ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (เว็บไซต์ http://www.tps.ac.th/EP-MEP  หรือเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลฯ   http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card/ )
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทีมงานเว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.comsci.info

ประกาศ! โปรดตรวจสอบรายงานผลประวัติการแก้ไข-เปลี่ยนตัวเกียรติบัตร ด้านล่างเกือบสุดของเว็บเพจแห่งนี้

แจ้งสถานะของระบบต่างๆ
---> ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว(ป้ายชื่อคล้องคอ) สถานะ เปิดระบบฐานข้อมูลแล้ว ป้อนข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นายวสันต์ กันธิยะ และทีมงานทุกท่าน
--> ระบบบันทึกคะแนน สถานะ เสร็จสมบูรณ์
---> ระบบประกาศผลการแข่งขัน สถานะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประกาศผลการแข่งขันฯเสร็จสมบูรณ์
---> ระบบพิมพ์เกียรติบัตรอัตโนมัติ สถานะ การพัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์


แจ้งวันที่ 19 ก.ย. 2561 : หากพบว่าเกียรติบัตร EP-MEP...รายการแข่งขันใดว่างเปล่า* หมายถึงเจ้าหน้าที่บางท่านกำลังตรวจสอบเกียรติบัตรหรืออยู่ระหว่างใส่รหัสโรงเรียนหรือกำลังพิจารณาลบระเบียนที่มีปัญหาออกจากระบบ หากตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ทุกระเบียนในรายการนั้น จะปรากฏเกียรติบัตรทุกระเบียนจากระบบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ (*หมายเหตุ ถ้าหากรายการใด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่สมบูรณ์หรือไม่ใส่รหัสโรงเรียนแม้เพียง 1 ระเบียนขึ้นไป ระบบฐานข้อมูลทั้งรายการแข่งขันนั้นจะ Error โดยแสดงเกียรติบัตรสีขาวทุกระเบียนโดยอัตโนมัติเช่นกัน ที่มา : http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=39  

---> ประกาศจากเจ้าภาพโรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก ได้อนุมัติเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561 แล้ว ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์มีดังต่อไปนี้
--> 1. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคมที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card
--> 2. หากพบหน้าจอสีแดงแจ้งเตือน "ไซต์ที่จะเปิดมีมัลแวร์" เนื่องจาก Google แจ้งให้นัก Programmer เขียนโปรแกรมเพื่อป้องกันไวรัส ให้คลิกลิงก์ชื่อ "รายละเอียด" ซึ่งอยู่มุมล่างซ้ายมือของเว็บเพจ แล้วคลิกลิงก์ชื่อ "ไปยังไซต์ที่ไม่ปลอดภัยนี้"
-->3. คลิกเลือกรายการที่จะดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนหรือครูในตาราง 2 ช่องสุดท้ายด้านขวามือชื่อ Certificate for students or Certificate for teachers
--> 4. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ pdf แล้ว ควรตรวจสอบแต่ละรายการว่าตรงกับผลการแข่งขันอ้างอิงตามใบหลักฐานการแข่งขันในตารางชื่อ "Check Evidence"
--> 5. หากพบข้อมูลในเกียรติบัตรผิดพลาด สามารถแจ้งให้ฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลแก้ไขได้ทางอีเมลของ ครูวัชระ วงษ์ดี คือ watcom610@gmail.com จนกว่าจะมีการตอบกลับทางอีเมล
--> 6. ภายใน 1 สัปดาห์ หากฐานข้อมูลอยู่ในสภาวะสมบูรณ์ ไม่มีการแจ้งแก้ไขใดๆ จะโอนไฟล์ pdf ต่างๆ ไปยังเว็บเพจทางการของเว็บไซต์โรงเรียนตากพิทยาคม ซึ่งแยกตามรายการแข่งขันที่ลิงก์นี้ http://www.tps.ac.th/EP-MEP

- ติดต่อฝ่ายงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล รร.ตากพิทยาคม ได้ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com


หากรายการด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณากดปุ่ม F5 หรือคลิกขวา Refresh หรือ Reload ใหม่อีกครั้ง

รายการสำหรับพิมพ์บัตรประจำตัว(ป้ายชื่อคล้องคอ) ตรวจสอบหลักฐาน (Check Evidence) ประกาศผลการแข่งขันฯแบบเรียงลำดับคะแนนฯ(Result Sort Score) และพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครู (Certificate for students and teacher) มีดังต่อไปนี้

List_ID
List_Name
Level
Date
Time
Place
ID Card
Check
Evidence
Result
Sort Score
Certificate
for students
Certificate
for teachers
0001
Story Telling Competition Lower Primary Level (Grade 1-3)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 2304 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0002
Story Telling Competition Upper Primary Level (Grade 4-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 2402 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0003
Story Telling Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00 - 16.30 Room 2404 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0004
Story Telling Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00 - 16.30 Room 2406 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0005
Math Project Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00 - 16.30 Room 4201,4202,4205 and 4206 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0006
Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00 - 16.00 Room 4301,4302,4303 and 4304 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0007
Math Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00 - 16.00 Room 4305 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0008
Computer Project Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00 - 16.30 Room 10301 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0009
Computer Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10308, 10406, 10407 and 10408 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0010
Computer Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10401 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0011
Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 4106 - 4107 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0012
Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 3103,3104 and 3106 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0013
Science Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 3301 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0014
English Speech Competition Lower Primary Level (Grade 1-3)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10402 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0015
English Speech Competition Upper Primary Level (Grade 4-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10404 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0016
English Speech Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10305 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0017
English Speech Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10303 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0018
Singing Contest Competition Lower Primary Level (Grade 1-3)
23 August 2018
09.00-16.30 Aluzinc Building of 115 years, (Conference hall). ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0019
Singing Contest Competition Upper Primary Level (Grade 4-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Aluzinc Building of 115 years, (Conference hall). ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0020
Singing Contest Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Audiovisual Education Room ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0021
Singing Contest Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Audiovisual Education Room ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0022
Skit Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Kanchanapisek Room 2 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0023
Skit Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Kanchanapisek Room 3 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0024
Skit Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 4101 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0025
Spelling Bee Competition Lower Primary Level (Grade 1-3)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10202 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0026
Spelling Bee Competition Upper Primary Level (Grade 4-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10203 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0027
Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10204 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0028
Spelling Bee Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 10205 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0029
Crossword Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9206-9207 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0030
Crossword Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9301-9302 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0031
Crossword Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9303 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0032
Multi Skills Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 2204 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0033
Multi Skills Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 2202 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0034
Multi Skills Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 2302 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0035
A-Math Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9201-9202 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0036
A-Math Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9205 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0037
Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9304-9305 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0038
Sudoku Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9306-9307 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0039
Sudoku Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9308 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0040
A-Math Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9)
23 August 2018
09.00-16.30 Room 9203-9204 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0041
Teaching Innovative Technique Competition Teacher Level
24 August 2018
09.00-16.30 Aluzinc Building of 115 years, (Conference hall). ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers
0042
School Innovation Competition School Level
24 August 2018
9.00 - 12.00 Kanchanapisek Room 2 ID Card Check Evidence Result Sort Score Certificate
for Students
Certificate
for Teachers---> ประกาศผลการแข่งขันของกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ให้ตรวจสอบระหว่างเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลฯ   http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card/     กับเว็บไซต์ทางการ http://www.tps.ac.th/EP-MEP     หากท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงกันหรือปัญหาต่างๆ ให้แจ้ง Admin หรือฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com - การประกาศผลงาน EP-MEP 2018 ระดับภาคเหนือนั้น ขณะนี้ทางทีมงานโรงเรียนตากพิทยาคม ฝ่ายวิเคราะห์ระบบ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเตรียมประกาศผลอย่างเต็มที่ ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้าที่ด้านล่างสุดของเว็บเพจแห่งนี้ เพื่อนำข้อมูลรายงานต่างๆ อย่างเป็นทางการโอนส่งไปยังเว็บไซต์หลักคือ http://www.tps.ac.th/EP-MEP  

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบและฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- บรรยากาศการทำงาน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

    

    

    

    
- บรรยากาศการทำงาน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

----- ทีมงานป้อนคะแนนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ---------
1. นางนิภา แหวเมือง (ประธานกรรมการ)
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์ (รองประธานกรรรมการ)
3. นางสาวสายพาน ทับนิล (กรรมการ)
4. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์ (กรรมการ)
5. นางสาวจารุวรรณ ปัญญาคม (กรรมการ)
6. นายอิศรา จอมคีรี (กรรมการ)
7. นายวัชระ วงษ์ดี (เลขานุการฯ)
8. นายอดิพงศ์ ท่วมจอก (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการฯ)
9. นายวสันต์ กันธิยะ (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการฯ)----- ทีมงานตรวจสอบแก้ไขเกียรติบัตร EP/MEP Open House 2018 (ภาคเหนือ) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ---------
1. นางสาวมลสิการ ก๋าคำ (ประธานกรรมการ)
2. นายวัชระ วงษ์ดี (รองประธานกรรรมการ)
3. นายปริญญา กองทอง (กรรมการ)
4. นางสาวระธีพร บุญเสม (กรรมการ)
5. นายอิศรา จอมคีรี (กรรมการและเลขานุการ)------ ทีมงานประสานงานฯ ------
1. นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวกาญจณี โชติสุข
3. นางศิริวรรณ เสือสุวรรณ
4. นายอิศรา จอมคีรี
5. นางสาวมลสิการ ก๋าคำ
6. นางจันทร์จิรา คำน่านสำหรับเจ้าหน้าที่ป้อนคะแนนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และตรวจสอบแก้ไขเกียรติบัตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลชื่อโรงเรียนภาษาไทยที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card/data
ขั้นตอนที่ 2 เปิดเว็บไซต์รายชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษที่ลิงก์นี้ http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=39
ขั้นตอนที่ 3 เข้าระบบฐานข้อมูลที่ลิงก์นี้ http://www.comsci.info/vhcs2/tools/pma
ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลในตารางชื่อ "School" ในคอลัมน์หรือฟิลด์ต่อไปนี้ School_ID School_Name_Thai School_Name_Eng (ซึ่งข้อมูลมาจากขั้นฯที่1-2 )
ขั้นตอนที่ 5 กรอกคะแนนการแข่งขันลงในตารางชื่อ "Competition" คอลัมน์หรือฟิลด์ ดังต่อไปนี้
5.1 List_ID คือ เลข 4 หลัก เชื่อมโยงรายการแข่งขันให้ดูตารางข้างบนของเว็บเพจนี้ (รหัสมีตั้งแต่ 0001 - 0041 เท่านั้น)
5.2 Competition_Order คือ เลข 3 หลัก ลำดับโรงเรียนที่กรอกในใบการแข่งขัน เช่น ลำดับโรงเรียนแรกป้อนเลข 01 เป็นต้น
5.3 Competition_ID ซึ่งเป็นรหัสหลัก Primary Key ห้ามซ้ำกัน ประกอบด้วยเลข 7 หลัก หลักการคือรวมรหัส 5.1 และ 5.2 หรือ List_ID + Competition_Order เช่น รายการ (Story Telling)(Grade1-3) ลำดับโรงเรียนที่1 สร้างรหัสคือ 0001001 เป็นต้น
5.4 School_ID คือ เลข 3 หลัก เชื่อมโยงรายชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.5 Scores คือคะแนนแต่ละรายการ จะอยู่ในช่วง 0-100 เท่านั้น
5.6 Ranking_Number คืออันดับการแข่งขัน กรอกเลข 1 เป็นต้นไป --> ข้อสังเกต อันดับที่ 1 ต้องมีคะแนนมากที่สุดเท่านั้น อันดับต่อๆมา มีคะแนนลดหลั่นกันลงมาตามลำดับ ไปเรื่อยๆ
5.7 Ranking_Text_Order1_3 การกรอกข้อมูลมีเงื่อนไขย่อยดังนี้
5.7.1 ชนะเลิศ ใช้รหัส 01 หรือ ใช้คำว่า "First Place"
5.7.2 รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ใช้รหัส 02 หรือ ใช้คำว่า "Second Place"
5.7.3 รองชนะเลิศอันดับสอง ใช้รหัส 03 หรือ ใช้คำว่า "Third Place"
5.7.4 เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้รหัส 04 หรือ ใช้คำว่า "Participation"
5.7.4 กรรมการแจ้ง สละสิทธิ์ ใช้รหัส 05 หรือ ใช้คำว่า "Waiver (Automatic cut off.)" (ระบบตัดเกียรติบัตรผู้สละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ)


5.8 Medal คือ เหรียญรางวัล การกรอกข้อมูลมีเงื่อนไขย่อยดังนี้
5.8.1 ช่วงคะแนน 80 - 100 จะได้เหรียญทอง ใช้รหัส 01 หรือ ใช้คำว่า "Gold"
5.8.2 ช่วงคะแนน 70 - 79 จะได้เหรียญเงิน ใช้รหัส 02 หรือ ใช้คำว่า "Silver"
5.8.3 ช่วงคะแนน 60 - 69 จะได้เหรียญทองแดง ใช้รหัส 03 หรือ ใช้คำว่า "Bronze"
5.8.4 ช่วงคะแนน 0 - 59 จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้รหัส 04 หรือ ใช้คำว่า "Certificate of Paticipation."
5.8.5 กรรมการแจ้ง สละสิทธิ์ ใช้รหัส 05 หรือ ใช้คำว่า "Waiver (Automatic cut off.)" (ระบบตัดเกียรติบัตรผู้สละสิทธิ์ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ)


5.9 ถ้ากรอกครบทุกแถวหรือทุกระเบียน(Record) ให้กดปุ่ม Go ด้านล่างสุด


ขั้นตอนที่ 6 โปรดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแข่งขันกับระบบฐานข้อมูลให้ตรงกัน 100% อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
ขั้นตอนที่ 7 กระบวนการตรวจสอบคะแนนและผลการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นพิมพ์เอกสารทั้งหมด เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

ขั้นตอนที่ 8 รอผู้บริหารอนุมัติฯ

ขั้นตอนที่ 9 หลังผู้บริหารอนุมัติเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น Admin จะดำเนินการ SCAN เอกสารต่างๆ ที่มีลายเซ็นผู้บริหารเข้าสู่เว็บไซต์ทางการที่ลิงก์นี้   http://www.tps.ac.th/EP-MEP

ขั้นตอนที่ 10 ขณะนี้การประกาศผลการแข่งขันฯ อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบระหว่างเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลฯ   http://tps.comsci.info/EP-MEP/2018/database/id-card/     กับเว็บไซต์ทางการ http://www.tps.ac.th/EP-MEP     หากท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงกันหรือปัญหาต่างๆ ให้แจ้ง Admin หรือฝ่ายเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ที่อีเมล ครูวัชระ วงษ์ดี watcom610@gmail.com

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมทบทวนหรือวางแผนประชุมทีมงานเกียรติบัตรอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบพร้อมแก้ไข-เปลี่ยนตัวจากหลักฐานร่องรอยในเอกสารการลงทะเบียนกับระบบฐานข้อมูล ก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรอัตโนมัติ     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบพิมพ์เกียรติบัตรโปรดทราบวิธีการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในการปฏิบัติการสั่งให้ค้นหาข้อมูล โดยกดปุ่ม Search แล้วในช่อง Operator ของ Colum หรือฟิลด์ ชื่อ Refer_Name_Thai หรือ Refer_Name_Eng ให้เลือกคำสั่งเป็น LIKE %...% เพราะถ้าหากท่านใช้คำสั่ง LIKE อย่างเดียว อาจไม่พบข้อมูลชื่อหรือนามสกุลตามเงื่อนไขที่ต้องการได้

ขั้นตอนที่ 12 หลังจากเขียนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตรเสร็จสิ้น จะมีการตรวจรูปแบบเกียรติบัตร...

ขั้นตอนที่ 13 ผู้บริหารอนุมัติให้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว ณ วันที่ 18 ก.ย. 2561

---> ขั้นตอนที่ 14 ตรวจสอบเกียรติบัตรหลังเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรจากฐานข้อมูลฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 เป็นต้นไป (ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.05 น.)

---> ขั้นตอนที่ 15 ถ้าหากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการแจ้งแก้ไขข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผ่านทางอีเมล watcom610@gmail.com ก็จะโอนข้อมูลไฟล์ pdf เกียรติบัตรทั้งหมดจากเว็บไซต์ http://tps.comsci.info ไปยังเว็บไซต์ทางการคือ www.tps.ac.th/EP-MEP

ขั้นตอนที่ 16 เสร็จสิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลกิจกรรมมหกรรมวิชาการ The Eleventh Northern Region EP/MEP Open House 2018 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

===========================================

รายงานผลประวัติการแก้ไข-เปลี่ยนตัวเกียรติบัตร มีดังต่อไปนี้

การตรวจสอบวันที่ 22 ก.ย. 2561 ใกล้สำเร็จ
สำหรับการแก้ไขวันที่ 23 ก.ย. 2561 มีดังนี้
E1) Email : Tue, Sep 18, 1:59 PM , Lists 0037 , 023 Anuban Uttaradit School , from Mr.Ratanon Khamrong to Master Pathapee Jareansil , No. NM-00749-01
---------------------------------------------
E2) Email : Sep 19, 2018, 2:09 PM , Lists 0012 , 037 Wattanothaipayap School, from Miss. Peeraya Watcharachatthong to Mr. Suppat Neatyai , No. NM-00206-03
---------------------------------------------
E3) Email : Wed, Sep 19, 2:10 PM , Lists 0022 , 009 ANUBAAN CHIANG MAI SCHOOL, Add Miss Similan Narupat , NM-00421-01 , (Because : Lists old is "0002 that Error")
---------------------------------------------
E4.1) Email : Sep 19, 2018, 6:40 PM , Lists 0003 Story Telling Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 053 UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL , Replace from Miss Natnicha Pathaisong to Miss Nattanicha Thongthai , NM-00088-01
E4.2) Email : Sep 19, 2018, 6:40 PM , Lists 0003 Story Telling Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 053 UTHAI WITTHAYAKHOM SCHOOL , Add Mrs. Urai Thammayo , NM-00088-03
---------------------------------------------

Email ที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลวันที่ 24 - 26 ก.ย. 2561 มีดังนี้

E5.1) Email Jaturon Noonnak (tae_st@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 1:07 PM , 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 056 UDOMDARUNEE SCHOOL , Edit from Miss Nawaporn Iammee to Miss Nawaporn Jammee , No. NM-00218-02

E5.2) Email Jaturon Noonnak (tae_st@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 1:07 PM , 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 056 UDOMDARUNEE SCHOOL , Edit from Miss Pattamawan Yunan to Miss Pattamawan Yunan , No. NM-00218-01

E5.3) Email Jaturon Noonnak (tae_st@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 1:07 PM , 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 056 UDOMDARUNEE SCHOOL , Add from none to Miss Saralchana Tanamai , No. NM-00218-03

E5.4) Email Jaturon Noonnak (tae_st@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 1:07 PM , Lists 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 056 UDOMDARUNEE SCHOOL , Replace from Mrs.Mariata Dichoso to Mrs. Marieta Dichoso , No. NM-00218-04

E5.5) Email Jaturon Noonnak (tae_st@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 1:07 PM , Lists 0020 Singing Contest Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 056 UDOMDARUNEE SCHOOL , Replace from Mrs.Mariata Dichoso to Mrs. Marieta Dichoso , No. NM-00403-02
---------------------------------------------

ELF6.1) Email jimmytui3390@gmail.com (warawut tuidong) , Line J..Hui , Facebook PH... & Piyachat... : Sep 20, 2018, 11:39 AM , Lists 0005 Math Project Competition Primary Level (Grade 1-6) , (The database has crashed or error of the ID School, A bug has been fixed.) replace form 001 ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL to 004 ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL of Warachit Khamna No. NM-00798-01, Kanticha Nakonkeaw No. NM-00798-02, Piyamon Kumlue No. NM-00798-03, Miss.Kornnika Saengtarut NM-00798-04 and Mr.Chandramohan Sharma NM-00798-05.

ELF6.2) Email jimmytui3390@gmail.com (warawut tuidong) , Line J..Hui , Facebook PH... & Piyachat... : Sep 20, 2018, 11:39 AM , Lists 0019 Singing Contest Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , (The database has crashed or error of the ID School, A bug has been fixed.) replace form 001 ANUBAN MUANG CHIANG RAI SCHOOL to 004 ANUBAN CHIANG RAI SCHOOL of Miss Kankamon Aiemlaor No. NM-00374-01, Miss. Aiza May Maguiwe No. NM-00374-02 and Miss Hermerita Dulado Cameon, No. NM-00374-03.

-------------------------------------------

E7.1) Email suebsai_c@hotmail.com (suebsai) , : Sep 20, 2018, 11:14 AM , Lists 0022 Skit Competition Primary Level (Grade 1-6) , 019 BAN PRANG SCHOOL , Replace from Miss Sriruen Jit-a-ree to Mr. Aldren Casino Milano , No. MM-00001-08.

E7.2) Email suebsai_c@hotmail.com (suebsai) , : Sep 20, 2018, 11:14 AM , Lists 0022 Skit Competition Primary Level (Grade 1-6) , 019 BAN PRANG SCHOOL , Replace from Mrs. Wipawee Sarnthoi to Miss Katimenla Imsong , No. MM-00001-09.

E7.3) Email suebsai_c@hotmail.com (suebsai) , : Sep 20, 2018, 11:14 AM , Lists 0035 A-Math Competition Primary Level (Grade 1-6) , 019 BAN PRANG SCHOOL , Replace from Mrs. Napasorn Boonsing to Mrs. Ladda Weerawong , No. MM-00011-03.

-------------------------------------------------

Email ที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลวันที่ 27 ก.ย. 2561 ถึง 4 ก.ย. 2561 มีดังนี้

E8) Email Jan sirisukha (jinjuthajan@gmail.com) , Sep 24, 2018, 10:54 AM , Lists 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , 041 BUNYAWAT WITTAYALAI SCHOOL , Add Data is Miss Thanipa Suwanchote , NM-01636-01 and Add Data is Miss Wanida Laotherdpong , NM-01636-02 .


---------------------------------------------
E9) Email of กุลธิดา สัญนิชาติ , : Sep 20, 2018, 2:24 AM

E9.1) Changed 030 Anuban Phetchaboon School to 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL.

E9.2) Refer "2. รายการ Story Telling G.4-6 และรายการ Speech G.4-6 เปลี่ยนจาก Mr.Garrette เป็น Mr.Garrett"

E9.2.1) NM-00048-03 , 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Edit from Mr.Garrette Miles Wagner to Mr. Garrett Miles Wagner , teacer, 0002 Story Telling Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , order 19

E9.2.2) NM-00276-03, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Edit from Mr.Garrette Miles Wagner to Mr. Garrett Miles Wagner , teacher, 0015 English Speech Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , order 18E9.3) Refer "3. ไม่ปรากฎเกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองในรายการ Computer Project ทั้งของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม"

E9.3) Refer "3. ไม่ปรากฎเกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทองในรายการ Computer Project ทั้งของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม"

E9.3.1) Refer "เกียรติบัตรนักเรียน 1.Master Krittapak Narissarawut 2. Miss Patthawadee Montong 3. Miss Nutprapa Pornphuettipun"

Add to SP-00001-01, Master Krittapak Narissarawut, student, 0008, order 11.
Add to SP-00001-02, Miss Patthawadee Montong, student, 0008, order 11.
Add to SP-00001-03, Miss Nutprapa Pornphuettipun, sudent, 0008, order 11.

E9.3.2) Refer "เกียรติบัตรครู 1. Mrs.Yaowapa Hongmanee 2. Mr.Nobpadon Polklang"

Add to SP-00001-04, Mrs.Yaowapa Hongmanee, teacher, 0008, order 11.
Add to SP-00001-05, Mr.Nobpadon Polklang, teacher, 0008, order 11.E9.4) Refer "4. ไม่ปรากฎเกียรติบัตรรายการ School Innovation ซึ่งได้รับเหรียญเงิน อันดับ 2"

E9.4.1) NM-01788-01, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Add Mrs.Pilailuck Praputtichuwong, teacher, 0042 School Innovation Competition School Level, order 01.

E9.4.2) NM-01788-02, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Add Miss Yoladee Pengphoo, teacher, 0042 School Innovation Competition School Level , order 01.E9.5) Refer "5. รายการ Sudoku G.1-6 มีชื่อนักเรียนซ้ำกันทั้ง 2 ใบ ให้แก้ไข ดังนี้" E9.5.1) NM-00744-02, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Edit from Miss Banrarika Kaewkong to Master Phongnarit Prapitpaisan , student, 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6), order 17.E9.6) Refer "6. รายการ Multi Skills G.1-6 (No.NM-00623-01) แก้ไขนามสกุล Master Prapangkorn Phongchamanphai เป็น Phongchamnaphai "

E9.6.1) NM-00623-01, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Edit from Master Prapangkorn Phongchamanphai to Master Prapangkorn Phongchamnaphai , student , 0032 , order 14 .E9.7) Refer "7. รายการ A-Math G.1-6 (No.NM-00682-02) แก้ไขชื่อ Master Pattharphon Ruengthanasin เป็น Pattharaphon"

E9.7.1) NM-00682-02, 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Edit from Master Pattharphon Ruengthanasin to Master Pattharaphon Ruengthanasin , student, 0035 A-Math Competition Primary Level (Grade 1-6), order 19 .E9.8) Refer "8. รายการ Singing G.4-6 (No.NM-00372-03) เปลี่ยนจาก Ms.Maneeman Ngawleam (ครูรร.อนุบาลแพร่) เป็น Miss Sarah Heffernan (ครูต่างชาติรร.อนุบาลเพชรบูรณ์)"

E9.8.1) NM-00372-03 , Error! because none ID School so add 008 ANUBAN PHRAE SCHOOL , Ms.Maneeman Ngawleam, teacher , 0019 Singing Contest Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , order 20 .

E9.8.1) Add NM-00344-04 , 030 ANUBAN PHETCHABUN SCHOOL, Miss Sarah Heffernan, 0021 Singing Contest Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , order 20


---------------------------------------------
E10) Email chaweewon prumkumdang (arega_cat1@hotmail.com) : Sep 20, 2018, 9:52 AM ,

E10.1) NM-01674-01, 013 WATWERUWAN SCHOOL, Add to Mr. Tankhun Chanrueng, student, NM-01674-02, Mrs. Aim-on Wongsa, teacher and NM-01674-03, Mrs. Nitnoi Inchai, teacher , 0015 English Speech Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , order 09 .

E10.2) NM-00674-03, 013 WATWERUWAN SCHOOL, Edit from Mr.Phuba Dorji to Mr. Phurba Dorji, teacher , 0035 A-Math Competition Primary Level (Grade 1-6), order 11. (Old Data)

E10.3) NM-01674-04, 013 WATWERUWAN SCHOOL, Edit from Mr.Phuba Dorji to Mr. Phurba Dorji, teacher , 0026 Spelling Bee Competition Upper Primary Level (Grade 4-6), order 11. (New Data)
---------------------------------------------
E11) Email Rogued Kei (kstriple6@gmail.com) : Oct 4, 2018, 8:29 PM ,

E11.1) NM-00248-02, 008 ANUBAN PHRAE SCHOOL, Edit from Miss Gevalin Hongsamsibpad to Miss Gevarin Sungseekeaw, teacher , 0014 English Speech Competition Lower Primary Level (Grade 1-3) , order 20.

---------------------------------------------

E12) Email OZ นายศักดิ์กุมภา อินชื่น (sakkumpa_inc@yahoo.com) : Sep 24, 2018, 8:23 PM ,

E12.1) Refer "1. รายการ Skit ม ต้น ไม่มีรายชื่อนักเรียน มีแต่ชื่อ โรงเรียน" , Error! None Data or None the name of English language from Source. = หมายเหตุ มีรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาไทย แต่ไม่มีข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษจากไฟล์ต้นฉบับ โปรดส่งรายชื่อมาอีกครั้ง

E12.2) Refer "2. รายการ Skit ม ต้น ไม่มีรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญตะวัน ถายา Mrs. Pentawan Taya" , Add to SP-00012-02, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Miss Pentawan Taya, 0023 Skit Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 19.

E12.3) Refer "3. รายการ Sudoku ม ต้น ไม่มีรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นางสุธารัตน์ จุลญาติ (Mrs. Jutarat Joollayat)" , Old data to NM-00776-04, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Mrs.Jutarat Joollayat, teacher, 0038 Sudoku Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 25 .

E12.4) Refer "4. รายการ Crossword ม ปลาย ไม่มีรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นางเพ็ญตะวัน ถายา Mrs. Pentawan Taya" , Add to SP-00012-04, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL , Miss Pentawan Taya, teacher, 0031 Crossword Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 07.

E12.5) Refer "5. รายการ Sudoku ม ปลาย ไม่มีรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภูษณิศา มั่นเจ็ก (Miss Bhusanisa Munjek)" , Add to SP-00012-05, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Miss Bhusanisa Munjek, teacher, 0039 Sudoku Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , order 12 .

E12.6) Refer "6. รายการ AMath ม ต้น ไม่มีรายชื่อครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวภูษณิศา มั่นเจ็ก (Miss Bhusanisa Munjek)" , Add to SP-00012-06, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Miss Bhusanisa Munjek, teacher, 0040 A-Math Competition

---------------------------------------------

E13) Email วิวัฒน์ แสนคำนาค (kru_geng_lek@yahoo.co.th) Mon, Sep 24, 8:19 AM


E13.1) Refer "1 A-Math (ม.1-3) NM-00707 ด.ญ.ยาสมิน Yasamin" (Error! Did not find or unknow the action.) = Add NM-00707-11, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Yasamin, student, 0040 A-Math Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.

E13.2) Refer "2 A-Math (ม.1-3) NM-00707 ด.ญ.โสรยา กนกเวชยันต์ Soraya Kanokweachayant" (Error! Did not find or unknow the action.) = Add NM-00707-12, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Soraya Kanokweachayant, student, 0040 A-Math Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.

E13.3) Refer "3 A-Math (ม.4-6) NM-00722 นายฉัตรชัย วิภามณีโรจน์ Chatchai Wipamaneerot เปลี่ยนจาก ชนากานต์" (Error! Did not find or unknow the action.) = Add NM-00722-11, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Chatchai Wipamaneerot, student, 0036 A-Math Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , order 06.

E13.4) Refer "4 Computer Project (ม.4-6) NM-00174 นายทักษ์ดนัย เริญกาศ Takdanai Roenkart เปลี่ยนจาก ฉัตรชัย" = NM-00174-03, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL ,Replace from Chatchai Wipamaneerot to Takdanai Roenkart, student, 0010 Computer Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 05 .

E13.5) Refer "5 Science Project (ม.1-3) NM-00210 เด็กชายเมธัส Maetas เปลี่ยนจาก นายมินคันท์" = NM-00210-01, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Replace from Nay Min Khant to Maetas, student, 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 14 .

E13.6) Refer "6 Science Project (ม.1-3) NM-00210 เด็กชายภัทรโภไคย พงษ์สิงห์ Pattaraphokai Phongsing เปลี่ยนจาก เกียรติคุณ" NM-00210-02 , Replace from เด็กชายเกียรติคุณ Kiyattikon to Pattaraphokai Phongsing, student, 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 14 .

E13.7) Refer "7 Math Project (ม.1-3) NM-00115 เด็กหญิงโชติมณี รัตนาวิวัฒน์พงศ์ Chotmanee Rattanawitwatpong เปลี่ยนจาก ปภาวิน" = Add NM-00129-01, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL, Chotmanee Rattanawitwatpong, student, 0006 Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 14.

E13.8) Refer "8 Story Telling (ม.1-3) NM-00075 เด็กชายกวี เที่ยงธรรม Kawee Thiangtham เปลี่ยนจาก เมธาวลัย" = NM-00075-01 , 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL, Replace from Methawalai Ruenkaew to Kawee Thiangtham, student, 0003 Science Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , order 19

E13.9) Refer "9 Spelling Bee (ม.1-3) NM-00525 เด็กชายบรรหาร กุศลบำรุงสุข Banhan Gusonbamrungrak เปลี่ยนจาก วรวุฒิ" = NM-00525-01, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL, Replace from Worrawut Kongphetsak to Banhan Gusonbamrungrak, student , 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.---------------------------------------------

E14) Email Napalai Kamgala Oct 19, 2018, 11:52 AM.

E14.1) Refer "1. รายการแข่งขัน Story telling ช่วงชั้นที่ 1 รหัส NM0000201 แก้ไขรายชื่อ Miss Supavadee Jaophipatthanakun" = Error Refer! Lack of hyphen = NM-00002-01, 031 BAN PONGSANOOK SCHOOL, Edit from Miss.Supawadee Jaopipattanakul to Miss Supavadee Jaophipatthanakun, student, 0001 Story Telling Competition, order 02.

E14.2) Refer "2.รายการแข่งขัน Sudoku 1-6 รหัส NM0073004 แก้ไขรายชื่อ Mrs. Jarassri Singhajaru" = Error Refer! Lack of hyphen = NM-00730-04, 031 BAN PONGSANOOK SCHOOL, Edit from Mrs. Jarssri Singhajaru to Mrs. Jarassri Singhajaru, teacher , 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6), order 03.

E14.3) Refer "3.รายการแข่งขัน singing ช่วงชั้นที่ 1 รหัส NM0032402 แก้ไขนามสกุล Wathatham" = Error Refer! Lack of hyphen = NM-00324-02, 031 BAN PONGSANOOK SCHOOL, Edit from Mrs. Pattarawadee Waytatham to Mrs. Pattarawadee Wathatham, teacher, 0018 Singing Contest Competition Lower Primary Level (Grade 1-3), order 03.

E14.4) Refer "4.รายการแข่งขัน Spelling Bee ช่วงชั้นที่ 2 รหัส NM0048202 แก้ไขนามสกุล Na Prasert" = Error Refer! Lack of hyphen = NM-00482-02, 031 BAN PONGSANOOK SCHOOL, Edit from Miss Suneerat Na prasert to Miss Suneerat Na Prasert, teacher, 0026 Spelling Bee Competition Upper Primary Level (Grade 4-6), order 03.

E14.5) Refer "รายการแข่งขัน Science Project 1-6 รหัส NM0017904 แก้ไขนามสกุล Kamgala" = Error Refer! Lack of hyphen = NM-00179-04, 031 BAN PONGSANOOK SCHOOL, Edit from Miss Napalai Kamkala to Miss Napalai Kamgala, teacher, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 02.---------------------------------------------

E15) Email chutikran chiengta Oct 5, 2018, 8:36 AM ,

E15.1) Refer "โรงเรียนได้รับไฟล์ครบทุกรายการแล้วค่ะ ยกเว้น รายการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ขาดเกียรติบัตรของคุณครู Mrs. Chula Norkhamlar" = Error! none data. = Add NM-01385-02, 036 THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL, Mrs.Chula Norkhamlar, teacher, 0012 Science Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 07.

E15.2) Refer "การแข่งขัน English Speech ม.1-3 นางพิมพ์ชนก ปิงสุแสน Mrs.Pimchanok Pingsusaen" = Error! none data. = Add NM-00291-03, 036 THOENGWITTAYAKHOM SCHOOL, Mrs.Pimchanok Pingsusaen, teacher, 0016 English Speech Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 08.--------------------------------------------------E16) Email นางจันทิมา มาทิวส Nov 4, 2018, 5:55 PM ,

E16.1) Refer "1. รายการ Spelling Bee ม.1-3 ขาดเกียรติบัตร ทั้งของนร.และครูค่ะ"

E16.1.1) = None data, but found in the registration file. = Add NM-00508-01, 061 CHALERMKWANSATREE SCHOOL, Ms. Suphansa Aryuwat, student, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 03.

E16.1.2) = None data, but found in the registration file. = Add NM-00508-02, 061 CHALERMKWANSATREE SCHOOL, Ms. Jantima Matues, teacher, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 03.

E16.1.3) = None data, but found in the registration file. = Add NM-00508-03, 061 CHALERMKWANSATREE SCHOOL, Mr. Ronner Villorente, teacher, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 03.

E16.2) Refer "2. รายการ Speech ม.1-3 ขาดเกียรติบัตร ของครูผู้ฝึกสอน Ms. Leah Doysabas" = No data, but found in the registration file. = Add NM-00286-03, 061 CHALERMKWANSATREE SCHOOL, Ms. Leah Doysabas, teacher, 0016 English Speech Competitio Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 27.---------------------------------------------E17) Email วิวัฒน์ แสนคำนาค (kru_geng_lek@yahoo.co.th) Wed, Nov 7, 4:21 PM ,

E17.1) Refer "รายการโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น
รายชื่อบนเกียรติบัตรไม่ใช่ภาษาอังกฤษตามภาพแนบ มี 2 คนครับ
1. Sirawit Chumthi
2. Tasanawat Chatpan"

E17.1.1) = Error ! Uncommon results character because of the name in English field must not be Thai language. = NM-00144-01, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Replace from "นายก้องภพ" to Sirawit Chumthi, student, 0006 Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 25 .

E17.1.2) = Error ! Uncommon results character because of the name in English field must not be Thai language. = NM-00144-02, 058 SAPPHAWITTHAYAKHOM SCHOOL , Replace from "นางสาวเสวภพาคย์ จี๋พิมาย" to Tasanawat Chatpan, student, 0006 Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 25 .---------------------------------------------E18) Email OZ นายศักดิ์กุมภา อินชื่น : Sep 24, 2018, 8:23 PM ,

E18.1) Refer "E12.1) Refer 1. รายการ Skit ม ต้น ไม่มีรายชื่อนักเรียน มีแต่ชื่อ โรงเรียน" ,
Error! None Data or None the name of English language from Source. = หมายเหตุ มีรายชื่อนักเรียนเป็นภาษาไทย แต่ไม่มี
ข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษจากไฟล์ต้นฉบับ โปรดส่งรายชื่อมาอีกครั้ง...
ผลการส่งรายชื่อมีดังนี้
Miss Punchaya Jaiwongsa
Misss Nathalie Herrendorf
Miss Juntakan Ti-Ngam
Miss Supitcha Suteerapinyo
Miss Nutthanicha Kaiphol
(teacher are Mrs. Pentawan Taya and Miss Emeranda Velasco Verazon)" ,

E18.1.1) = Error! none data because you forgot to enter your English name. = Edit of 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL include NM-00836-01 Miss Punchaya Jaiwongsa , NM-00836-02 Misss Nathalie Herrendorf, NM-00836-03 Miss Juntakan Ti-Ngam, NM-00836-04 Miss Supitcha Suteerapinyo and NM-00836-05 Miss Nutthanicha Kaiphol, student, 0023 Skit Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.

E18.1.2) = Error! none data and none code for refer! because you forgot to enter your English name. = Add NM-00836-06, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Mrs. Pentawan Taya, teacher, 0023 Skit Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.

E18.1.3) = Error! none data and none code for refer! because you forgot to enter your English name. = Add NM-00836-07, 042 UTTARADITDARUNI SCHOOL, Miss Emeranda Velasco Verazon, teacher, 0023 Skit Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 19.---------------------------------------------E19) Email mintra intachai Nov 4, 2018, 7:05 PM ,

E19.1) Refer "1. Miss Tamon Kumnuan รหัส 0014 English Speech Competition ระดับ Lower Primary Level (Grade 1-3) 23 August 2018 เวลา09.00-16.30 Room 10402 (นักเรียน) " = Check NM-00245-01, 015 ANUBAN PHAYAO SCHOOL, MissTamon Kumnuan, student, 0014 English Speech Competition Lower Primary Level (Grade 1-3) , order 17.

E19.2) Refer "2. Mr. Pasakrit Kongsanguansuk และ Mr. Witchayin Kantayuangรหัส 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6) 23 August 2018 เวลา 09.00-16.30 Room 9304-9305 (นักเรียน)" = None data, but found in the registration file, There are 2 school names per entry or send 2 teams. = 015 ANUBAN PHAYAO SCHOOL, Add NM-00742-01 Mr. Pasakrit Kongsanguansuk and Add NM-00742-02 Mr. Witchayin Kantayuang, student, 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6), order 15.

E19.3) Refer "3. Mrs. Boonprakong Chaichana รหัส 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6) 23 August 2018 เวลา 09.00-16.30 Room 9304-9305 (ครูผู้ฝึกสอน)" = None data, but found in the registration file, There are 2 school names per entry or send 2 teams. = 015 ANUBAN PHAYAO SCHOOL, Add NM-00742-03 Mr. Nouman Prince and Add NM-00742-04 Mrs. Boonprakong Chaichana, teacher, 0037 Sudoku Competition Primary Level (Grade 1-6), order 15.---------------------------------------------E20) Email Wasakanya Mekarunothai Nov 5, 2018, 8:13 AM ,

E20.1) Refer "1.เกียรติบัตรของนักเรียน การแข่งขัน Spelling Bee grade 7-9 เหรียญทอง ของ MISS PUNYANUT JAICHOBNGAM " = Error! None data, but found in the registration file, There are 2 school names per entry or send 2 teams. = NM-00524-01, 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL, MISS PUNYANUT JAICHOBNGAM, student, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) , order 18.

E20.2) Refer "2. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน Science Project grade 10 - 12 เหรียญทอง ของ Miss Barbarra Mae Espino Llaneta" = Error! None data and not found in the old registration file. = Add NM-00225-06, 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL, Miss Barbarra Mae Espino Llaneta, student, 0013 Science Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , order 03.

E20.3) Refer "3. เกียรติบัตรของนักเรียน การแข่งขัน Crossword grade 10 - 12 เหรียญเงิน ของ นายณวิบูล ชมภู่ MR NAWIBOON CHOMPHOO และครูผู้ฝึกซ้อม Miss Thanapond Jumpeephet"

E20.3.1) = Error! The School_ID Filed is wrong, NM-00606-01, chang from 062 to 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL, MR NAWIBOONCHOMPHOO, student, 0031 Crossword Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 04.

E20.3.2) = Error! None data and not found in the old registration file of teacher type. = Add NM-00606-04, 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL, Miss Thanapond Jumpeephet, teacher, 0031 Crossword Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 04.

E20.4) Refer "4. เกียรติบัตรของครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน Math Project grade 7 - 9 เหรียญเงิน ของ Miss Hathaiphat Roengphot" = Error! None data, but found in the registration file, There are 2 school names per entry or send 2 teams. = NM-00128-04, 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL, Edit from Miss Hathaiphat Roengpho to Miss Hathaiphat Roengphot, teacher, 0006 Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 13.

E20.5) Refer "5. เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขัน Math Project grade 10-12 MR TASSAWUT AUNGSAJJAPONG
MR KAWIN WARINSOOK
Miss Thanyalak Subkerdpol
ครูพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์
Mr.Phattanaphong Jongketkorn"

E20.5.1) = Big Error! or There is a problem registering your school is duplicate data between two items: 0006-0007 Math Project Competition Grade 7-9 and 10-12 that found in the registration file, There are 2 school names per entry or send 2 teams. = Copy or Duplicate of 054 SATRI NAKHONSAWAN SCHOOL include SP-00143-01 MR TASSAWUT AUNGSAJJAPONG , SP-00143-02 MR KAWIN WARINSOOK and SP-00143-03 Miss Thanyalak Subkerdpol , student, 0007 Math Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 05.

E20.5.2) = Big Error! from refer E20.5.1 = Copy or Duplicate include SP-00143-04 Mr.Phattanaphong Jongketkorn and SP-00143-05 Miss Barbarra Mae Espino Llaneta, teacher, 0007 Math Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 05. ---------------------------------------------E21) Email T_a_E_w - Tue 2/26/2019 10:54 AM ,

E21.1) Refer "แก้ไขชื่อ spelling Bee ช่วงชั้นที่ 2 นะคะ Miss Saowalak Suejaroen " = NM-00464-02 , 026 Anuban Kamphaengphet School, Edit from Miss Saowalak Suajaroen to Miss Saowalak Suejaroen , teacher, 0025 Spelling Bee Competition Lower Primary Level (Grade 1-3) , order 12.

E21.2) Copy and Change to up level from NM-00464-02 to SP-00464-02 , 026 Anuban Kamphaengphet School, Edit from Miss Saowalak Suajaroen to Miss Saowalak Suejaroen , teacher, 0026 Spelling Bee Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , order 12.

---------------------------------------------
Someone or somebody have The Stacks or Queues in Computer Science (abstract data type or data structure) of The Database System, Please wait...
===========================================

Line ที่ได้รับการแก้ไขข้อมูลวันที่ 24 - 26 ก.ย. 2561 มีดังนี้

L1.1) Line Prisana@winosuya : Mon, Sep 24, 2:541 PM , Lists 0006 Math Project Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9) ,057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL , Edit from Mr.Dino Alfaro to Mr. Alfredo B. Paet , No. NM-00141-05

L1.2) Line Prisana@winosuya : Mon, Sep 24, 2:541 PM , Lists 0007 Math Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) ,057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL , Edit from Mr.Dino Alfaro to Mr. Alfredo B. Paet , No. NM-00807-05

L1.3) Line Prisana@winosuya : Mon, Sep 24, 2:41 PM , Lists 0021 Singing Contest Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , 057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL , Edit from Mr.Dino Alfaro to Mr. Alfredo B. Paet , No. AB-00006-03

L1.4) Line Prisana@winosuya : Mon, Sep 24, 2:41 PM , Lists 0013 Science Project Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12) , 057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL , Edit from Mr.Dino Alfaro to Mr. Alfredo B. Paet , No. NM-00223-05

L1.5) Line Prisana@winosuya : Mon, Sep 24, 2:41 PM , Lists 0019 Singing Contest Competition Upper Primary Level (Grade 4-6) , 057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL , Edit from Mr.Dino Alfaro to Mr. Alfredo B. Paet , No. NM-00408-03
---------------------------------------------

L2) Line Teerawut Abhiprachyathitiku : NM-00719-03, 057 TAKPITTAYAKHOM SCHOOL, Edit from Mr.Teerawut Abiprachyateetikun or Abiprachyateetiku to Mr.Teerawut Abhiprachyathitikul, teacher, 0036 A-Math Competition Upper Secondary Level (Grade 10-12), order 03.
---------------------------------------------
L3) Line Rosarin Nov. 4, 2018, 8:21 PM ,
Refer "รายการ Science Project Grade 1-6
นักเรียนนะคะ
Gullanid Thisana
Kasitithorn Sathorn
ครูผู้ฝึกสอน
Miss Panisa Thikhad
Mr.Sataporn Reunaun
Miss Praparat Intasueb
Chawanrat Utmeemung"

L3.1) Add SP-00842-01, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Gullanid Thisana, student, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.

L3.2) Add SP-00842-02, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Kasitithorn Sathorn, student, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.

L3.3) Add SP-00842-03, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Miss Panisa Thikhad, teacher, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.

L3.4) Add SP-00842-04, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Mr.Sataporn Reunaun, teacher, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.

L3.5) Add SP-00842-05, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Miss Praparat Intasueb, teacher, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.

L3.6) Add SP-00842-06, 018 RACHANUBAN SCHOOL, Chawanrat Utmeemung, student, 0011 Science Project Competition Primary Level (Grade 1-6), order 18.


---------------------------------------------
L4) Line Pat_Eng Dec. 12, 2018, 6:51 AM (Patpirun_BE@hotmail.com Sep 19, 2018, 3:15 PM),
Refer "(Spelling Bee)(ม.1-ม.3) โรงเรียนจอมทอง
นักเรียน Miss Tittaya Apichai
ครูที่ปรึกษา Mr.Boonsuk Chiradej",

L4.1) Add NM-00507-01, 039 CHOMTHONG SCHOOL, Miss Tittaya Apichai, student, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 02.

L4.2) Add NM-00507-02, 039 CHOMTHONG SCHOOL, Mr.Boonsuk Chiradej, teacher, 0027 Spelling Bee Competition Lower Secondary Level (Grade 7-9), order 02.--> โดย วัชระ วงษ์ดี ฝ่ายงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.comsci.info

====================================