ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0005
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( เธ›.1 - เธ›.6 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  PUTTISOPON SCHOOL
75.4
11   (Silver Medal)

2
  WATKUYANG SCHOOL
83
3   (Gold Medal)

3
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
75.4
11   (Silver Medal)

4
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
65.8
16   (Bronze Medal)

5
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
84.8
1   (Gold Medal)

6
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
74
14   (Silver Medal)

7
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
73
15   (Silver Medal)

8
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
82
6   (Gold Medal)

9
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
84.6
2   (Gold Medal)

10
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
83
3   (Gold Medal)

11
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
78.8
7   (Silver Medal)

12
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
76.6
9   (Silver Medal)

13
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
74.4
13   (Silver Medal)

14
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
78.2
8   (Silver Medal)

15
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
82.25
5   (Gold Medal)

16
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
75.8
10   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0005
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Math Project Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Primary Level (Grade 1-6)     ( ป.1 - ป.6 )