ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0011
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
90.2
2   (Gold Medal)

2
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
87.8
7   (Gold Medal)

3
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
85
9   (Gold Medal)

4
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
84.8
10   (Gold Medal)

5
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
89.25
4   (Gold Medal)

6
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
79.8
15   (Silver Medal)

7
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
94.4
1   (Gold Medal)

8
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
80.4
14   (Gold Medal)

9
  PUTTISOPON SCHOOL
80.5
13   (Gold Medal)

10
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
77.75
17   (Silver Medal)

11
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
82.8
12   (Gold Medal)

12
  WATKUYANG SCHOOL
76.6
18   (Silver Medal)

13
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
84.5
11   (Gold Medal)

14
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
86.8
8   (Gold Medal)

15
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
89.6
3   (Gold Medal)

16
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
88.4
6   (Gold Medal)

17
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
89
5   (Gold Medal)

18
  RACHANUBAN SCHOOL
79
16   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0011
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Science Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )