ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0033
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
42.66
25   The Participation

2
  CHOMTHONG SCHOOL
58.99
21   The Participation

3
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
40.66
26   The Participation

4
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
87.32
1   (Gold Medal)

5
  TAPHANHIN SCHOOL
76.99
7   (Silver Medal)

6
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
65.33
17   (Bronze Medal)

7
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
67.32
15   (Bronze Medal)

8
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
79.32
6   (Silver Medal)

9
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
0
0   Waiver

10
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
84.66
2   (Gold Medal)

11
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
70.66
12   (Silver Medal)

12
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
73.33
10   (Silver Medal)

13
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
69.98
13   (Bronze Medal)

14
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
59.32
20   The Participation

15
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
62.66
19   (Bronze Medal)

16
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
76.33
8   (Silver Medal)

17
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
0
0   Waiver

18
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
75.66
9   (Silver Medal)

19
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
80.32
5   (Gold Medal)

20
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
67.32
15   (Bronze Medal)

21
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
52
22   The Participation

22
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
47.66
24   The Participation

23
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
27.66
27   The Participation

24
  UDOMDARUNEE SCHOOL
84.65
3   (Gold Medal)

25
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
80.33
4   (Gold Medal)

26
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
69.32
14   (Bronze Medal)

27
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
23
28   The Participation

28
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
72.33
11   (Silver Medal)

29
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
52
22   The Participation

30
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
62.98
18   (Bronze Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0033
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )