ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0028
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( เธก.4 - เธก.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  CHOMTHONG SCHOOL
90
1   (Gold Medal)

2
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
90
1   (Gold Medal)

3
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
90
1   (Gold Medal)

4
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
90
1   (Gold Medal)

5
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
80
2   (Gold Medal)

6
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
80
2   (Gold Medal)

7
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80
2   (Gold Medal)

8
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
60
3   (Bronze Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0028
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( ม.4 - ม.6 )