ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0013
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( เธก.4 - เธก.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
78.5
6   (Silver Medal)

2
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
83.4
2   (Gold Medal)

3
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80
5   (Gold Medal)

4
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
80.5
4   (Gold Medal)

5
  CHOMTHONG SCHOOL
81
3   (Gold Medal)

6
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
83.75
1   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0013
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Upper Secondary Level (Grade 10-12)     ( ม.4 - ม.6 )