ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0006
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
83.5
1   (Gold Medal)

2
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
82.8
2   (Gold Medal)

3
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
77.5
3   (Silver Medal)

4
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
76
4   (Silver Medal)

5
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
75.25
5   (Silver Medal)

6
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
75.2
6   (Silver Medal)

7
  TAPHANHIN SCHOOL
74
7   (Silver Medal)

8
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

9
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
73.5
9   (Silver Medal)

10
  CHOMTHONG SCHOOL
73.2
10   (Silver Medal)

11
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
73.2
10   (Silver Medal)

12
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
72
12   (Silver Medal)

13
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
70.4
13   (Silver Medal)

14
  UDOMDARUNEE SCHOOL
70
14   (Silver Medal)

15
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
68.2
15   (Bronze Medal)

16
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
68
16   (Bronze Medal)

17
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
67.6
17   (Bronze Medal)

18
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
65
18   (Bronze Medal)

19
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
64.4
19   (Bronze Medal)

20
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
62.6
20   (Bronze Medal)

21
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
62.4
21   (Bronze Medal)

22
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
60.6
22   (Bronze Medal)

23
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
60.6
22   (Bronze Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0006
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )