ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0003
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( เธก.1 - เธก.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  KHLONGLANWITTAYA SCHOOL
71.8
25   (Silver Medal)

2
  CHOMTHONG SCHOOL
64
27   (Bronze Medal)

3
  CHALERMKWANSATREE SCHOOL
83.8
11   (Gold Medal)

4
  SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL PHAYAO
0
0   Waiver

5
  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
77
20   (Silver Medal)

6
  TAPHANHIN SCHOOL
72.8
24   (Silver Medal)

7
  TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
87.6
7   (Gold Medal)

8
  THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL
73
23   (Silver Medal)

9
  NAREERAT SCHOOL
88.8
4   (Gold Medal)

10
  BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL
93
2   (Gold Medal)

11
  PHITSANULOK PITTAYAKOM SCHOOL
95.8
1   (Gold Medal)

12
  PHETPITTAYAKOM SCHOOL
83.2
13   (Gold Medal)

13
  WATCHARAWITTAYA SCHOOL
80.4
16   (Gold Medal)

14
  WATTANOTHAIPAYAP SCHOOL
77.4
19   (Silver Medal)

15
  WITTAYANUKULNAREE SCHOOL
82.4
15   (Gold Medal)

16
  WIANGJEDEEWITTAYA SCHOOL
78.5
18   (Silver Medal)

17
  SRISAWATVITTAYAKARN SCHOOL
57.6
29   The Participation

18
  SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL
71
26   (Silver Medal)

19
  SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL
83
14   (Gold Medal)

20
  SUANBOONYOPATHUM LAMPHUN SCHOOL
73.8
22   (Silver Medal)

21
  SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL
90.4
3   (Gold Medal)

22
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM SCHOOL
86.25
8   (Gold Medal)

23
  NONGCHANGWITTAYA SCHOOL
86
9   (Gold Medal)

24
  LOMSAKWITTAYAKOM SCHOOL
87.8
6   (Gold Medal)

25
  HUAIKHOT PITTAYAKHOM SCHOOL
58.6
28   The Participation

26
  UDOMDARUNEE SCHOOL
85.6
10   (Gold Medal)

27
  UTTARADITDARUNI SCHOOL
88.4
5   (Gold Medal)

28
  UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL
83.4
12   (Gold Medal)

29
  THAPTHAN ANUSORN SCHOOL
77
20   (Silver Medal)

30
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
78.8
17   (Silver Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0003
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Secondary Level (Grade 7-9)     ( ม.1 - ม.3 )