ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0035
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ A-Math Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  BANCHERNGDOI SCHOOL
90
2   (Gold Medal)

2
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
95
1   (Gold Medal)

3
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
62
22   (Bronze Medal)

4
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
82
4   (Gold Medal)

5
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
88
3   (Gold Medal)

6
  BAN PRANG SCHOOL
79
5   (Silver Medal)

7
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
78
6   (Silver Medal)

8
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
77
7   (Silver Medal)

9
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
76.5
8   (Silver Medal)

10
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
76
9   (Silver Medal)

11
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
75.5
10   (Silver Medal)

12
  ANUBAN PHAYAO SCHOOL
75
11   (Silver Medal)

13
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
74.5
12   (Silver Medal)

14
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
74
13   (Silver Medal)

15
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
72
14   (Silver Medal)

16
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
73
15   (Silver Medal)

17
  WATWERUWAN SCHOOL
71
16   (Silver Medal)

18
  PUTTISOPON SCHOOL
68
17   (Bronze Medal)

19
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
67
18   (Bronze Medal)

20
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
66
19   (Bronze Medal)

21
  RACHANUBAN SCHOOL
64
20   (Bronze Medal)

22
  WATKUYANG SCHOOL
63
21   (Bronze Medal)

23
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
60
23   (Bronze Medal)

24
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
58
24   (Bronze Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0035
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ A-Math Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )