ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0038
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Sudoku Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

2
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

3
  CHOMTHONG SCHOOL
58
7   The Participation

4
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

5
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

6
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
68
6   (Bronze Medal)

7
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
58
7   The Participation

8
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

9
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

10
  TAPHANHIN SCHOOL
98
2   (Gold Medal)

11
  TAPHANHIN SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

12
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

13
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

14
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
58
7   The Participation

15
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

16
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

17
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

18
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

19
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

20
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
96
3   (Gold Medal)

21
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

22
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

23
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

24
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
58
7   The Participation

25
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

26
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
58
7   The Participation

27
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

28
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
94
4   (Gold Medal)

29
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

30
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
58
7   The Participation

31
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
58
7   The Participation

32
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

33
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
58
7   The Participation

34
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

35
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

36
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

37
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

38
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

39
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

40
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
58
7   The Participation

41
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

42
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

43
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
58
7   The Participation

44
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

45
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
58
7   The Participation

46
  UDOMDARUNEE SCHOOL
58
7   The Participation

47
  UDOMDARUNEE SCHOOL
58
7   The Participation

48
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

49
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)

50
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

51
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
58
7   The Participation

52
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

53
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
68
6   (Bronze Medal)

54
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
78
5   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0038
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Sudoku Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )