ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0032
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
74
8   (Silver Medal)

2
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
77
7   (Silver Medal)

3
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
71
10   (Silver Medal)

4
  PUTTISOPON SCHOOL
55
14   The Participation

5
  WATKUYANG SCHOOL
52
15   The Participation

6
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
65
13   (Bronze Medal)

7
  SANPATONG SUWANNARATWITTAYAKARN SCHOOL
66
12   (Bronze Medal)

8
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
77
7   (Silver Medal)

9
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
71
10   (Silver Medal)

10
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
87
3   (Gold Medal)

11
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
85
4   (Gold Medal)

12
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
81
6   (Gold Medal)

13
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
87
3   (Gold Medal)

14
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
96
1   (Gold Medal)

15
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
52
15   The Participation

16
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
67
11   (Bronze Medal)

17
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
73
9   (Silver Medal)

18
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
48
16   The Participation

19
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
83
5   (Gold Medal)

20
  BAN PRANG SCHOOL
66
12   (Bronze Medal)

21
  JAKARNBOON SCHOOL
83
5   (Gold Medal)

22
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
94
2   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0032
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Multi Skills Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )