ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0036
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ A-Math Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( เธก.4 - เธก.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

2
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
88
2   (Gold Medal)

3
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
78
3   (Silver Medal)

4
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
75
4   (Silver Medal)

5
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
73
5   (Silver Medal)

6
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
67
6   (Bronze Medal)

7
  CHOMTHONG SCHOOL
64
7   (Bronze Medal)

8
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
57
8   The Participation

9
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
56
9   The Participation

10
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
54
10   The Participation

11
  CHOMTHONG SCHOOL
52
11   The Participation

12
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
51
12   The Participation

13
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
49
13   The Participation

14
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
48
14   The Participation

15
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
45
15   The Participation
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0036
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ A-Math Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( ม.4 - ม.6 )