ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0033
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
87.32
1   (Gold Medal)

2
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
84.66
2   (Gold Medal)

3
  UDOMDARUNEE SCHOOL
84.65
3   (Gold Medal)

4
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
80.33
4   (Gold Medal)

5
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
80.32
5   (Gold Medal)

6
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
79.32
6   (Silver Medal)

7
  TAPHANHIN SCHOOL
76.99
7   (Silver Medal)

8
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
76.33
8   (Silver Medal)

9
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
75.66
9   (Silver Medal)

10
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
73.33
10   (Silver Medal)

11
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
72.33
11   (Silver Medal)

12
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
70.66
12   (Silver Medal)

13
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
69.98
13   (Bronze Medal)

14
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
69.32
14   (Bronze Medal)

15
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
67.32
15   (Bronze Medal)

16
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
67.32
15   (Bronze Medal)

17
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
65.33
17   (Bronze Medal)

18
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
62.98
18   (Bronze Medal)

19
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
62.66
19   (Bronze Medal)

20
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
59.32
20   The Participation

21
  CHOMTHONG SCHOOL
58.99
21   The Participation

22
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
52
22   The Participation

23
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
52
22   The Participation

24
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
47.66
24   The Participation

25
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
42.66
25   The Participation

26
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
40.66
26   The Participation

27
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
27.66
27   The Participation

28
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
23
28   The Participation

29
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
0
0   Waiver

30
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0033
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )