ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0008
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
92
1   (Gold Medal)

2
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
89
2   (Gold Medal)

3
  WATKUYANG SCHOOL
87
3   (Gold Medal)

4
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
86
4   (Gold Medal)

5
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
85
5   (Gold Medal)

6
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
82
6   (Gold Medal)

7
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
82
6   (Gold Medal)

8
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
80
7   (Gold Medal)

9
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
66
8   (Bronze Medal)

10
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
0
0   Waiver

11
  RACHANUBAN SCHOOL
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0008
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )