ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0009
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
94
1   (Gold Medal)

2
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
89
2   (Gold Medal)

3
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
88
3   (Gold Medal)

4
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
86
4   (Gold Medal)

5
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
83
5   (Gold Medal)

6
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80
6   (Gold Medal)

7
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
7   (Silver Medal)

8
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
76
8   (Silver Medal)

9
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
76
8   (Silver Medal)

10
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
75
10   (Silver Medal)

11
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
72
11   (Silver Medal)

12
  CHOMTHONG SCHOOL
70
12   (Silver Medal)

13
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
66
13   (Bronze Medal)

14
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0009
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )