ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0030
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
84
12   (Gold Medal)

2
  CHOMTHONG SCHOOL
81
15   (Gold Medal)

3
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
89
7   (Gold Medal)

4
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
67
27   (Bronze Medal)

5
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
85
11   (Gold Medal)

6
  TAPHANHIN SCHOOL
72
24   (Silver Medal)

7
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
86
10   (Gold Medal)

8
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
78
18   (Silver Medal)

9
  NAREERAT SCHOOL
77
19   (Silver Medal)

10
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
68
26   (Bronze Medal)

11
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
83
13   (Gold Medal)

12
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
88
8   (Gold Medal)

13
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
60
28   (Bronze Medal)

14
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
92
4   (Gold Medal)

15
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
74
22   (Silver Medal)

16
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
76
20   (Silver Medal)

17
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
95
2   (Gold Medal)

18
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
73
23   (Silver Medal)

19
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
87
9   (Gold Medal)

20
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

21
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
82
14   (Gold Medal)

22
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
75
21   (Silver Medal)

23
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
80
16   (Gold Medal)

24
  UDOMDARUNEE SCHOOL
69
25   (Bronze Medal)

25
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
79
17   (Silver Medal)

26
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
91
5   (Gold Medal)

27
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

28
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
93
3   (Gold Medal)

29
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
40
29   The Participation
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0030
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Crossword Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )