ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0023
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Skit Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  CHOMTHONG SCHOOL
77.4
8   (Silver Medal)

2
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
80
4   (Gold Medal)

3
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
58.2
21   The Participation

4
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
73.1
13   (Silver Medal)

5
  TAPHANHIN SCHOOL
71.2
16   (Silver Medal)

6
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
71.8
14   (Silver Medal)

7
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
79.3
5   (Silver Medal)

8
  NAREERAT SCHOOL
64.8
18   (Bronze Medal)

9
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
74.1
11   (Silver Medal)

10
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
77.2
9   (Silver Medal)

11
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
88.8
1   (Gold Medal)

12
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
78.6
6   (Silver Medal)

13
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
68.2
17   (Bronze Medal)

14
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
59.4
19   The Participation

15
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
59.4
19   The Participation

16
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
77.6
7   (Silver Medal)

17
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
74
12   (Silver Medal)

18
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
82.5
2   (Gold Medal)

19
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
80.9
3   (Gold Medal)

20
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
74.6
10   (Silver Medal)

21
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
71.5
15   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0023
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Skit Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )