ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0012
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
85.8
1   (Gold Medal)

2
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
85.1
2   (Gold Medal)

3
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
80.8
3   (Gold Medal)

4
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
78.9
4   (Silver Medal)

5
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
76
5   (Silver Medal)

6
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
75.2
6   (Silver Medal)

7
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

8
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

9
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

10
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

11
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

12
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
73.6
9   (Silver Medal)

13
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
73.5
10   (Silver Medal)

14
  UDOMDARUNEE SCHOOL
73
11   (Silver Medal)

15
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
72.4
12   (Silver Medal)

16
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
72.2
13   (Silver Medal)

17
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
72.1
14   (Silver Medal)

18
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
71.5
15   (Silver Medal)

19
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
70.03
16   (Silver Medal)

20
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
68.7
17   (Bronze Medal)

21
  TAPHANHIN SCHOOL
68.4
18   (Bronze Medal)

22
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
68.2
19   (Bronze Medal)

23
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
58
20   The Participation

24
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0012
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )