ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0022
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Skit Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  BANCHERNGDOI SCHOOL
68.6
10   (Bronze Medal)

2
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
77.6
8   (Silver Medal)

3
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
81
5   (Gold Medal)

4
  WATKUYANG SCHOOL
67.5
11   (Bronze Medal)

5
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
78.6
7   (Silver Medal)

6
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
85.6
3   (Gold Medal)

7
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
89
1   (Gold Medal)

8
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
80
6   (Gold Medal)

9
  JAKARNBOON SCHOOL
88
2   (Gold Medal)

10
  BAN PRANG SCHOOL
70
9   (Silver Medal)

11
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
81.5
4   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0022
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Skit Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )