ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0011
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
94.4
1   (Gold Medal)

2
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
90.2
2   (Gold Medal)

3
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
89.6
3   (Gold Medal)

4
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
89.25
4   (Gold Medal)

5
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
89
5   (Gold Medal)

6
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
88.4
6   (Gold Medal)

7
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
87.8
7   (Gold Medal)

8
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
86.8
8   (Gold Medal)

9
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
85
9   (Gold Medal)

10
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
84.8
10   (Gold Medal)

11
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
84.5
11   (Gold Medal)

12
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
82.8
12   (Gold Medal)

13
  PUTTISOPON SCHOOL
80.5
13   (Gold Medal)

14
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
80.4
14   (Gold Medal)

15
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
79.8
15   (Silver Medal)

16
  RACHANUBAN SCHOOL
79
16   (Silver Medal)

17
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
77.75
17   (Silver Medal)

18
  WATKUYANG SCHOOL
76.6
18   (Silver Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0011
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )