ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0042
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ School Innovation Competition
ระดับชั้น (Level) คือ School Level     ( เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
70.67
2   (Silver Medal)

2
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
71.67
1   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0042
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ School Innovation Competition
ระดับชั้น (Level) คือ School Level     ( โรงเรียน )