ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0025
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Primary Level (Grade 1-3)     ( เธ›.1 - เธ›.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  BANCHERNGDOI SCHOOL
52.5
25   The Participation

2
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
57.5
22   The Participation

3
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
55
23   The Participation

4
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
20
29   The Participation

5
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
50
27   The Participation

6
  PUTTISOPON SCHOOL
26
28   The Participation

7
  RACHANUBAN SCHOOL
85
5   (Gold Medal)

8
  WATKUYANG SCHOOL
90
4   (Gold Medal)

9
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
65
17   (Bronze Medal)

10
  WATWERUWAN SCHOOL
67.5
15   (Bronze Medal)

11
  SANPATONG SUWANNARATWITTAYAKARN SCHOOL
67.5
15   (Bronze Medal)

12
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
65
17   (Bronze Medal)

13
  ANUBAN NGAO SCHOOL
75
10   (Silver Medal)

14
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
95
3   (Gold Medal)

15
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
99
2   (Gold Medal)

16
  ANUBAN PHAYAO SCHOOL
60
20   (Bronze Medal)

17
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
77.5
7   (Silver Medal)

18
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
85
5   (Gold Medal)

19
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
77.5
7   (Silver Medal)

20
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
50
27   The Participation

21
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
70
12   (Silver Medal)

22
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
100
1   (Gold Medal)

23
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
65
17   (Bronze Medal)

24
  BANSOBKORN SCHOOL
70
12   (Silver Medal)

25
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
75
10   (Silver Medal)

26
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
77.5
7   (Silver Medal)

27
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
52.5
25   The Participation

28
  BAN PRANG SCHOOL
60
20   (Bronze Medal)

29
  JAKARNBOON SCHOOL
55
23   The Participation

30
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
70
12   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0025
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Spelling Bee Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Primary Level (Grade 1-3)     ( ป.1 - ป.3 )