ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0041
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Teaching Innovative Technique Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Teacher Level     ( เธ„เธฃเธน )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
0
0   Waiver

2
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
66
1   (Bronze Medal)

3
  PUTTISOPON SCHOOL
64.33
2   (Bronze Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0041
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Teaching Innovative Technique Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Teacher Level     ( ครู )