ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0005
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
84.8
1   (Gold Medal)

2
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
84.6
2   (Gold Medal)

3
  WATKUYANG SCHOOL
83
3   (Gold Medal)

4
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
83
3   (Gold Medal)

5
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
82.25
5   (Gold Medal)

6
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
82
6   (Gold Medal)

7
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
78.8
7   (Silver Medal)

8
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
78.2
8   (Silver Medal)

9
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
76.6
9   (Silver Medal)

10
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
75.8
10   (Silver Medal)

11
  PUTTISOPON SCHOOL
75.4
11   (Silver Medal)

12
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
75.4
11   (Silver Medal)

13
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
74.4
13   (Silver Medal)

14
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
74
14   (Silver Medal)

15
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
73
15   (Silver Medal)

16
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
65.8
16   (Bronze Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0005
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )