58
7   The Participation

52
  UDOMDARUNEE SCHOOL
58
7   The Participation

53
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

54
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0038
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Sudoku Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )