ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0006
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
65
18   (Bronze Medal)

2
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
75.25
5   (Silver Medal)

3
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
60.6
22   (Bronze Medal)

4
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
62.6
20   (Bronze Medal)

5
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
68
16   (Bronze Medal)

6
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
77.5
3   (Silver Medal)

7
  YUPPARAJWITTAYALAI SCHOOL
82.8
2   (Gold Medal)

8
  CHOMTHONG SCHOOL
73.2
10   (Silver Medal)

9
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
72
12   (Silver Medal)

10
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
83.5
1   (Gold Medal)

11
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
75.2
6   (Silver Medal)

12
  TAPHANHIN SCHOOL
74
7   (Silver Medal)

13
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
62.4
21   (Bronze Medal)

14
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
73.2
10   (Silver Medal)

15
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
64.4
19   (Bronze Medal)

16
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
68.2
15   (Bronze Medal)

17
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
73.5
9   (Silver Medal)

18
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
76
4   (Silver Medal)

19
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
60.6
22   (Bronze Medal)

20
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
73.8
8   (Silver Medal)

21
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
70.4
13   (Silver Medal)

22
  UDOMDARUNEE SCHOOL
70
14   (Silver Medal)

23
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
67.6
17   (Bronze Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0006
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )