ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0030
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

2
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
95
2   (Gold Medal)

3
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
93
3   (Gold Medal)

4
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
92
4   (Gold Medal)

5
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
91
5   (Gold Medal)

6
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

7
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
89
7   (Gold Medal)

8
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
88
8   (Gold Medal)

9
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
87
9   (Gold Medal)

10
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
86
10   (Gold Medal)

11
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
85
11   (Gold Medal)

12
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
84
12   (Gold Medal)

13
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
83
13   (Gold Medal)

14
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
82
14   (Gold Medal)

15
  CHOMTHONG SCHOOL
81
15   (Gold Medal)

16
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
80
16   (Gold Medal)

17
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
79
17   (Silver Medal)

18
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
78
18   (Silver Medal)

19
  NAREERAT SCHOOL
77
19   (Silver Medal)

20
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
76
20   (Silver Medal)

21
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
75
21   (Silver Medal)

22
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
74
22   (Silver Medal)

23
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
73
23   (Silver Medal)

24
  TAPHANHIN SCHOOL
72
24   (Silver Medal)

25
  UDOMDARUNEE SCHOOL
69
25   (Bronze Medal)

26
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
68
26   (Bronze Medal)

27
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
67
27   (Bronze Medal)

28
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
60
28   (Bronze Medal)

29
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
40
29   The Participation
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0030
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )