ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0012
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
68.7
17   (Bronze Medal)

2
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
75.2
6   (Silver Medal)

3
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
72.4
12   (Silver Medal)

4
  TAPHANHIN SCHOOL
68.4
18   (Bronze Medal)

5
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

6
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
68.2
19   (Bronze Medal)

7
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
85.8
1   (Gold Medal)

8
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
73.5
10   (Silver Medal)

9
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
72.1
14   (Silver Medal)

10
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
85.1
2   (Gold Medal)

11
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
78.9
4   (Silver Medal)

12
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
0
0   Waiver

13
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

14
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
76
5   (Silver Medal)

15
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
73.6
9   (Silver Medal)

16
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

17
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
71.5
15   (Silver Medal)

18
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
74.9
7   (Silver Medal)

19
  UDOMDARUNEE SCHOOL
73
11   (Silver Medal)

20
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

21
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
70.03
16   (Silver Medal)

22
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
80.8
3   (Gold Medal)

23
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
72.2
13   (Silver Medal)

24
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
58
20   The Participation
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0012
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )