ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0027
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
70
7   (Silver Medal)

2
  CHOMTHONG SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

3
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
97
4   (Gold Medal)

4
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
80
7   (Gold Medal)

5
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
96
5   (Gold Medal)

6
  TAPHANHIN SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

7
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
25
10   The Participation

8
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
96
5   (Gold Medal)

9
  NAREERAT SCHOOL
30
9   The Participation

10
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

11
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
97
4   (Gold Medal)

12
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
96
5   (Gold Medal)

13
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
98
3   (Gold Medal)

14
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

15
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
97
4   (Gold Medal)

16
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

17
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
96
5   (Gold Medal)

18
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

19
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

20
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

21
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

22
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
97
4   (Gold Medal)

23
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
70
7   (Silver Medal)

24
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
70
7   (Silver Medal)

25
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
50
8   The Participation

26
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
0
0   Waiver

27
  UDOMDARUNEE SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

28
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
99
2   (Gold Medal)

29
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

30
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

31
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
90
6   (Gold Medal)

32
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
10
11   The Participation
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0027
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )