ใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP หรือ http://tps.comsci.info

รหัสรายการแข่งขัน (List_ID) คือ 0001
ชื่อรายการแข่งขัน (List_Name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Primary Level (Grade 1-3)     ( เธ›.1 - เธ›.3 )

No.
School Name
Scores
Ranking Number
Medal

1
  BANDON SRISERMKASIKORN SCHOOL
85
12   (Gold Medal)

2
  BAN PONGSANOOK SCHOOL
83.4
15   (Gold Medal)

3
  BAANMAECHAN (CHIANGSAENPRACHANUSAD) SCHOOL
84.8
13   (Gold Medal)

4
  BANSANKHONG SCHOOL (CHIANGRAICHAROONRAT)
76.6
20   (Silver Medal)

5
  PUTTISOPON SCHOOL
87.2
8   (Gold Medal)

6
  RACHANUBAN SCHOOL
82.8
17   (Gold Medal)

7
  WATKUYANG SCHOOL
90.2
2   (Gold Medal)

8
  WATMETHANGKARAWAS SCHOOL
83.2
16   (Gold Medal)

9
  WATWERUWAN SCHOOL
82
19   (Gold Medal)

10
  SANPATONG SUWANNARATWITTAYAKARN SCHOOL
84.25
14   (Gold Medal)

11
  ANUBAN KAMPHAENG PHET SCHOOL
89.6
3   (Gold Medal)

12
  ANUBAN NGAO SCHOOL
82.6
18   (Gold Medal)

13
  ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL
88.4
6   (Gold Medal)

14
  ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL
90.2
2   (Gold Medal)

15
  ANUBAN NAKHON SAWAN SCHOOL
82
19   (Gold Medal)

16
  ANUBAN PHAYAO SCHOOL
85.4
11   (Gold Medal)

17
  ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL
90.5
1   (Gold Medal)

18
  ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL
85
12   (Gold Medal)

19
  ANUBAN PHRAE SCHOOL
85.4
11   (Gold Medal)

20
  ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL
85.8
10   (Gold Medal)

21
  ANUBAN MUANG UTHAI THANI SCHOOL
87.4
7   (Gold Medal)

22
  ANUBAN UTTARADIT SCHOOL
89
4   (Gold Medal)

23
  BANSOBKORN SCHOOL
88.6
5   (Gold Medal)

24
  BANSANKAMPAENG SCHOOL
85.4
11   (Gold Medal)

25
  ANUBAN CHIANGKHONG SCHOOL
89.6
3   (Gold Medal)

26
  ANUBANMAESAI (SAISINLAPASAT) SCHOOL
86.2
9   (Gold Medal)

27
  JAKARNBOON SCHOOL
82
19   (Gold Medal)

28
  BAN PRANG SCHOOL
87.2
8   (Gold Medal)

29
  ANUBANLAMPANG (KHELANGRAT-ANUSORN) SCHOOL
89
4   (Gold Medal)
สิ้นสุดข้อมูลของใบตรวจสอบหลักฐานการแข่งขันฯ รหัสรายการแข่งขัน (List ID) คือ 0001
ชื่อรายการแข่งขัน (List_name) คือ Story Telling Competition
ระดับชั้น (Level) คือ Lower Primary Level (Grade 1-3)     ( ป.1 - ป.3 )