ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0020
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Singing Contest Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
92.75
1   (Gold Medal)

2
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
90.6
2   (Gold Medal)

3
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
89.6
3   (Gold Medal)

4
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
89.5
4   (Gold Medal)

5
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
89
5   (Gold Medal)

6
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
88.8
6   (Gold Medal)

7
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
88.2
7   (Gold Medal)

8
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
88
8   (Gold Medal)

9
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
87.6
9   (Gold Medal)

10
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
87.4
10   (Gold Medal)

11
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
87.2
11   (Gold Medal)

12
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
85.8
12   (Gold Medal)

13
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
84.2
13   (Gold Medal)

14
  NAREERAT SCHOOL
84.2
13   (Gold Medal)

15
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
84
15   (Gold Medal)

16
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
84
15   (Gold Medal)

17
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
83.6
17   (Gold Medal)

18
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
83
18   (Gold Medal)

19
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
81.4
19   (Gold Medal)

20
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
81.4
19   (Gold Medal)

21
  UDOMDARUNEE SCHOOL
81.4
19   (Gold Medal)

22
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
81.2
22   (Gold Medal)

23
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80.6
23   (Gold Medal)

24
  CHOMTHONG SCHOOL
80.4
24   (Gold Medal)

25
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
80.4
24   (Gold Medal)

26
  TAPHANHIN SCHOOL
78.8
26   (Silver Medal)

27
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
76.8
27   (Silver Medal)

28
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
75.4
28   (Silver Medal)

29
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
75
29   (Silver Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0020
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Singing Contest Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )