ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0016
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ English Speech Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
88.25
6   (Gold Medal)

2
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
61.8
25   (Bronze Medal)

3
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
90.4
3   (Gold Medal)

4
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
86.4
9   (Gold Medal)

5
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
54.6
28   The Participation

6
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
64.6
24   (Bronze Medal)

7
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
87.2
8   (Gold Medal)

8
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
95
1   (Gold Medal)

9
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
76
16   (Silver Medal)

10
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
86.2
10   (Gold Medal)

11
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80
14   (Gold Medal)

12
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
75.6
17   (Silver Medal)

13
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
75.2
20   (Silver Medal)

14
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
66.4
23   (Bronze Medal)

15
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
85.5
12   (Gold Medal)

16
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
80
14   (Gold Medal)

17
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
75.4
18   (Silver Medal)

18
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
66.8
22   (Bronze Medal)

19
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
59.6
26   The Participation

20
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
58.4
27   The Participation

21
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
71.75
21   (Silver Medal)

22
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
86
11   (Gold Medal)

23
  CHOMTHONG SCHOOL
82.6
13   (Gold Medal)

24
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
75.25
19   (Silver Medal)

25
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
79.6
15   (Silver Medal)

26
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
75.6
17   (Silver Medal)

27
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
90.2
4   (Gold Medal)

28
  TAPHANHIN SCHOOL
89
5   (Gold Medal)

29
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
91.6
2   (Gold Medal)

30
  UDOMDARUNEE SCHOOL
87.25
7   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0016
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ English Speech Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )