ผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info
(แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขัน)

รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0002
ชื่อรายการแข่งขัน (List Name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Primary Level (Grade 4-6)     ( เธ›.4 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking
Number
Medal

1
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
90
1   (Gold Medal)

2
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
88.4
2   (Gold Medal)

3
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
88.2
3   (Gold Medal)

4
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
88.2
3   (Gold Medal)

5
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
88
4   (Gold Medal)

6
  JAKARNBOON SCHOOL
87.6
5   (Gold Medal)

7
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
87
6   (Gold Medal)

8
  WATKUYANG SCHOOL
86.8
7   (Gold Medal)

9
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
85.4
8   (Gold Medal)

10
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
85.2
9   (Gold Medal)

11
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
85.2
9   (Gold Medal)

12
  SANPATONG SUWANNARATWITTAYAKARN SCHOOL
84.8
10   (Gold Medal)

13
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
84.8
10   (Gold Medal)

14
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
84.4
11   (Gold Medal)

15
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
84.25
12   (Gold Medal)

16
  RACHANUBAN SCHOOL
83.4
13   (Gold Medal)

17
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
82.6
14   (Gold Medal)

18
  WATWERUWAN SCHOOL
82
15   (Gold Medal)

19
  ANUBAN PHAYAO SCHOOL
81.8
16   (Gold Medal)

20
  BANCHERNGDOI SCHOOL
81.6
17   (Gold Medal)

21
  PUTTISOPON SCHOOL
81.4
18   (Gold Medal)

22
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
81
19   (Gold Medal)

23
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
81
19   (Gold Medal)

24
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
80.25
20   (Gold Medal)

25
  BAN PRANG SCHOOL
79.4
21   (Silver Medal)

26
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
79.2
22   (Silver Medal)

27
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
75
23   (Silver Medal)

28
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
74.6
24   (Silver Medal)
สิ้นสุดผลการแข่งขันฯ EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
แบบเรียงลำดับคะแนนและเรียงอันดับการแข่งขันของรหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0002
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Primary Level (Grade 4-6)     ( ป.4 - ป.6 )