ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0003
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
95.8
1   (Gold Medal)

2
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
93
2   (Gold Medal)

3
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
90.4
3   (Gold Medal)

4
  NAREERAT SCHOOL
88.8
4   (Gold Medal)

5
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
88.4
5   (Gold Medal)

6
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
87.8
6   (Gold Medal)

7
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
87.6
7   (Gold Medal)

8
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
86.25
8   (Gold Medal)

9
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
86
9   (Gold Medal)

10
  UDOMDARUNEE SCHOOL
85.6
10   (Gold Medal)

11
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
83.8
11   (Gold Medal)

12
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
83.4
12   (Gold Medal)

13
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
83.2
13   (Gold Medal)

14
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
83
14   (Gold Medal)

15
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
82.4
15   (Gold Medal)

16
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
80.4
16   (Gold Medal)

17
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
78.8
17   (Silver Medal)

18
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
78.5
18   (Silver Medal)

19
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
77.4
19   (Silver Medal)

20
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
77
20   (Silver Medal)

21
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
77
20   (Silver Medal)

22
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
73.8
22   (Silver Medal)

23
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
73
23   (Silver Medal)

24
  TAPHANHIN SCHOOL
72.8
24   (Silver Medal)

25
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
71.8
25   (Silver Medal)

26
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
71
26   (Silver Medal)

27
  CHOMTHONG SCHOOL
64
27   (Bronze Medal)

28
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
58.6
28   The Participation

29
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
57.6
29   The Participation

30
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
0
0   Waiver
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0003
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )