ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0009
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
76
8   (Silver Medal)

2
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
88
3   (Gold Medal)

3
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
75
10   (Silver Medal)

4
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
89
2   (Gold Medal)

5
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
78
7   (Silver Medal)

6
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
0
0   Waiver

7
  CHOMTHONG SCHOOL
70
12   (Silver Medal)

8
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
72
11   (Silver Medal)

9
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
83
5   (Gold Medal)

10
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
66
13   (Bronze Medal)

11
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
94
1   (Gold Medal)

12
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
80
6   (Gold Medal)

13
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
76
8   (Silver Medal)

14
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
86
4   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0009
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Computer Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )