ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0029
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
92
1   (Gold Medal)

2
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
90
2   (Gold Medal)

3
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
85
3   (Gold Medal)

4
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
84
4   (Gold Medal)

5
  JAKARNBOON SCHOOL
79
5   (Silver Medal)

6
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
78
6   (Silver Medal)

7
  ANUBAN PHAYAO SCHOOL
77
7   (Silver Medal)

8
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
76
8   (Silver Medal)

9
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
75
9   (Silver Medal)

10
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
74
10   (Silver Medal)

11
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
74
10   (Silver Medal)

12
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
68
12   (Bronze Medal)

13
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
67
13   (Bronze Medal)

14
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
66
14   (Bronze Medal)

15
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
65
15   (Bronze Medal)

16
  BANCHERNGDOI SCHOOL
64
16   (Bronze Medal)

17
  WATWERUWAN SCHOOL
63
17   (Bronze Medal)

18
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
62.5
18   (Bronze Medal)

19
  RACHANUBAN SCHOOL
62
19   (Bronze Medal)

20
  WATKUYANG SCHOOL
61.5
20   (Bronze Medal)

21
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
61
21   (Bronze Medal)

22
  ANUBAN NGAO SCHOOL
60.5
22   (Bronze Medal)

23
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
60
25   (Bronze Medal)

24
  PUTTISOPON SCHOOL
60
26   (Bronze Medal)

25
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
60
24   (Bronze Medal)

26
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
60
23   (Bronze Medal)

27
  BAN PRANG SCHOOL
54
27   The Participation
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0029
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )